Emeklilik fonlarının yönetiminde yeni dijital trendler doğuyor
Emeklilik fonlarının yönetiminde yeni dijital trendler doğuyor

Emeklilik fonlarının yönetiminde yeni dijital trendler doğuyor

Sektördeki dijital dönüşüm rüzgarına uygun çalışmalar ortaya koyan emeklilik şirketleri dijital alanlarda önemli yatırımlar yapıyor. Dijital dönüşümü başaran şirketler, yüksek getiri elde etmenin en önemli yolu olan fon yönetimini de dijital hale getirmeyi ve müşterilerine yüksek fon getirisi sunmayı başarıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemi olarak biliniyor. BES’te yüksek getiri oranları, geleceğe önemli bir katkı sağlıyor. Bireysel emeklilikte anlamlı bir birikim elde edebilmek için, fon dağılımının kişinin risk getiri beklentilerine göre belirlenmesi ve katılımcıların fon tercihleri konusunda farkındalığının artırılmasını büyük önem taşıyor. Yüksek getirilerin ise en önemli yolu etkili ve doğru fon seçimlerinden geçiyor. Emeklilik planları, çeşitli risk sınıflarında sunulan emeklilik yatırım fonlarından oluşuyor. Katılımcılar risk ve yatırım alışkanlıklarını dikkate alarak emeklilik fon karmalarına kendileri karar veriyor. 

Emeklilik sektörlerindeki dijitalizasyonun en önemli ayağı fon yönetiminin dijitalleşmesinden geçiyor. Bilindiği gibi ülkemizde fon değişikliği hakkı yeterinde kullanılmıyor. Katılımcıların yılda 6 kez fon değiştirme hakkı olmasına rağmen, bu hakkı yıllarca kullanmayan ve fonlarını düzenlemeyen müşteri oranı oldukça yüksek. Ayrıca tek bir fona yatırım yapma oranları da yüksek seyrediyor. Oysa emeklilik sistemlerinde etkili fon karmaları oluşturmak oldukça önemli.

İşte tam da bu noktada, sektör hızla dijitalleşirken fon yönetiminin de dijitalleşmesi elbette kaçınılmaz oluyor. Artık yeni robot fon yönetim sistemleri ile müşterilerin fonları düzenli olarak yönetiliyor, fon değişiklikleri piyasaya uygun olarak yapılıyor, fon karmaları müşterinin risk algısına göre oluşturuluyor ve tüm bu düzenlemeler müşterinin bilgisi ve izni dahilinde ilerliyor.

Sektörde bu sisteme adım atan ilk şirket Anadolu Hayat Emeklilik. Şirket yetkilileri de bu süreç için oldukça heyecanlı. Yetkililer dijital süreçlerin bireysel emeklilikte fon yönetimine entegre edilmesinin müşteriler açısından oldukça yararlı sonuçlar doğuracağı inancında.

Uygulama ile, portföy yönetim şirketinin katılımcı adına bireysel emeklilik fonlarını yönetmesi ile fonlar ve piyasalar konusunda uzman olmayan kişiler de artık birikimlerini yatırımcı karakterlerine en uygun bireysel emeklilik fonlarında değerlendirebiliyor. Ayrıca müşteriler birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerini düşünmeden birikimlerine kolayca yön verebiliyor ve fon getirileri hakkında düzenli olarak bilgi alıyor.