HOMER yılın ilk yarısında üretim hedeflerini tamamladı
HOMER yılın ilk yarısında üretim hedeflerini tamamladı

HOMER yılın ilk yarısında üretim hedeflerini tamamladı

HOMER Genel Müdürü Haluk Yeşilbayraktar, 2017 yılının ilk yarısında şirketin yaşadığı kazanım ve ilerlemeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Yılın ilk yarısını için değerlendirmelerde bulunan Haluk Yeşilbayraktar, HOMER’in ilk 6 ay sonunda başta üretim hedefi olmak üzere tüm hedeflerine ulaştığını belirtti.

Yeşilbayraktar ,2017 yılının iş modelini ifade etmek, anlaşılmasını sağlamak adına önemli bir yıl olduğuna dikkat çekerek, farklı iş modellerini ifade etmek için ciddi fırsatlar yakaladıklarını ve bu fırsatları başarılı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. HOMER’in yılın ilk yarısında özellikle yazılım platformunda gelişim gösterdiğinin altını çizen Yeşilbayraktar, bu alanda yeni bir proje çalışması başlattıklarını açıklayarak; “Bu proje tamamlandığında yine bir ‘ilk uygulamayı’ daha HOMER olarak hayata geçirmiş olacağız.” şeklinde konuştu. HOMER’in anlaşmalı servis ağından ve iş birliği içerisinde olduğu sigorta şirketi sayısından bahseden Yeşilbayraktar, bu yıl çalıştıkları sigorta şirketi sayısını artırdıklarını belirterek; “Bu yıl çalıştığımız sigorta şirketleri sayını arttırdık. Her zaman nitelik kavramını nicelik kavramının önünde tutuyoruz. Bu nedenle kaç sigorta şirketi ile çalıştığımızdan çok, birlikte çalıştığımız sigorta şirketlerine ne kadar katkıda bulunuyoruz ve sigorta sektörüne ne ölçüde çözüm üretiyoruz sorularına cevap arıyoruz. Bu nedenle hızla büyümek yerine planlı olarak büyümeyi, yüksek adetlerde onarım ve yönetim talebinde sorunsuz hizmet için alt yapımızı geliştirmeyi uygun buluyoruz. Özetle, daha iyi olmak için çok çalışıyoruz.” dedi.

Her ilde en az iki servis hedefimiz var

Servis sayısının belli bir zaman dilimde belli bir adede ulaşması gibi bir hedefleri olmadığını belirten Yeşilbayraktar; “Biz, bizi anlayabilen, aynı vizyona sahip, bizim heyecanımızı hisseden ve kendisini gönülden HOMER hissedecek iş ortakları bulduğumuz zaman ailemize katılması için davet ediyoruz. Doğru yapılanma için hedefimiz nüfusun belli adedin üzerinde olduğu her ilde en az iki servis olmasıdır, buna gayret ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel ve dolu hasarları sonrasında HOMER’in sunduğu hizmet kalitesi hakkında bilgiler veren Yeşilbayraktar; “Yaşadığımız dolu afetinden sonra HOMER olarak dolu hasarı onarımı yapabilen servis personelimiz İstanbul’da acil olarak toplandı ve üç merkezde hızla birlikte çalıştığımız kurumların araçları ile sigortalıların araçlarını hasar tespiti gerçekleştirerek onarmaya başladık. Dolu hasarı onarımında kendi personel kaynağımıza güvenerek ve buradaki kapasiteyi baz alarak araç kabulü yaptık. İstanbul Birleşmiş Milletler’e dönmüş durumda ancak yurt dışından gelen teknisyenlere bağlı uzun soluklu iş planı yapmanın sakıncalı olacağını biliyoruz. Bu nedenle kendi kaynaklarımıza göre planlama yaptık.” şeklinde konuştu.

Dolu sonrasında kapasitemizin üzerinde araç kabulü yapmadık

HOMER’in sahip olduğu networkün bu gibi kritik durumlarda sektöre sağladığı faydalardan söz eden Yeşilbayraktar; “Bu konuda daha önceki yıllardan yeteri kadar tecrübemiz var. Dolu hasarı onarımının uzun soluklu ve yorucu bir işlem olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hırsla kapasitemizin   üzerinde araç kabulü yapmamak için çaba gösterdik. Dolu hasarı onarımında üçer aylık periyotlar düşünülerek araç kabulü yapılması gerektiği     inancındayız.  Buna göre organize olduk ve çalışıyoruz. Diğer taraftan son derece yorucu bir operasyon süreci olan dolu hasarı, günlük olağan iş akışını da ciddi şekilde etkilemektedir, bu etkilerden arınmış şekilde hayatı       sürdürmek son derece önemli.” dedi.

Sigortalanabilir mal ve emtia üzerinde oluşan afet hasarları içerisinde adetsel olarak en fazla sigortalıya zarar veren, yani sigorta sektörü açısında bakıldığında en fazla sayıda sigortalı ile muhatap kalınan hasarın şehirlerde oluşan dolu hasarları olduğunun altını çizen Yeşilbayraktar; “Tarım sahasında oluşan bir afet hasarının da ekonomik boyutu çok fazla olabilir, ancak sigorta sektörü açısından bakıldığında hasar gören sigortalı sayısı sınırlıdır. Şehirlerde oluşan dolu sonrası çok fazla sigortalı ve dolayısıyla otomobilin hasar görmesi dolayısıyla sigorta sektörü açısından hasarın tazmini sürecinde çok ciddi bir sorun ortaya çıkmaktadır. Dolu hasarı onarımı, aracın boyanmadan tekrar eski haline gelebilmesi açısından çok önemlidir, çünkü onarılabilen araçlar için değer kaybı, boyanan araçlara göre yok denecek kadar azdır ve bu nedenle dolu hasarına uğramış araç sahipleri de haklı olarak araçlarının onarılması için çaba sarf etmektedirler. Diğer taraftan bakıldığında ise bir talep-arz dengesizliği olduğu da çok açık olarak görülmektedir.  Çünkü dolu onarımı hem uzmanlık gerektiren bir konu hem de birim onarım süresi diğer kaporta boya onarımlarına göre daha uzun zaman alan bir işlemdir. Bir de tabi ki bu arz talep dengesizliğinin yarattığı yüksek maliyet konusu var. Bunun birden fazla sebebi mevcut. Bütün bu olumsuz koşullar bir araya geldiğinde ve yaşanmakta olan küresel iklim değişikliği gerçeği de göz önüne alındığında sigorta sektörü bu konuda çözüm geliştirmek ya da geliştirilmesine destek vermek durumundadır. Bu sorunun çözümü var, sadece gerçekleştirmek için ciddi ve iradeli bir yaklaşım gerekiyor. Çözüm, sigorta sektörünün kurumsal yapıların güçlenmesine destek vermesinde.” dedi.  

Çalıştığımız sigorta şirketlerine maliyet konusunda ciddi avantaj sağlıyoruz

HOMER ile iş birliği içerisinde olan sigorta şirketlerinin operasyonel süreçler, hasar onarım hızı, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi anlamında elde ettiği kazanımlar hakkında konuşan Yeşilbayraktar, maliyet konusunda şirketlere ciddi avantajlar sağladıklarını belirterek, operasyonel süreç yönetimi konusunda da şirketlerin ciddi bir destek aldıklarının altını çizdi.

Yeşilbayraktar, konuyla ilgili ayrıca şunları kaydetti: “Çözüm ortağı olduğunu düşündüğümüz sigorta şirketlerine onarımın kendisi dışında sigortalıya konfor alanı yaratacak hizmetleri bütünleşik olarak sağlamamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama daha yolun başındayız ve yapacaklarımız var. Bu noktada 68 servisin aynı titizlik ve anlayış ile üretim yapmasının sağlanması gerçekten çok zor. Ama bu konuda da çok ciddi yol alındığı kanaatindeyiz ve önümüzde de kat edilecek çok yol olduğunun bilincindeyiz. Servislerimiz onarım kalitesi, operasyonel süreçlerin hızlanması, iyileştirilmesi ve müşteri ilişkileri açısından kurumsallaşma adına çok önemli gelişmeler gösterdi. Her şeyden önce bir kurumsal bütünlük içerisinde HOMER’de onarılan araca diğer tüm HOMER servislerin sahip çıkması ve gerekli hassasiyeti göstererek yaklaşması çok önemli.”