Image

''İç Anadolu Bölgesi karma bir potansiyele sahip. Bireysel sigorta ürünleri olarak tanımlanan branşlarda özellikle kasko, tamamlayıcı sağlık, konut ürünleri öne çıkarken kurumsal poliçelerde ise yangın branşı ve mühendislik sigortaları öne çıkmakta.''

İç Anadolu Bölgesi, başkentimiz Ankara’nın da bu bölgede olması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ağırlıklı olduğu bir bölgedir. Özellikle son dönemde özel sektörün kamu ağırlığını dengelemeye başladığını söylemek mümkün. Bölgemizde savunma sanayi ve üretim sanayisi büyük ölçüde gelişme göstermiştir. Bu sebeplerden ötürü İç Anadolu Bölgesi, hem bireysel hem de kurumsal sigortalılık potansiyeli yüksek bir bölgedir ve sektör tarafından yakından takip edilir.


İç Anadolu Bölgesi karma bir potansiyele sahip. Bireysel sigorta ürünleri olarak tanımlanan branşlarda özellikle kasko, tamamlayıcı sağlık, konut ürünleri öne çıkarken kurumsal poliçelerde ise yangın branşı ve mühendislik sigortaları öne çıkmaktadır. Magdeburger Sigorta olarak bölgemizde 10 ilde, toplam 120 aktif iş ortağımız ile faaliyet göstermekteyiz. Şirketimiz toplam üretimi içinde yaklaşık %10’luk bir pay ile hedeflerimize ulaştık.

Bölgemizde sigorta bilinci ve potansiyeli ile öne çıkan illerin başında Ankara ve Bolu geliyor. Bu illerde ağırlıklı potansiyel oto kaza branşı iken; son yıllarda tamamlayıcı sağlık ve konut sigortalarında potansiyelinden bağımsız bir artış gözlemlenmektedir.

Bölgemiz sigorta bilinci anlamında aslında ülkemizin bir yansıması diyebiliriz. Sigorta bilincini etkileyen en önemli faktörlerden birincisi eğitim düzeyi ikincisi ise ekonomi. Bu iki faktör sigorta sektörünün tüm paydaşlarını etkilemekte. Sigortalılık bilincinin oluşturulabilmesi için ilk öğretim seviyesinde başlamak üzere Bakanlık, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

Öncelikle yaşadığımız afet sebebiyle ülkemizin başı sağ olsun. Sigortalılık oranının düşük olduğunu ve ‘eksik Sigorta’ durumunun ise önemli ölçüde arttığını gözlemledik. Ben acentelerimizin müşterilerine karşı ciddi bir sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluk bilinci ile acentelerimizin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri tespit etmesini öneririm.