Sektörde yazılan zararların telafisi yeni alanlarda büyümekten geçiyor
Sektörde yazılan zararların telafisi yeni alanlarda büyümekten geçiyor

Sektörde yazılan zararların telafisi yeni alanlarda büyümekten geçiyor

Sigorta sektörü, içinde bulunulan ekonomik ve güncel konjonktürün de etkisiyle zorlu bir süreç geçiriyor. Karlılığın sürekli olarak düşük olduğu bazı branşlar büyümeyi frenlerken, bunu ortadan kaldırmak için bu branşlar dışında da büyüme için stratejik adımlar atılması şart. Karlılık alanında pek çok branşta olumsuz gelişmeler yaşayan sektörün, büyüme ve gelişme için yeni başlıklar ortaya koyması bekleniyor.

Sigortacılık sektöründe zarar yazılan alanların telafisi ve büyüme hedefleyebilmek için en önemli konu “Yeni ihtiyaçları belirlemek ve sektörü büyütmek. Karlılığın sürekli olarak düşük olduğu bazı branşları tolere edebilmek ve bu branşlar dışında büyüme için stratejik adımlar atılması şart. Sektör temsilcileri bu alanda yeni planlamalar ve stratejiler belirliyor. SEDDK, sektörün kronikleşen sorunlarına çözüm bulmak ve büyümeyi tetiklemek için önemli planlamalar hayata geçiriyor. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu; “Sorunlara yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı çalışma grupları oluşturduk. Amacımız eylem planı oluşturarak hızlı ve kapsamlı şekilde aksiyon almak.” şeklinde konuşmuştu.

25 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ile ilgili kamuoyuna birçok haberin yansıdığının altını çizen Eroğlu, “Trafik sigortası bugün dünya genelindeki hemen hemen tüm ülkelerde branşın özelliği gereği sorunlu bir alan. Fakat bizim ülkemizde bu durum biraz daha fazla kamuoyunda yer alıyor. Biliyoruz ki yapısal çözümler getirmeden primi tarifeyi konuşmaya devam ederiz. Bu nedenle özellikle vurgulamak isterim ki, sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) Resmi Gazete’de hafta sonu yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Mehmet Akif Eroğlu, "Son yıllarda devletimiz sigorta ve BES'in önemini vurgulayarak tüm ekonomi programlarında yer veriyor. Bu durum başta biz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına önemli görevler yüklerken, sektörün gelişimi açısından da dikkat çekici bir sonuç olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Bu kapsamda SEDDK olarak yeşil dönüşüm başlığı da dahil olmak üzere OVP’de yer alan maddelerle ilgili çalışmaya başladık. Buna ek olarak iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen alanlardan biri olan tarımda sigortanın geliştirilmesi gündemimiz arasında” diye konuştu.

Sektördeki karlılık ve büyüme rakamlarına bakıldığında; Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2022 yılı Mart sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta sektör zarar yazdı. 423 milyon 96 bin TL zarar yazılan hayat dışı branşa ek olarak, hayat branşında 805 milyon 714 bin 511 TL ve emeklilik branşında 247 milyon 506 bin 873 TL’lik teknik kara ulaşıldı. Sektörün toplam karlılığı 630 milyon 125 bin 116 TL olarak görüldü.

2022 yılının ilk çeyreğinde 7 branşta toplamda 8 milyar 465 milyon 502 bin 522 TL’lik zarar yaşandı. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 4 branşta toplamda 293 milyon 789 bin 599 TL’lik zarar görülmüştü.