BES ve OKS hedeflerinde 2023 yılı kilit rol oynuyor
BES ve OKS hedeflerinde 2023 yılı kilit rol oynuyor

BES ve OKS hedeflerinde 2023 yılı kilit rol oynuyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda sigortacılık ve tasarruf başlığı altında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik önemli hedefler belirlendi. Plan hedeflerine göre 2023 yılında yurtiçi tasarrufların GSYH’ye oranının %30 seviyelerine gelmesi hedefleniyor

Bireysel emeklilik sistemi geçen yıl haziran ayında 7 milyon katılımcıya yaklaşmıştı. Ancak daha sonra sisteme girişler yavaşladığı gibi, sistemden çıkışlar da hızlanmaya başladı. 2023 yılından itibaren yıllık emekli sayılarının da artmaya başlaması, sistemin iyileştirilmesi konusunda kamuoyunda fikir birliği oluşmasını sağladı. Bu gelişmeler üzerine 2019-2023 dönemini kapsayan ve içinde birçok detayı içeren On Birinci Kalkınma Planı’nda, BES ve OKS alanında önemli hedefler ortaya koyuldu. Plan hedeflerine göre 2023 yılında yurtiçi tasarrufların GSYH oranının %30 seviyelerine çekilmesi hedefleniyor. BES’te ise, 15 milyon katılımcı ve 296 milyar birikim olacağı düşünülüyor.

Birikimin belli bir kısmını kullanım olanağı

11. Kalkınma Planı’nda yer alan ifadelere göre; katılımcıların kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışların önlenmesi amacıyla, birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel Emeklilik Hakkındaki Kanunda yer alan ‘kısmi çekim’ konusu, ilgili yönetmelikte düzenlenmediği için uygulaması söz konusu değildi. ‘Kısmi çekim’ katılımcının bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinden belli şartlar dahilinde çekim yapabilmesine olanak veriyor. Sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi durumlarda katılımcılar birikimlerinin belirlenen bir kısmını hak kaybına uğramadan kullanabiliyorlar.

Yaşa göre devlet katkısı

Mevcut durumda sisteme katılan bütün katılımcılar yaşlarına bakılmaksızın %25 devlet katkısı alabiliyorlar. 11. Kalkınma Planı’nda genç kesimler için uzun vadeli tasarrufları daha cazip hale getirecek şekilde, devlet desteklerinin yaşa göre farklılaştırılacağı vurgulanıyor. Böylece erken yaşlarda tasarruf etmeye başlamanın daha cazip hale gelmesiyle sistemdeki birikimlerin artması hedefleniyor.

Fon entegrasyonu

Kıdem tazminatlarının OKS ile entegrasyonu konusu 11. Kalkınma Planı’nda da yer aldı. Hem OKS’de çalışanların sistemde daha uzun kalması ve birikimlerin artması hedeflenirken, hem de bireysel hesaplara dayalı kıdem tazminatı fonlarının sistemle entegrasyonu sağlanacak. Diğer yandan tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumları güçlendirilecek.

Görüşler