Emeklilik sistemlerinin geleceğinde yaşlı nüfus belirleyici olacak
Emeklilik sistemlerinin geleceğinde yaşlı nüfus belirleyici olacak

Emeklilik sistemlerinin geleceğinde yaşlı nüfus belirleyici olacak

Türkiye’de yaşlı nüfus her geçen gün artıyor, 65 yaş üzeri bireylerde yaşam süreleri uzuyor. Bu durum, toplumsal dinamikleri etkilediği kadar bireysel emeklilik alanını da değişime zorluyor. Yaşlı nüfusa daha iyi hizmet verebilmek ve bu yaş aralığının ihtiyaçlarını gerçek anlamda belirlemek isteyen özel emeklilik sektörü de hizmet ve uygulama biçimlerini yeniden gözden geçiriyor

Dünyada ve ülkemizdeki genel kabul, 65 ve üzeri yaştaki bireylerin ‘yaşlı nüfus’ olarak tanımlanması yönünde. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının düşmesinin yanı sıra doğumda ve yaşlılıkta beklenen yaşam sürelerinin uzaması yaşlı nüfusun ve toplam nüfus içerindeki payının görece artmasına neden olmakta.

Ülkemizde yaşlı nüfus, 1935 yılında 628 041 bin iken 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 1935 yılına göre 2,3 kat artarak 2019 yılında %9,1'e yükseldi. Yapılan nüfus tahminleri de yaşlı nüfusun artış trendini devam ettireceğini öngörüyor. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacak.

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünyada yaşlı nüfusun 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. BM verilerine göre 1950 yılında yaklaşık %5 olan yaşlı nüfus oranı yaklaşık iki kat artış gösterdi. Dünyada yaşlı nüfus yoğunluğunun Kuzey Amerika, Avrupa, Asya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde olduğu görüldü. Kıta Afrika’sında ise yaşlı nüfusun en düşük oranlarda olduğu gözlendi.

Ülkemiz yaşlı nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2019 yılında yaşlı nüfusun %62,8'inin 65-69 ve 70-74 yaş gruplarında yoğunlaştığı görüldü. ‘İleri yaşlılık’ olarak kabul edilen 85 yaş üzeri yaşlı nüfusun oranı ise %9,1 olarak kaydedildi.

Rakamlara bakıldığında Türkiye nüfusunun yaşlandığı görülüyor. Bu durum, sosyolojik olduğu kadar ekonomik ve teknolojik anlamda da değişimi zorunlu kılıyor. Bu değişimlere en fazla ayak uydurmak durumunda olan sektörlerin başında da özel emeklilik sektörü geliyor. Özel emeklilik sektörü hem teknolojik altyapısını hem müşteriye ulaşma ve elde tutma stratejilerini hem de hizmet yöntemlerini bu demografik yapılanmaya göre şekillendirmek durumunda. Özellikle BES katılımcılarının yüksek oranda orta yaş ve üzeri bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde, yakın gelecekte yaşlı nüfusu memnun edecek bir hizmet stratejisi belirleyen emeklilik şirketlerinin başarıyı yakalaması daha kolay olacaktır.

Dijital dönüşümün baş döndürdüğü günümüzde, hizmetlerinde yaşlı nüfusu unutmamak emeklilik şirketleri için önemli kurallardan biri olacak. Online işlemlerde, mobil uygulamalarda ve teknolojik her türlü hizmette bu gruba yönelik olarak hizmetlerin şekillendirilmesi, gelecek açısından oldukça önemli. Emeklilik şirketlerinin başarısında, yaşlı nüfus belirleyici olacak.

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-2000 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2019 TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2023-2080