Image

“Aylık ve üç aylık yayınladığımız fon bültenleri ile katılımcılarımız sahip oldukları planların ve fonların getirilerini düzenli olarak takip edebiliyorlar”

Bireysel emeklilik katılımcıları, her ne kadar sistemin çok iyi bir yatırım aracı olduğunu ve birikim oluşturduğunu bilse de sahip oldukları fonların özelliklerini, fonlarını yılda 6 kez değiştirebildiklerini ve fon değişimi sayesinde birikimlerini artırabileceklerini ya bilmiyor ya da bilseler de pek kullanmıyorlar. Bu nedenle maksimum fayda sağlayabilmeleri için müşterilerimizi her fırsatta bilgilendiriyor ve yönlendiriyoruz.


Bu noktada bireysel emeklilik fonlarının uzun vadeli yatırım araçları olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Özellikle ekonomideki kısa vadeli iniş-çıkışların fonlara uzun vadeli bakış açısını anlık olarak değiştirmemesi gerektiğini, katılımcıların risk iştahlarına göre fonlarında orta vadede değişiklik yaparak ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyecek şekilde hazırlık yapmalarını öneriyoruz.

Aylık ve üç aylık yayınladığımız fon bültenleri ile katılımcılarımız sahip oldukları planların ve fonların getirilerini düzenli olarak takip edebiliyorlar. Bu anlamda aldığımız müşteri yorumları genel olarak olumlu. Bununla birlikte katılımcılar daha spesifik, yani kendi hesaplarına yönelik yatırım tavsiyelerini emeklilik şirketlerinden almak istiyorlar. Mevzuat açısından aslında yatırım danışmanlığı ve hatta portföy yönetimi faaliyet alanına giren bu talebin emeklilik şirketlerince yerine getirilmesi henüz mümkün değil. Zira mevzuatta emeklilik şirketlerinin böyle bir yetkisi tanımlanmıyor. Ancak 2017 yılında yayınlanan Hazine düzenlemesiyle katılımcıların fon karmasını yönetim hizmeti için portföy yönetim şirketlerinden hizmet alabilmelerinin önü açıldı. Altyapılarını hazırlayan portföy yönetim şirketlerinin yapılacak sözleşme ile bir yıl boyunca katılımcı nam ve hesabına en iyi gayretle fon karmasını değiştirebilme hizmeti vermesi artık mümkün. Öte yandan fon yönetiminde robot tavsiye mekanizmaları da yakın gelecekte kişiye özel tavsiye/yatırım danışmanlığı hizmetini verebilir. Bu yönde çalışmalar ve hazırlıklar sürüyor. Konunun önünün tamamen açılması ve her katılımcıya risk toleranslarına göre fon tavsiye/yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması için SPK’nın mevzuatta küçük bir revizyon yapması gerekiyor. BES ve OKS’de bu hizmetler devreye girdiğinde katılımcı memnuniyeti, sadakati ve daha etkin birikim yönetimi sağlanacak, bu yöndeki memnuniyet optimum noktaya gelecektir.

Yasal zorunluluk gereği emeklilik şirketleri, katılımcılarına yatırım danışmanlığı verememektedir. Yasal çerçeve nedeniyle bireysel emeklilik şirketleri halihazırda yatırım önerisi niteliği taşımayan, fonlar ve ekonomik iklim konusunda genel bilgilendirmeler yapmaktalar. Mevcut ilgiyi artırmak için katılımcılara okunması zor, uzun raporlar yerine görsel olarak zenginleştirilmiş, teknik terimlerden uzak, anlaşılır ve sade metinlerle bilgilendirmeler yapmanın daha faydalı olacağına inanıyoruz. Biz MetLife olarak düzenli fon bilgilendirmelerini katılımcılarımızın tercih ettiği ve onayladığı iletişim yöntemleri üzerinden infografik öğelerle zenginleştirerek gönderiyoruz.

Diğer yandan sosyal medya da yayılımı ve artan etkisi ile önemli bir potansiyel kanal olarak önümüzde duruyor. Görselleştirme ve interaktiviteye müsait bu kanal üzerinden de yine mini video prodüksiyonlar ve infografiklerle bilgilendirmeler yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Öncelikle katılımcılarımıza web sitemiz üzerinden günlük olarak fon performanslarını, alternatif getiri araçları ve karşılaştırma ölçütü ile getiri karşılaştırmalarını grafiklerle zenginleştirilmiş bir şekilde sunuyoruz. Ayrıca bireysel, kurumsal ve otomatik katılım sistemi katılımcılarımıza özel olarak hazırladığımız aylık fon bültenleri; bireysel ve kurumsal katılımcılarımıza özel hazırladığımız üç aylık fon bültenleri aracılığıyla sahip oldukları fonlar hakkında bilgi veriyoruz. Fon bültenlerinin yanı sıra aylık olarak katılımcılarımızın sistemdeki mevcut birikimlerini takip edebilecekleri bir Hesap Bildirim Cetveli iletiyor; üç ayda bir ise sistemdeki fonlar, özellikleri ve katılımcılarımızın fon birikimleri hakkında bilgiler içeren bir Katılımcı Bilgilendirme Notu paylaşıyoruz.

Bireysel emeklilik yatırım fonlarının ve diğer araçların getirileri konusunda da bankasürans partnerimiz DenizBank’ın fon yönetim iştiraki Deniz Portföy’ün bilgi birikiminden faydalanıyor ve bültenlerimizi onların değerlendirmeleri ile zenginleştiriyoruz. Ancak gelecekte yasal çerçevenin değişmesi ihtimalini de göz önüne alarak alternatif bilgilendirme modelleri üzerinde de çalışıyoruz. Örneğin PwC’nin 2019 Aktüeryal Robotik Süreç Otomasyon anketi raporuna göre tüm dünyada finansal hizmetler sektörünün otomasyon ile maliyetleri düşürme ve verileri daha etkin kullanma isteği, yeni teknolojileri benimsemelerine yol açıyor. Bu kapsamda sigorta şirketleri robotik süreçleri otomatize eden yazılımlar üzerinde ciddi bir efor harcıyor.

Diğer yandan, AkıllıBES ve Uservision işbirliği ile hazırlanan ‘Türkiye Bireysel Emeklilik Eğilimleri Araştırması’nda, genel olarak günümüzde kullanıcıların süreçlere katılma ve kontrolü ellerinde tutma eğilimleri doğrultusunda, BES katılımcılarının da tüm süreçleri bir mobil uygulama üzerinden takip etmeye sıcak baktıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla yakın gelecekte, dijital ve mobil dünyanın sunduğu zengin fırsatlarla birlikte yapay zekâdan robotik uygulamalara kadar pek çok araçla, daha katma değerli hizmetlerin ve etkili iletişim kanallarının ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.