Image

“Sigorta sektöründe prim üretiminin yarısı motor branşlarından geldiğinden dolayı maliyetlerdeki artış kasko ve ZTS branşlarında büyümeyi ve karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir”

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan döviz krizi bütün sektörü olumsuz yönde etkileyerek özellikle araç ve parça maliyetlerinde artışa sebep olmuştur.


Türk sigorta sektöründe prim üretiminin yarısı motor branşlarından geldiğinden dolayı maliyetlerdeki artış kasko ve ZTS branşlarında büyümeyi ve karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir.

2019 yılı verilerini incelediğimizde kasko branşında prim üretiminde %20 oranında artış görülürken, adetlerde %7 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Adetlerde yaşanan azalış sebeplerinden biri 0 km araç satışlarında yaşanan düşüştür. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin verilerine göre 2019 yılı ilk altı ayında hususi kullanım tarzında %43, kamyonet kullanım tarzında araç satışları %50 oranında düşüş yaşamıştır. Satışlara bağlı olarak da penetrasyon oranında ciddi gerileme olduğu görülmektedir.

Yaşanan kur krizi ve buna bağlı olan ekonomik çalkantılar vatandaşlarımızı tasarruf etmeye zorluyor olabilir. İlk reaksiyon olarak da kasko poliçelerini yenilemekten vazgeçiyor oldukları gözlemlenmektedir. Yerel seçimlerin ardından iç talebin arttığını gözlemlemekteyiz. Bunun son çeyreğe pozitif yansıyacağını düşünmekteyim.

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar her sektörü etkilediği gibi sigorta sektörünü de etkilemiştir. Her yıl bir önceki yıla göre daha da gelişen ve ilerleyen sigorta sektörünün, yaşanan dalgalanmalara ve adetlerde yaşanan bu düşüşe karşı tekrar dengeli hale geleceğini düşünmekteyim. Yaşanan kur krizine karşı vatandaşlarımızın yanında olarak, prim dengesi kurmak ve hasar ödemelerini en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirmek atılacak adımların başında gelmektedir. Primlerde yaşanan artışın sebeplerini doğru, anlaşılır ve yeterli bir şekilde vatandaşlarımıza aktardığımız taktirde adetlerdeki düşüşün tekrar azalacağı ve denge durumuna geleceği kanaatindeyim.

Biz, Doğa Sigorta olarak hasar ödemelerini en doğru ve hızlı şekilde ödeme prensibindeyiz. Aktüeryal hesaplamalarla müşteri odaklı prim yakalamak ve aynı zamanda şirketin devamlılık ve karlılığını sağlamak amacındayız.

Acentelerimizle daima iletişim halinde olarak gerekli bilgi ve önerileri en hızlı şekilde vererek, acentelerimizden gelen geri bildirimlere hızlı şekilde dönüş sağlamaktayız. Bu bilinç, müşterilerimizle anında temas kurmamızı sağlayarak her konuda müşteri odaklı olmamızı sağlamaktadır. Müşteri odaklı olmak adetlerde yaşanan düşüşü azaltacak ve sektörümüzün gelişimi tekrar eski haline dönerek, dengeye kavuşacaktır.