Image

2023 senesine geldiğimizde 150-200 milyar TL aralığında bir büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz

BES ve OKS’nin büyük bir potansiyel taşıdığını, beklediğimiz seviyelere henüz ulaşmadığımızı düşünüyorum. Göreceli muhafazakâr bir büyüme beklentisi ile 2023 senesine geldiğimizde 150-200 milyar TL aralığında bir büyüklüğe ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu seviyelere gelebilmek için sistemin avantajlarının etkili bir iletişim ile anlatılmasının gerekli olduğunun altını çizmek isterim. Tüketicinin harcamalarını gözden geçirdiği, olabildiğince tasarrufa yöneldiği bir dönemde yapacağı tasarruflarında uzun dönemli enstrümanları düşünmesini sağlama görevi biz sektör oyuncularına düşüyor. OKS’de de üzerimize düşeni yapmayı ve hem müşteri deneyimini üst seviyeye çekmeyi hem de etkili bir iletişim planı uygulamayı hedefliyoruz


BES ve OKS’ye katılımın arttırılabilmesi için yapılabilecekleri incelediğimizde konunun iki ana kapsamda ele alınması gerekir: (a) reform niteliğindeki yaklaşımlar ile (b) güçlendirici unsurlar.

Reform niteliğindeki yaklaşımlarda dünya uygulamalarına da baktığımızda işveren katkısının sisteme dahil edilmesini kritik önemde görüyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesine de bu konuya ek olarak destekleyici bir unsur olarak bakıyoruz. Yine benzer şekilde BES’in tabana yayılması için 18 yaş altında yer alan yaklaşık 23 milyon kişi için uygun düzenlemelerin de yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu reform çalışmaları neticesinde sistemin katılımcılar nezdinde daha rekabetçi hale gelmesi ana hedef olmalıdır. Özellikle, son dönemde fon çıkışlarına ilişkin esneklik gibi reformların artarak devam edeceğini umuyoruz.

Güçlendirici unsurların başında ise uzun dönemli tasarruf bilincinin köklenebilmesi, sistemde kalma oranının arttırılabilmesi için çok iyi planlanmış bir iletişim stratejisi gelmektedir. BES ve OKS arasındaki en temel farkların dahi tasarruf sahiplerince net olarak anlaşılamadığını, getiri oranları değerlendirilirken çok kısa vadeli düşünüldüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla yapılan düzenlemelerin ve sektör uygulamalarının olabildiğince yalın bir dil ve etkin bir iletişim programıyla geniş kesimlere düzenli olarak anlatılması ve tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de faizlerdeki aşağı yönlü hareket devam ettiği sürece devlet katkısının fon getirisi üzerindeki etkisi daha önemli hale gelecektir. Dolayısıyla alternatiflerine göre BES’in avantajlarının anlatılabilmesi ve davranış değişikliğini tetikleyici unsurlar üzerinden etkin iletişim stratejilerinin hayata geçirilmesinin kritik önemi var.

2013 yılından itibaren hayata geçirilen sistemde 2023 yılı ve sonrasında giderek artacak olan emeklilik hakkı kazanan katılımcıların, toplu ödeme alarak çıkma seçeneği havuz için baskı yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.Burada özendirilmesi gereken seçeneğin sürekli bir emeklilik geliri olduğunu düşünüyoruz. Mevcutta da var olan diğer seçenek, düzenli emeklilik geliri şeklinde yıllara yayılı bu birikimlerinden katılımcıların faydalanmasının özendirilmesi hem fonun dengeli yönetimi hem de uzun dönemli sürdürülebilir bir eksene oturtulması açısından önem taşımaktadır.