Image

“Fon bültenlerini takip eden katılımcılarımızın, fon dağılım değişikliklerini kendi kendilerine yönettiklerini gözlemliyoruz”

Öncelikle bireysel emeklilik fonlarının orta ve uzun vadeli yatırım araçları olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.


Bireysel Emeklilik Fonları hakkında yaptığımız her bilgilendirmede müşterilerimizde emeklilik fonlarının yapısı ve getirileri arasında farklılıklar olabileceğine dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem bireysel emeklilik sisteminin işleyişi hem de emeklilik yatırım fonları içindeki kısa ve uzun vadeli enstrümanların yatırım mantığını anlatarak muhtemel fırsatları görebilecek bir müşteri grubunu oluşturuyoruz.

Fon bültenlerindeki bilgiler, müşterilere en sade anlatımla yansıtılmaya çalışılıyor. Esasen bültenlerini takip eden katılımcılarımızın fon dağılım değişikliklerini kendi kendilerine yönettiklerini gözlemliyoruz.

Müşteriler genel olarak şirketlerin yaptığı fon bilgilendirmelerinin getiri kısmı ile ilgileniyor. Bu sebeple getiri oranı iyi olan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alabiliyoruz. Müşterilerimizin risk algılarına ve beklentilerine uygun fon karmalarının tercih edilmesinde fon bültenlerinin önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz. Katılımcılarımızın doğru bir fon karması ile sisteme girmesini sağlamak için Risk Getiri Profilindeki sorulara cevap vermelerini teşvik ediyor, fon karmalarını oluştururken katılımcı ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran zengin bir menü sunuyoruz. Finansal okuryazarlık oranı yüksek olan müşteri kitlesinin fon bültenini takip ettiğini görüş ve önerilerini içeren e-postaları ve iletişim merkezini aramaları sayesinde izleyebiliyoruz. 

Bilgilendirme süreçlerine ilgiyi arttırmak için yaptığımız mevzuat kapsamındaki hesap özet profili ve yıllık hesap bildirim cetveli gibi yasal bilgilendirmeleri müşteri beklentilerine ve algısına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Sözleşmeye özel getiri performansı, piyasa bilgilendirmesi ve özel istek durumunda hazırlanan özel sunum formatları ile bilgilendirmeler geliştirmelerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca müşteri temsilcilerimiz sadece şirketimizin emeklilik yatırım fonlarını değil tüm emeklilik yatırım fonları ile alternatif yatırım araçlarının iki tarih aralığında karşılaştırmalı olarak birikim bilgilerini tek ekran üzerinde görüntüleyebilmekte ve müşterilerimize bilgilendirmede bulunabilmektedirler.

BES gelişimi ve fon getirileri ile ilgili olarak aylık bültenlerimizi, ara dönem bilgilendirme gönderilerini kullanıyoruz. Her katılımcımızın sözleşme performansını görebileceği bir modül geliştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında, ürün-müşteri eşleştirilmesi, mevcut üründe derinleşme, müşteri tutundurma konularına bilimsel yöntemler (yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği teknikleri, olasılık teorisi ve istatistik yöntemler) kullanarak çözüm getirecek, ileri veri analizlerinin, çoklu kanal ve kampanya yönetiminin yapılabileceği esnek bir platformun geliştirilmesi çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Bu platform sayesinde sistemden çıkış talebinde bulunması muhtemel müşterilerimize yapacağımız aramalar ve özel bilgilendirmelerle sistemde kalma sürelerini uzatmayı ve BES gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.