Bireysel emeklilikte şirketlere danışmanlık yetkisi tanınıyor
Bireysel emeklilikte şirketlere danışmanlık yetkisi tanınıyor

Bireysel emeklilikte şirketlere danışmanlık yetkisi tanınıyor

SEDDK, Bireysel emeklilik sisteminde fon dağılımı değişikliği yapmak isteyen müşterileri için emeklilik şirketlerine danışmanlık yapma yetkisi tanıyan genelge yayımladı. Böylece emeklilik şirketleri artık müşterilerine fon dağılımı düzenleme tavsiyesi verebilecek. Diğer yandan robotların yönettiği fonlar için de yapay zeka desteği alınmasının önü açıldı. Sektör temsilcileri, atılan adımın daha verimli bir fon yönetimi ve getirilerde verim artışına fayda sağlayacağı görüşünde

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fon değişikliği hakkının kullanılmaması sistemin kanayan yarasıydı. Yılda 12 kez fon değişikliği yapma hakkı bulunan katılımcılardan, bu hakkı layığıyla kullanan kişi sayısı oldukça az seyrediyor. Bu da fon getirilerinde düşük marjları ortaya çıkarıyor. Düşük getiriler katılımcıların sisteme olan güvenini zayıflatırken, ülke genelinde tasarruf oranları da düşük seyrediyor. Tüm bu olumsuzlukların sıkça konuşulduğu gündemde, SEDDK önemli bir adım attı. SEDDK, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) fon dağılımı değişikliği sorununa çare olmak için, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fon dağılımı değişikliği yapmak isteyen müşterileri için emeklilik şirketlerine danışmanlık yapma yetkisi tanıyan genelge yayımladı.

Böylece emeklilik şirketleri artık müşterilerine fon dağılımı düzenleme tavsiyesi verebilecek. Diğer yandan robotların yönettiği fonlar için de yapay zekâ desteği alınmasının önü açıldı. Sektör temsilcileri, atılan adımın daha verimli bir fon yönetimi ve getirilerde verim artışına fayda sağlayacağı görüşünde.

Genelge ile emeklilik şirketleri, katılımcılarının emeklilik planlarını, risk profillerini, faiz hassasiyetini, emekliliklerine kalan süreleri, katılımcı yaşını, ekonomik konjonktürü ve katılımcının birikimini etkileyecek diğer hususları dikkate alarak katılımcı bazında veya aynı özellikleri haiz katılımcılardan meydana getirilmiş gruplar bazında fon tercihi konusunda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunabilecek. Şirketlerin katılımcılarına fon tercihi konusunda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunabilmeleri için finans alanında asgari üç yıl mesleki deneyimi olan ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip en az bir çalışanı istihdam etmeleri ve bu çalışanın bağlı olduğu bir araştırma birimini oluşturmaları veya görevlendirmeleri zorunlu hale geldi.

Yeni uygulama ile şirketler, fon tavsiyesini elektronik iletişim araçları veya robo-danışmanlık uygulamaları ile katılımcılarına iletebilecek veya katılımcıların erişimine sunabilecek. Şirketlerin anlaşmalı portföy yönetim şirketlerinden araştırma raporu temin etmesi de serbest bırakıldı. Portföy yönetim şirketlerinin hazırladığı araştırma raporlarından dolayı katılımcı ile emeklilik şirketi arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda emeklilik şirketinin sorumluluğu devam edecek.