Oto sigortalarında kaskonun önemi artıyor
Oto sigortalarında kaskonun önemi artıyor

Oto sigortalarında kaskonun önemi artıyor

Sigorta sektörünün lokomotifi olarak bilinen oto branşı, özellikle trafik sigortalarında var olan sorunlar nedeniyle hem sigorta şirketlerine hem de tüketicilere zorlu dönemler yaşattı. 2015 yılından itibaren artış trendi içine giren trafik sigortası primleri, neredeyse kasko branşı primleri ile eşit seviyelere ulaştı. Pazarda artan ürün alternatifleri ve kişiselleştirilmiş fiyatlama yöntemleriyle dikkat çeken kasko branşı, sektörün oto branşında karlılık elde edebilmesi için önemini her geçen gün artırıyor.

Trafik sigortaları nedeniyle büyük zararlar yaşayan sigorta sektörü, bu branştaki agresifliğini artık kasko branşına taşıyor gibi görünüyor. Kasko branşının son 5 yıllık gelişimine baktığımızda; 2012 yılında 4,5 milyar TL prim ürettiği, 2013 yılında 5,09 milyar TL, 2014 yılında 5,07 milyar TL, 2015 yılında 5,5 milyar TL ve 2016 yılında 6,1 milyar TL prim ürettiği görülüyor.

Trafikte meydana gelebilecek risklere karşı direkt olarak kişilerin kendilerini teminat altına alabildiği kasko branşının henüz istenilen büyüklüğe ve penetrasyon oranına ulaşamadığının altını çizen sektör yetkilileri, kasko branşının karlı bir branş olduğunu ancak hızla artan döviz kurunun ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin etkisiyle branştaki karlılığın yavaşlayacağını düşünüyor. Ayrıca döviz kurundaki ve yeni alınan araçların ÖTV’sindeki artışın kasko primlerine yansıyacağı ve branştaki karlılık oranlarının düşeceği de beklentiler arasında.

Kasko branşında pazara birçok yeni ürün alternatifi sunan şirketler, oto branşında dağıtım kanalı anlamında da farklılıklar yaşanmaya başladığını ve az da olsa internet satışlarının etkisini artırdığını belirtiyor.

Kasko branşında sektör, müşterilerine genişletilmiş kasko ürünleri ile birçok isteğe bağlı farklı teminat alternatifleri sunabiliyor. İyi sürücü ve kötü sürücülere özel olarak hazırlanan ürün modülleri ve artan parça maliyetleri gibi konular da şirketlerin göz önünde bulundurduğu noktalar arasında. Özellikle yurtdışında birçok ülkede kullanılan telematik uygulamasının Türkiye’de de uygulanması ve bu doğrultuda kişilere özel fiyatlamalar yapılması da sektörün beklentileri arasında.

Kasko branşındaki penetrasyon oranının artması konusunda sektöre görevler düşüyor. Sigorta bilincinin gelişmesinin kasko branşına da olumlu etki edeceğini belirten yetkililer, bu nedenle şirketlerin çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları geliştirmeleri ve farklı çalışmalar yapmaları gerektiğini vurguluyor. Doğru fiyatlamanın önemine dikkat çeken yetkililer, kasko branşındaki fiyat rekabetinin branşın karlılığını olumsuz etkilediğini düşünüyor.