Image

“Sektörümüzdeki alınacak en önemli aksiyonlardan biri sigortasızlık ile mücadele ederek sigorta bilincinin arttırılması”

TSB verilerine göre son 1 yılda 165 bin 575 araç sahibi kasko sigortası yaptırmadı.


 Bu rakam yeni araç satışları ile birlikte 500 bini buluyor. Bu rakamlar bizim için çok önemli göstergeler içeriyor. Kriz anlarında maalesef ülkemizde ilk vazgeçilen harcamalar arasında sigorta ürünleri yer alıyor. Araç sigortaları tarafında sigortasızlık oranlarını en çok kasko yenilemelerimizde görüyoruz. Sigortalılarımız araçlarının kasko yenilemelerini erteliyor ya da yeni araç sahipleri bir müddet kasko sigortası almamayı tercih ediyor.

Bu noktada bize düşen en önemli görev; her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünler sunabilmek ve müşterilerimize sigortanın önemini daha da etkili bir şekilde anlatmaktır. Kasko sigortası; bir kaza anında aracın servise çekilmesi ve araçtakilerin gidecekleri yerlere ulaşabilmesini sağlayacak organizasyondan başlayarak aracın tüm onarım süreçlerini içeren uzun soluklu ve sigortalıya kaza öncesindeki hayatına devam lüksünü yaşatacak nitelikte bir avantaj sağlıyor. Bu katma değerin ülkemizdeki diğer tüm araç sahiplerine de ulaşması gerekiyor.

Trafik poliçelerinde ise durum biraz daha farklı. Trafik sigortası bir kaza anında 3. kişilere verilen zararları karşılayan zorunlu sorumluluk poliçesidir.  Dolayısıyla bu ürün hem kamu refahına hizmet ediyor ve hem de bu hizmetini yüksek teminatlarla sağlıyor.

Bir kaza anında sigortalının bu limitleri kendi imkanları ile karşılaması çok zor. Bu sebeple Trafik poliçelerinde sigortalılık oranının artması için toplumda sigorta bilincinin oluşturulması gerekiyor. Öte yandan kamu kontrollerinin artmasının da sigortalılık oranının yükselmesine olumlu etkisi olacağını düşünüyorum.

Sektörümüzdeki alınacak en önemli aksiyonlardan biri sigortasızlık ile mücadele ederek sigorta bilincinin arttırılması. Bu alanda sektörümüze de büyük görevler düşüyor.

Öncelikle sigorta şirketleri olarak bizlerin sigortalılarımıza poliçe kapsamlarını çok iyi anlatmamız gerekiyor.  Bu konuda hem online hem de ofline medya kanallarını tüm sigorta şirketleri olarak efektif kullanmalı ve poliçe ve sigorta bilincini artırmaya yönelik çalışmalara daha fazla önem vermeliyiz. Özellikle son yıllarda  yaygın olarak  kullanılan  mecralarından biri olan sosyal medyada sigortanın faydalarının anlatıldığı içerikler üretilerek tüketiciye ulaşılmasının yanı sıra kamu spotları ile de toplumda sigorta farkındalığı oluşturulabilir.

Öte yandan en büyük dağıtım kanalı olan acentelerimize de bu konuda büyük görev düşüyor. Sigortalının görüştüğü ve ulaşabildiği ilk kişi acentelerimiz bir sigorta danışmanı gibi hareket etmeli ve  müşterilerine sigortanın önemini anlatmalı ve sigortalı olmaya mutlaka teşvik etmelidir. 

Güneş Sigorta olarak her sigortalının ulaşabileceği maliyette ve kolaylıkta ürünler tasarlayarak dağıtım kanallarımıza sunuyoruz. Yine bu düşünceden hareketle yakında Güneş Dost ürünümüzü sigortalılarımız ile buluşturacağız.

Bu ürün ile sigortalılarımız belirli servislerde onarımı tercih ettiği anda kasko primlerinde %25’ye varan indirimler uygulanıyor. Öte yandan sigortalılarımıza güvenilir ve garantili onarım güvencesini Güneş Dost ile sunmuş oluyoruz. Servislerimizin onarımı ve kalitesi bizim güvencemizde olacak. 

Güneş Dost, Pert Kasko, Muafiyetli Kasko gibi ürünlerle teminatları sigortalılarımızın ihtiyaçlarına yönelik farklılaştırarak hizmet veriyoruz.