2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektöründe toplam sigorta prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %22,44 oranında artışla 59 milyar 256 milyon TL oldu
2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektöründe toplam sigorta prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %22,44 oranında artışla 59 milyar 256 milyon TL oldu

2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektöründe toplam sigorta prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %22,44 oranında artışla 59 milyar 256 milyon TL oldu

Bu dönemde toplam prim üretiminde en yüksek paya %27,66 ile önceki dönemde olduğu gibi sorumluluk sigortaları sahip olurken prim üretiminde en fazla artış, %52,44 oranla hayat branşında görüldü

Türkiye Sigorta Birliği (T.S.B.)’nin 2020 yılı Eylül ayı sonunda açıkladığı verilere göre sigorta sektöründe toplam prim üretimi, 2019 yılının Eylül ayına göre %22,44 artışla 59 milyar 256 milyon TL olarak ortaya çıktı. Bu dönemde hayat dışı branşlardaki toplam prim üretimi yüzde 17,04 artışla 48 milyar 8 milyon TL, hayat branşı prim üretimi %52,44 artışla 11 milyar 248 milyon TL olarak görüldü

2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda en fazla prim üretimine sahip branşı, sektörün toplam prim üretiminin %27,66’sını oluşturan sorumluluk sigortaları oluşturdu. Hayat branşı %18,98’lik pay ile ikinci sırada; araç sigortaları %13,15 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde yangın ve doğal afetler branşının payı %12,29; sağlık branşının payı %12,24; genel zararlar branşının payı %9,93; kaza branşının payı %2,76; nakliyat branşının payı %1,44 olarak görüldü. 

Yılın üçüncü çeyreği sonunda, önceki yılın aynı dönemine göre branşlar bazında prim üretimindeki en fazla artış hayat branşında yaşandı. Bu dönemde hayat branşı prim üretimindeki artış %52,44 olarak görüldü. Genel zararlar branşı, bu dönemde %31 ile prim üretiminde en fazla artış gösteren branşlar arasında ikinci sırada yer alırken yangın ve doğal afetler branşı prim üretimindeki artış %26,12 olarak gerçekleşti. Sağlık branşında %21,76; nakliyat branşında %20,85; araç sigortalarında %11,90; sorumluluk sigortalarında %11,64 artış gerçekleşti. Bu dönemde kaza branşı prim üretiminde ise %1,67 oranında azalış gerçekleşti.  

2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda, hayat ve hayat dışı branşlar toplamındaki genel prim üretimi sıralamasında 6 milyar 268 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %10,58’lik pay ile Türkiye Sigorta A.Ş. ilk sırada yer aldı. Allianz Sigorta bu dönemde 5 milyar 670 milyon TL prim üretimi ve %9,57’lik pazar payı ile ikinci sırada yer alırken Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 5 milyar 660 milyon TL prim üretimi ve %9,55’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. AkSigorta bu dönemde 3 milyar 535 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %5,97’lik pay ile dördüncü, Türkiye Hayat Emeklilik 3 milyar 468 milyon TL prim üretimi ve %5,85’lik pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. 

“Türkiye Sigorta; 6 milyar 268 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %10,58’lik pay ile üçüncü çeyrekte lider oldu”

Bu dönemde, hayat dışı branşlarda en fazla prim üreten şirketler; Türkiye Sigorta AŞ, Allianz Sigorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, AkSigorta, AXA Sigorta olarak sıralandı.  

Hayat branşı prim üretiminde ise ilk 5 şirketi sırasıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Metlife Emeklilik ve Hayat, AvivaSA Emeklilik ve Hayat oluşturdu.