Untitled Document
Sektör Yorumu
Post

Sigorta sektöründeki dijital dönüşüm hasar hizmetlerinde zaman tasarrufu sağlıyor

Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen doğal afetler sonrası, sigorta şirketleri yoğun biçimde hasar ihbarları almaya başladı. Sayıları on binleri bulan ihbarlar sonrasında sigorta şirketleri yoğun bir hasar yönetimi sürecine girdi. Yaşanan afetler sonrası sel baskınlarına karşı teminatı bulunan sigortalıların hasarlarının hızlı ve kolay bir şekilde karşılandığını belirten sektör yetkilileri, yoğunluktan dolayı pek çok sigortalının hala hasar bildirimi yapmamış olabileceğini ve ihbar sayısının ilerleyen dönemlerde artabileceğini belirtti ...

Devamını Oku
Post

Doğal afetler sigorta sektörünün önemini ortaya koyuyor

Temmuz ayında sıkça meydana gelen doğal afetler nedeniyle sigorta sektörü on binlerce hasar ihbarı aldı. İklim değişikliği sebebiyle oluşan doğal afetler başta sigorta sektörü olmak üzere bir çok sektörü yakından etkiledi. Oluşacak risklere karşı sigortanın önemine değinen yöneticiler, hasardan tazminat ödemelerine kadar olan süreçte sigortalılara en iyi hizmetin verildiğini ifade ederken, gelecekte artacağı öngörülen doğal afetlerden dolayı sigortanın daha önemli hale geldiğini belirtti...

Devamını Oku
Post

Hayat sigortalarının gelişiminde en önemli etken ürün çeşitliliğinin artması

Hayat sigortaları 2017 yılının ilk çeyreğinde prim üretimini yüzde 52 artırarak 1 milyar 637 milyon prim elde etti. Ulaşılan büyüklüğün yeterli olmadığını düşünen hayat ve emeklilik sektörü, gelişim açısından daha büyük bir potansiyel olduğuna işaret ediyor. Ürün çeşitliliği gelişim açısından en önemli etken olarak görülürken, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte farkındalığın arttığı belirtiliyor....

Devamını Oku
Post

Finansal okuryazarlık BES ve Otomatik Katılım için avantaj yaratıyor

Finansal okuryazarlık bireysel tasarrufların artmasını sağlayarak toplumun finansal sağlığını güvence altına alıyor. Finansal okuryazarlığı BES ve Otomatik Katılım için faydalı gören emeklilik sektörü gelecek dönemde bu alanda yeni çalışmalara hazırlanacağını belirtiyor ve BES’in ülke tasarrufları içinde güçlenmesi ve katılımcı sayısının artmasıyla ilgili tanıtım stratejileri oluşturuyor....

Devamını Oku
Post

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası daha fazla bireye dokunma potansiyeli açısından önemli

Özel sağlık kuruluşlarındaki sayısal büyüme ve gelişen kalite standartları sağlık branşının büyümesine de katkı sağlıyor. Sigorta sektörü sağlık branşının son yıllardaki gelişimini olumlu değerlendirirken, daha fazla sigortalıya ulaşmak ve bilinirliği artırmak amacıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı önemli görüyor...

Devamını Oku
Post

Bireysel tasarrufların artması refah düzeyi açısından önem taşıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki tasarrufların ülke ekonomisi için önemli katkıları olduğuna dikkat çeken emeklilik sektörü, dış finansman ihtiyacını azaltması, cari açığın düşürülmesi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi için önem taşıdığını ifade ediyor. Türkiye’deki tasarruf oranının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla düşük seyrettiği gözlenirken, otomatik katılım ile birlikte çalışan nüfus üzerinde önemli bir tasarruf alışkanlığı sağlanacağı öngörülüyor...

Devamını Oku
Post

Oto sigortalarında kaskonun önemi artıyor

Sigorta sektörünün lokomotifi olarak bilinen oto branşı, özellikle trafik sigortalarında var olan sorunlar nedeniyle hem sigorta şirketlerine hem de tüketicilere zorlu dönemler yaşattı. 2015 yılından itibaren artış trendi içine giren trafik sigortası primleri, neredeyse kasko branşı primleri ile eşit seviyelere ulaştı. Pazarda artan ürün alternatifleri ve kişiselleştirilmiş fiyatlama yöntemleriyle dikkat çeken kasko branşı, sektörün oto branşında karlılık elde edebilmesi için önemini her geçen gün artırıyor....

Devamını Oku
Post

Sigorta sektörünün rezervi olası İstanbul depremi için hazır mı?

Olası İstanbul depremi Türkiye’nin nüfusuna, üretimine ve ekonomisine önemli etki getirecek. Sigorta sektörü deprem nedeniyle sadece DASK’ın değil, hayat, konut, işyeri, kasko sigortaları başta olmak üzere deprem teminatı sunan tüm branşların tazminat ödemesi yaptığına dikkat çekerek, olası İstanbul depreminde hasarın yüzde 25’inin sigorta tarafından karşılanacağını öngörüyor...

Devamını Oku
Post

Sigorta sektörünün büyüme hızının 2017’de yavaşlayacağı öngörülüyor

Dolardaki artış sektörün hasar maliyetlerini artıracak...

Devamını Oku
Post

Bireysel emeklilik sektörü 2017’de müşteri memnuniyetine odaklanacak

Otomatik katılım ve sağlık branşı ile radikal bir değişim içerisine girecek olan emeklilik ve hayat sektörü; 2017 yılında var olan müşterilerin sistemde kalması ve yeni müşterileri ulaşım konusunda iletişim faaliyetlerine ağırlık verecek. Sektör, müşteri deneyimini üst seviyelere çıkaracak ve müşteri memnuniyetini artıracak uygulamalarla 2017 yılında sistemi büyütmeyi hedefliyor...

Devamını Oku