BES’te 2016’nın ilk 5’leri
BES’te 2016’nın ilk 5’leri

BES’te 2016’nın ilk 5’leri

2016 yılında 18 şirket ile yoluna devam eden Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı sayısı önceki yıla göre yüzde 9,73 oranında artış gösterirken katılımcı sayısında en fazla artış yaşanan şirket Garanti Emeklilik ve Hayat oldu. Bu dönemde fon tutarında en fazla artış yaşanan şirket olan AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ın sözleşme sayısında ise yüzde 10,64 artış gözlendi

2016 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi 18 şirket ile yoluna devam ederken yıl sonunda katılımcı sayısı önceki yıl sonuna oranla yüzde 9,73 oranında artarak 6 milyon 625 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde katılımcı sayısının en fazla olduğu ilk 5 şirket Garanti Emeklilik ve Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik, AvivaSA Emeklilik ve Hayat, Allianz Yaşam ve Emeklilik ve Ziraat Hayat ve Emeklilik olarak sıralandı. En fazla katılımcı sayısına sahip olan ilk 5 şirket, sistemde bulunan toplam katılımcı sayısının yüzde 65,91’ini oluşturdu.

“2016 yılında katılımcı sayısını oransal olarak en fazla artıran şirket yüzde 614,31 artış ile Fiba Emeklilik ve Hayat oldu”

Bu dönemde katılımcı sayısını oransal olarak en fazla artıran ilk 5 şirket; yüzde 614,31 artış oranı ile Fiba Emeklilik ve Hayat; yüzde 62,08 ile Katılım Emeklilik ve Hayat; yüzde 32,17 ile Ziraat Hayat ve Emeklilik; yüzde 26,05 ile Halk Hayat ve Emeklilik; yüzde 22,45 ile AXA Hayat ve Emeklilik oldu.

“Katılımcı sayısında en fazla artış 135 bin 59 kişi ile Garanti Emeklilik ve Hayat’ta görüldü”

Katılımcı sayısında kişi adedi bakımından en fazla artış 135 bin 59 kişi artış ile Garanti Emeklilik ve Hayat olurken; sırası ile en fazla artış yaşanan diğer şirketler 124 bin 802 kişi ile Ziraat Hayat ve Emeklilik; 93 bin 806 kişi ile Anadolu Hayat Emeklilik; 91 bin 903 kişi ile Halk Hayat ve Emeklilik; 75 bin 381 kişi ile Vakıf Emeklilik olarak sıralandı.

“Fon tutarının en yüksek olduğu ilk 5 şirket, sistemde biriken toplam fon tutarının yüzde 75,32’sini oluşturdu”

2016 yılında sistemde biriken toplam fon tutarında yüzde 24,27 oranında nominal artış gerçekleşti ve sistemin toplam fon büyüklüğü yıl sonunda 53 milyar 409 milyon TL’yi geçti. 2016 yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 8,53 olarak görüldü. Enflasyon oranı dikkate alındığında 2016 yılında sistemde biriken toplam fon tutarı yüzde 15,74 oranında reel artış olarak karşımıza çıktı.

Bu dönemde en fazla fon tutarına sahip olan ilk 5 şirket; AvivaSA Emeklilik ve Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik olarak sıralandı. Bu ilk 5 şirketin toplam fon tutarı, sistemde biriken toplam fon tutarının yüzde 75,32’sini oluşturdu.

2016 yılında toplam fon tutarında oransal olarak en fazla artış; yüzde 367,42 oranla Fiba Emeklilik ve Hayat’ta gözlenirken Katılım Emeklilik ve Hayat yüzde 163,63 oranla fon tutarındaki artış bakımından ikinci sırada yer aldı. Ziraat Hayat ve Emeklilik’in fon tutarında yüzde 60,2; AXA Hayat ve Emeklilik’in fon tutarında yüzde 59,14; Halk Hayat ve Emeklilik’in fon tutarında yüzde 42,37 oranında artış gerçekleşti. Sistemde faaliyet gösteren 18 şirketten 15 tanesinin fon tutarındaki artış, enflasyon oranının üzerinde kalırken ve bu şirketlerin fon tutarında reel olarak artış gözlenirken 3 tanesinin fon tutarındaki artış yıllık enflasyon oranının altında kalarak reel anlamda azalış yaşandı.

Fon tutarında tutar olarak en fazla artış; 2 milyar 132 milyon TL artışla AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ta; 1 milyar 931 milyon TL artış ile Anadolu Hayat Emeklilik’te, 1 milyar 563 milyon TL artış ile Garanti Emeklilik ve Hayat’ta; 1 milyar 127 milyon TL artış ile Allianz Yaşam ve Emeklilik’te; 1 milyar 15 milyon TL artış ile Vakıf Emeklilik’te yaşandı.

2016 yılında sistemdeki toplam sözleşme sayısı 7 milyon 789 bin adet olarak görüldü. Toplam sözleşme sayısında önceki yıla göre yüzde 10,64 oranında artış yaşandı. 2016 yılında toplam sözleşmelerin yüzde 73,5’ini bireysel emeklilik sözleşmeleri oluştururken yüzde 19,89’unu gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmeleri, yüzde 6,58’ini işveren grup emeklilik sertifikaları oluşturdu. Bireysel sözleşmelerde önceki yılsonuna göre yüzde 12,66 oranında artış gözlenirken gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde yüzde 4,25; işveren grup emeklilik sertifikalarında yüzde 8,98 oranında artış yaşandı.

Toplam sözleşme sayısında en fazla artış yüzde 544,96 ile Fiba Emeklilik ve Hayat’ta; yüzde 57,68 ile Katılım Emeklilik ve Hayat’ta; yüzde 35,5 ile Vakıf Emeklilik’te; yüzde 29,97 ile Ziraat Hayat ve Emeklilik’te; yüzde 25,62 ile Halk Hayat ve Emeklilik’te gerçekleşti. Bireysel sözleşmelerde ise oransal olarak en fazla artış Fiba Emeklilik ve Hayat, Katılım Emeklilik ve Hayat, Vakıf Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik ve Ziraat Hayat ve Emeklilik olarak sıralandı.

Bireysel sözleşmelerde Vakıf Emeklilik’in sözleşme sayısı 173 bin 284 adet, Garanti Emeklilik ve Hayat’ın 120 bin 582, Ziraat Hayat ve Emeklilik’in 76 bin 528, Anadolu Hayat Emeklilik’in 76 bin 225 ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ın 65 bin 384 adet artış gösterdi.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde yüzde 398,64 artışla Fiba Emeklilik ve Hayat ilk sırada yer alırken yüzde 42,98 artış oranıyla Ziraat Hayat ve Emeklilik ikinci sırada yer aldı. Yüzde 19,02 artış oranıyla AXA Hayat ve Emeklilik üçüncü sırada; yüzde 15,6 ile Halk Hayat ve Emeklilik dördüncü sırada; yüzde 15,47 ile Katılım Emeklilik ve Hayat beşinci sırada yer alan şirketleri oluşturdu.

Grup sözleşmelerinde adetsel olarak en fazla artış Ziraat Hayat ve Emeklilik’te görüldü. Ziraat Hayat ve Emeklilik’in sözleşme sayısı önceki yıl sonuna göre 56 bin 613 adet arttı. 32 bin 244 adet artışla Halk Hayat ve Emeklilik sıralamayı takip ederken Anadolu Hayat Emeklilik 28 bin 257, Fiba Emeklilik ve Hayat 6 bin 462, Katılım Emeklilik ve Hayat 6 bin 179 adet artışla gruba bağlı sözleşme sayısının en fazla arttığı ilk 5 şirketi oluşturdu.

Fiba Emeklilik, yüzde 85,2’lik artış ile diğer sözleşme tiplerinde olduğu gibi işveren grup emeklilik sertifikalarındaki artış oranında da ilk sırada yer aldı. Katılım Emeklilik yüzde 62,15; Garanti Emeklilik ve Hayat yüzde 34,72; Vakıf Emeklilik yüzde 18,13; Halk Hayat Emeklilik yüzde 17,56 artış oranı ile sıralamayı takip eden ilk 5 şirketi oluşturdu.

İşveren katkılı grup sözleşmelerinde Katılım Emeklilik ve Hayat’ta 18 bin 810 adet artış gözlendi. 15 bin 33 adet artışla Garanti Emeklilik ve Hayat ikinci sırada yer alırken 7 bin 446 artışla Halk Hayat Emeklilik üçüncü, 4 bin 842 artışla AvivaSA Emeklilik ve Hayat dördüncü, 4 bin 260 adet artışla Vakıf Emeklilik beşinci sırada yer alan şirketleri oluşturdu.

“Önceki yılın sonunda göre emekli olan katılımcı sayısında en fazla artış Anadolu Hayat Emeklilik, AvivaSA Emeklilik ve Hayat, Garanti Emeklilik ve Hayat olarak sıralandı”

Sistemden emekli olan katılımcı sayısı 2015 yılı sonunda 27 bin 745 olarak görülürken bu sayı 2016 yılı sonunda yüzde 59,78 oranında artarak 44 bin 331 kişi olarak ortaya çıktı. Emekli olan kişi sayısı bakımından en fazla artış 3 bin 796 emekli katılımcı sayısı artışı ile Anadolu Hayat Emeklilik olurken 3 bin 2 kişi artış ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat ikinci, 2 bin 499 kişi artış ile Garanti Emeklilik ve Hayat üçüncü, bin 834 kişi artış ile Allianz Yaşam ve Emeklilik, bin 758 kişi artış ile Vakıf Emeklilik oldu.