''Açık bankacılık düzenlemeleri ile birlikte; finansal tüketiciler, verileri üzerinde kontrol sahibi olabilecek''
''Açık bankacılık düzenlemeleri ile birlikte; finansal tüketiciler, verileri üzerinde kontrol sahibi olabilecek''

''Açık bankacılık düzenlemeleri ile birlikte; finansal tüketiciler, verileri üzerinde kontrol sahibi olabilecek''

Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer; “"Açık bankacılık düzenlemeleri ile birlikte; finansal tüketiciler, verileri üzerinde kontrol sahibi olabilecek"

  • Türkiye’de açık bankacılık ve dijitalleşme başlıkları gündemden düşmüyor. Ülkemizde açık bankacılık alanında nasıl bir yol alınıyor?

Türkiye, Avrupa’da yürürlüğe giren PSD2 adlı mevzuatın getirdiği ödeme hizmetleri alanındaki yeniliklere en hızlı adapte olan ülkelerden birisi oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla ödeme işlem sayısı en büyük olan 10 bankanın sisteme dahil olmasıyla açık bankacılık işleyişi hayatımıza girdi.

TCMB tarafından getirilen düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle bankacılık müşterilerimiz artık müşteri hesap bilgilerini tek bir yerden görüntüleyip, bu hesapların herhangi birinden ödeme işlemi başlatabilecek hale geldi. Gerek regülatif, gerekse teknolojik çalışmalarla desteklenen finansal sektördeki dijital dönüşüme, açık bankacılığın önümüzdeki dönemde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Yakın zamanda diğer bankalar ve fintekler de sisteme dâhil oldukça sektördeki rekabetin artacağı, bununla paralel olarak müşteri deneyimi ve hizmet kalitesinin artacağı bir ortam oluşacağı öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde hesap bilgisi gösterimi ve ödeme başlatma hizmetlerine eklenecek yeni fonksiyonlarla birlikte finansal tüketicilerin ve kuruluşların finansal ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı ve yenilikçi çözümlerin sunulacağı bir ekosistem oluşacak.

Mobil penetrasyonun yüksek olduğu, dijital hizmetlerin kolay benimsendiği ülkemizde dijital bankacılık alanında ileri durumdayız. Ülkemizin finansal sektördeki dijital hizmet tecrübesi ve finansal tüketicilerin dijital kullanıma yatkınlığı sayesinde hızlı uyum sağladığımız açık bankacılık düzenlemelerinin temel özellikleri, önümüzdeki dönemde yeni fonksiyonlarla genişleyerek finansal tüketiciler ve kuruluşların ihtiyacını karşılayacak yeni değer önerileri sunacak.  

Türkiye İş Bankası olarak bankacılıkta; dijital dönüşümün her alanında olduğu gibi açık bankacılık alanında da yeniliklere en hızlı uyum sağlayan ve müşterilerine en iyi deneyimi sunan banka olma hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz.

  • Açık bankacılık, bankacılık sektörüne ne katacak?

Açık bankacılık, finansal tüketicilerin verilerinin demokratikleşmesi, banka ve fintekler arasındaki işbirliği ortamının gelişmesi ve finansal kapsayıcılığın artması gibi bankacılık sektörüne oldukça önemli kazanımlar getirecek bir potansiyele sahip.

Açık bankacılık düzenlemeleri ile birlikte; finansal tüketiciler, verileri üzerinde kontrol sahibi olabilecek. Geçmişte bankacılık hizmetlerinden faydalanabilmek için müşterisi olunan bankanın önyüzleri tek seçenekti, artık müşterilerin belirli bankacılık işlemlerini farklı kuruluşların önyüzlerinden gerçekleştirme özgürlüğüne kavuşacağı yeni bir döneme girdik.

Müşterilere aynı anda birden fazla bankanın önyüzünü kullanmak yerine tek bir bankanın önyüzünü kullanarak bütün bankalardaki hesaplarını takip edebilme ve ödeme başlatabilme imkânı sunmasıyla açık bankacılık ekosisteminin içinde bulunan oyuncular arasında müşteri deneyimini iyileştirme bakımından yapıcı bir rekabet ortaya çıkıyor. Türkiye İş Bankası olarak sunduğumuz finansal hizmetleri dijitalleştirmek ve müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak adına yaptığımız yatırımlar, açık bankacılık hizmetlerini kanallarımız üzerinden en iyi şekilde sunmamıza olanak sağlıyor.

 Diğer yandan, açık bankacılığın en temel özelliği olan veri paylaşımını ise bankacılık sektöründeki dijital dönüşüm üzerinde en çok etki yaratacak durumlardan biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda, mevcut durumda bankaların ve gelecek dönemde de finteklerin açık bankacılık ekosistemine dâhil olmasıyla birlikte ekosistemde büyük bir veri seti oluşması bekleniyor. Müşterilerin yalnızca açık rıza vermeleri halinde toplanacak olan bu veriler, müşterilere daha kişiselleştirilmiş ürünlerin sunulmasını, harcama eğilimleri ve finansal davranışlarının daha odaklı ve daha doğru analiz edilerek müşterilerin hayatını kolaylaştıracak kişisel finans yönetimi araçlarının sunulmasına olanak sağlayacak. Bütün bu katkıların bir uzantısı olarak açık bankacılığın ekosistemdeki oyuncuların birbirlerinin yetkinliklerinden ve kaynaklarından yararlanmasını sağlayacak olan işbirlikçi bir dijital dönüşüm ortamı oluşmasını sağlayacağını öngörüyoruz.

Açık bankacılık aynı zamanda düzenleme kapsamı dışında kalan fonksiyonlar için API’ler üzerinden kurulacak işbirliklerine yatkınlığı da artıracak. API’ler üzerinden kurulacak olan işbirlikleri bankalar ile sektördeki diğer oyuncular arasındaki yetkinliklerin paylaşımını teşvik ederek daha fazla yenilikçi ürün ve hizmetin hayata geçirilmesine olanak tanıyarak finansal hizmetler sektöründeki bütün paydaşların değer yaratmalarının önünü daha da açacak.

 

  • Sizler açık bankacılık ve dijital büyüme alanlarında aktif olabilmek için neler yapıyorsunuz?

2017 senesinde açık bankacılık düzenlemeleri henüz konuşulmuyorken API teknolojisine yatırımlar yaparak API geliştirme çalışmalarına başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada sektördeki ihtiyaçlara cevap veren 62 adet API’mizi aktif kullanıma açmış durumdayız. Açık bankacılık yaklaşımı ile geliştirdiğimiz API’ler üzerinden halihazırda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 140 farklı entegrasyon ile sektörde yarattığımız ekosistem, yenilikçi işbirlikleri ile büyümeye devam ediyor.  Bu sayede ülkemizde yürürlüğe giren açık bankacılık düzenlemelerine en hızlı ve etkili uyum sağlayan bankalardan biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de finansal hizmet sektöründeki oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik API geliştirmelerimize ve bu sayede işbirliklerimizi artırmaya devam ederek açık bankacılık yaklaşımı ile yarattığımız, ekosistemi en geniş banka olma konumunu sürdürmeyi hedefliyoruz.

Müşterilerimize finansal hizmetleri en yüksek müşteri deneyimi ile uçtan uca dijitalleşmiş en yalın süreçlerle sunabilmeyi sağlamak adına dijital büyüme alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yaklaşımla yaptığımız çalışmalar kapsamında da müşterilerimizin en çok tercih ettiği mobil bankacılık uygulamalarından biri olan İşCep gerek sunduğu müşteri deneyimi gerekse içinde barındırdığı geniş fonksiyon yelpazesiyle hâlihazırda müşterilerimizin neredeyse bütün bankacılık işlemlerini yapmalarına olanak sağlayan bir dijital banka gibi hizmet veriyor.

Diğer taraftan açık bankacılık hizmetlerini sunarken müşterilerimize sağladığımız kolaylığın yanı sıra yapılan işlemlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için yüksek güvenlik önlemleri alıyoruz.

Mevcut durumda müşteri deneyimini en iyi hale getirmek ve müşterilerimizin açık bankacılık kullanımında tercih ettikleri birincil kanal olmak adına attığımız adımlara ek olarak ileriki dönemlerde kanallarımıza yenilikçi fonksiyonlar ekleyerek açık bankacılık alanında en iyi deneyimi sunan banka olmayı hedefliyoruz.

 

  • Bu alanda gelecek stratejileriniz neler?

Açık Bankacılık düzenlemeleri kapsamında hesap bilgisi sağlama ve ödeme başlatma hizmetlerini en iyi müşteri deneyimi ile sağlayarak, finansal tüketicilerin diğer bankalardaki hesaplarını takip edeceği ve işlemlerini gerçekleştireceği birincil bankacılık kanalı konumuna gelmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, öncelikle müşterilerimize iyi bir deneyim sağlayan bir ön yüz ile beraber farklı platformlarda erişemeyecekleri kişiselleştirilmiş analiz ve iç görüler sunmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken yapay zekâ ile çalışan dijital asistanımız Maxi’den de destek alacağız. Maxi, 5 senedir aktif ve başarılı olarak müşterilerimizin asistanlığını yaparak önemli bir olgunluğa erişti. Bugüne kadar öğrendiklerini kişisel finans yönetimi fonksiyonlarımız ile sunduğumuz zenginleştirilmiş kişisel iç görüler ile birleştirerek Maxi’nin müşterilerimizin finansal durumuna fayda sağlayacak 7/24 ulaşılabilir bir asistan olmasını sağlayacağız.

Bunun yanında, 2017 yılından beri API’lerimize yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. API çeşitliliğimizi ve entegrasyonlarımızı artırma hedefimizin yanında, sektördeki ihtiyaçları tespit ederek tasarlayacağımız API tabanlı ürünler üzerinden, müşterilerimize ihtiyaç duydukları an ve yerde bankacılık hizmetlerini sağlama vizyonu ile üçüncü taraf kuruluşlarla daha yoğun işbirlikleri kurmayı amaçlıyoruz.