Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Yer şekilleri açısından zorluklarla dolu bölgeler olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tarımsal faaliyetleri de kısıtlı kalırken hayvancılık faaliyetleri son derece gelişmiş düzeydedir. Türkiye’nin doğusunda 164 bin kilometrekarelik bir alanla, Türkiye’nin yüz ölçümünün %21’ini kaplayan ve tüm bölgelerimiz arasında yüz ölçümünün büyüklüğü bakımından 1. sırada yer alan Doğu Anadolu Bölgesi; aynı zamanda ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. Yükseltiden dolayı tarım ürünlerinin daha geç olgunlaştığı bölgede ürün çeşidi de azdır. Ulaşım ağının en seyrek ve elverişsiz olduğu bölgede sanayi faaliyetleri gelişmemiş durumdadır. Bölgenin başlıca ekonomik faaliyetleri hayvancılık iken yüzölçümünün ancak %10’unda tarım faaliyeti gerçekleştirilebiliyor.

Ülkemiz topraklarının %8’lik bölümüne sahip olan ve yüzölçümü bakımından en küçük bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise yaz sıcaklığının ve buharlaşmanın en fazla olduğu bölgemizdir. Akdeniz ikliminin bozulmuş halinin görüldüğü bölgede otsu bitkiler egemenken tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçinilen bölgede turizm faaliyetleri de gelişmeye devam ediyor.

Doğu Anadolu’da en az acente sayısına sahip il Tunceli; Güneydoğu Anadolu’da ise Kilis

Indanet Acenteler Araştırma Raporu’na göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyetlerini aktif olarak sürdüren acente sayısı 533. Bölgedeki acenteler 14 farklı ilde faaliyet gösteriyor. Sırasıyla illere göre acente sayılarına baktığımızda 113 acente ile Malatya, 91 acente ile Elazığ, 89 acente ile Van, 69 acente ile Erzurum, 35 acente ile Erzincan ön plana çıkıyor. Bingöl, Ağrı ve Iğdır’da 21’er acente bulunurken 20 acente ile Kars, 18 acente ile Muş, 15 acente ile Bitlis, 8 acente ile Hakkari, 7 acente ile Ardahan ve 5 acente ile Tunceli sıralamada yerini alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bakıldığında ise faaliyetlerini aktif olarak sürdüren acente sayısı 536. Bölgedeki acenteler 9 farklı ilde faaliyet gösteriyor. Sırasıyla illere göre acente sayılarına baktığımızda 180 acente ile Gaziantep, 108 acente ile Şanlıurfa, 86 acente ile Diyarbakır, 57 acente ile Mardin, 50 acente ile Adıyaman ön plana çıkıyor. Daha sonra sırasıyla 24 acente ile Batman, 13 acente ile Şırnak, 12 acente ile Siirt ve 6 acente ile Kilis sıralamada yerini alıyor.

Doğu Anadolu’da acentelerin %77’si, Güneydoğu Anadolu’daki acentelerin %68’i 1-3 çalışan ile faaliyetlerini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %3,7’si 7-9 çalışana sahipken %4’ü 10 kişiden fazla çalışana sahip. Bölgedeki acentelerin %15’i 4-6 ve %77,3’ü 1-3 çalışan sayısı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %0,5’i 10 milyon TL üzerinde elementer prim üretimine sahipken %2’si 5-10 milyon TL, %10,3’ü 800 bin – 1 milyon TL, %13,5’i ise 500 – 800 bin TL elementer prim üretimi gerçekleştiriyor. Acentelerin %16’sı 300 – 500 bin TL civarında elementer üretim gerçekleştirirken %25,7’si 1 – 5 milyon TL ve %32’si 100 – 300 bin TL civarında elementer prim üretimine sahip.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %4’ü 7-9 çalışana sahipken %3,2’si 10 kişiden fazla çalışana sahip. Bölgedeki acentelerin %24,8’i 4-6 ve %68’i 1-3 çalışan sayısı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %1,4’ü 10 milyon TL üzerinde elementer prim üretimine sahipken %2’si 5-10 milyon TL, %8,7’si 800 bin – 1 milyon TL, %13,6’sı ise 500 – 800 bin TL elementer prim üretimi gerçekleştiriyor. Acentelerin %17’si 300 – 500 bin TL civarında elementer üretim gerçekleştirirken %27’si 100 – 300 bin TL ve %30’u 1 – 5 milyon TL civarında elementer prim üretimine sahip.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toplam 906 acente BES satışı yapmıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %22’si tek şirket ile çalışırken %22’si 5-7 şirket ile ve %56’sı 2-4 şirket ile çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki acentelerin bireysel emeklilik üretimlerine göre dağılımına bakıldığında 450 acentenin BES ürünleri satmadığını görüyoruz. 60 acente 99 bin TL’ye kadar BES üretimi gerçekleştirirken 12 acente 100 – 300 bin TL, 3 acente 300 – 500 bin TL BES üretimi sağlıyor. Bölgedeki acentelerin 2 tanesi ise 500 – 800 bin TL BES üretimi gerçekleştiriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin %25’i tek şirket ile çalışırken %46’sı 2-4 şirket ile ve %29’u 5-7 şirket ile çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki acentelerin bireysel emeklilik üretimlerine göre dağılımına bakıldığında 456 acentenin BES ürünleri satmadığını görüyoruz. 60 acente 99 bin TL’ye kadar BES üretimi gerçekleştirirken 12 acente 100 – 300 bin TL, 3 acente 300 – 500 bin TL BES üretimi sağlıyor. Bölgedeki acentelerin 2 tanesi ise 500 – 800 bin TL BES üretimi gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin sağlık branşındaki faaliyetlerinin toplam portföylerine olan oranına baktığımızda bölgedeki 181 acentenin sağlık branşında faaliyet göstermediğini görüyoruz. 292 acente ise %10 oranında sağlık portföyüne sahip. 47 acente %10 – 20, 11 acente %20 –40, 1 acente %40 –60 ve 1 acente %60 – 80 oranında sağlık portföyüne sahip.,

DASK sigortalılık oranı arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin sağlık branşındaki faaliyetlerinin toplam portföylerine olan oranına baktığımızda ise bölgedeki 181 acentenin sağlık branşında faaliyet göstermediğini görüyoruz. 278 acente ise %10 oranında sağlık portföyüne sahip. 56 acente %10 – 20, 16 acente %20 –40, 4 acente %40 –60 ve 1 acente 80 – 100 oranında sağlık portföyüne sahip.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) yürürlükteki poliçeler verilerine göre 868 bin konut bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sigortalı konut sayısı 435 bin 938 seviyelerinde seyrediyor. Bölgedeki DASK sigortalılık oranı %50,2 olarak görülürken, Doğu Anadolu Bölgesi tüm Türkiye genelinde sigortalılık oranı en düşük 4. bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bölgedeki DASK prim üretimi ise 121,4 milyon TL’ye ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne baktığımızda ise 1 milyon 124 bin konut bulunan bölgedeki sigortalı konut sayısı 558 bin 12 seviyelerinde seyrediyor. Bölgedeki DASK sigortalılık oranı %49,6 olarak görülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde DASK oranının düştüğü görülüyor. Bölgedeki DASK prim üretimi ise 58,5 milyon TL’ye ulaştı.