Quick Sigorta Bina Tamamlama Sigortası konut alıcılarının ve yatırımcılarının en büyük güvencesi olacak
Quick Sigorta Bina Tamamlama Sigortası konut alıcılarının ve yatırımcılarının  en büyük güvencesi olacak

Quick Sigorta Bina Tamamlama Sigortası konut alıcılarının ve yatırımcılarının en büyük güvencesi olacak

Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayri nakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahip Quick Bina Tamamlama Sigortası, finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta güvencesi ile sunulmaya başlandı.

Bina Tamamlama Sigortası (BTS) çalışmalarını tamamlayarak poliçe düzenlemeye başladıklarını duyuran Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Ülkemizde konut sahibi olmak isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek üzere gündeme gelen ve 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile, satıcıların tüketicilere ön ödemeli konut satışı ve ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışında Bina Tamamlama Sigortası kavram olarak ilk defa mevzuatımıza girdi. 11 Mart 2015 de Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları ile konuya ilişkin ilk sigorta mevzuat düzenlenmesi de yapıldı. Henüz Sigorta şirketleri bu alana yeterince ilgi göstermemişken bu defa 10 Aralık 2018 ve 21 Haziran 2019  tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan kanun ve yönetmeliklerle "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”  kapsamındaki riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatını alabilmesi için; bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunluluğu getirildi.” dedi.

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan 2 Eylül 2019 yürürlük tarihli yönetmelik ile ruhsat alabilmek için belirtilen şartlarda teminat verilmesi mecburi kılınırken bina tamamlama sigortasının yaptırılması durumunda öngörülen teminatın verilmesine ilişkin şartın aranmayacağının hükme bağlandığını hatırlatan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar “ Böylelikle hem topraktan ya da maketten satış olarak bilinen ön ödemeli konut satışları hem de kentsel dönüşüm uygulamaları için bina tamamlama sigortası idarelerce aranan ve kabul edilen bir teminat olurken konut sahibi olmaya çalışan lehdarları da bina ya da projelerin müteahhitler tarafından başlanmaması, yarım bırakılması gibi olası risklere karşı güvence altına alındı. Artık konut alıcıları Quick Sigorta güvencesinde konutlarını teslim alıp alamayacaklarına yönelik endişe yaşamadan başlarını sokacakları eve kavuşacak, yatırımcılar birikimlerini koruyacak, inşaat firmaları banka kredi limitlerini düşürmeden yapacağı binayı güvence altına alıp satışlarında avantaj sağlayacak ” dedi.

Quick Sigorta’nın ülke ekonomisi için çalışmaya devam ettiğini belirten Ahmet Yaşar;  

konut inşaat projelerinde hem konut alıcısı tüketicileri, hem kentsel dönüşüm kapsamındaki arsa sahiplerini, hem inşaat firmalarını koruyan Bina Tamamlama Sigortasının Türkiye’de  finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta güvencesiyle başladığını ve hemen ciddi miktarlarda talep almaya başladıklarını söyledi. Quick Sigorta’nın 2.500 acentesinin 81 il 600 ilçede bina tamamlama sigortası ve diğer sigorta işlemleri için hazır olduğunu belirten Yaşar,  detaylı bilgi ve başvuru için ; www.quicksigorta.com/bina-tamamlama adresinin ziyaret edilmesini istedi.

Yatırımcıların zarar görmemesi için hayati bir ürün

Türkiye’de yatırım yapılan en önemli varlık sınıflarından birisinin de konutlar olduğunu belirten Yaşar, Türk yatırımcıların özellikle yeni konut projelerini yatırım araçları olarak gördüğünü söyledi ve ekledi: “Yeni konut satışları en riskli yatırımlar arasında gösterilebilir. Yatırımcılar değer artış beklentilerini yükseltmek için riski yüksek olan bu tip yatırımlara yönelebiliyor. Bireysel yatırımcılar bazen aldıkları riskin farkında olmayabiliyor, getiri beklentilerini doğru ayarlayamayabiliyorlar. Bu açıdan Quick Bina Tamamlama Sigortası ürünü, hem projelerin doğru risk seviyeleri ile tasarlanması için hem de riskler gerçekleştiğinde bireysel yatırımcıların zarar görmemesi için de hayati bir ürün olacak.”

Quick Sigorta’nın önceliği binanın tamamlanması

“Bina Tamamlama Sigortası kapsamında ya tüketicinin ödediği para yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödeniyor ya da sigorta şirketi binayı tamamlayıp tüketiciye teslim ediyor” diyen Ahmet Yaşar, “konut alıcılarının ve yatırımcılarının nihai hedeflerine ulaşmasında Quick Sigorta’nın da önceliğinin binaların tamamlanması olduğunu” belirterek  yeni konut projelerinin iş planlarını, finansman modellerini, risk durumlarını yakından takip edecek ve bunların yönetilmesi konusunda inşaat şirketlerine de yardımcı olabileceğiz eğer tüketici ve yatırımcıların aleyhine riskler gerçekleşirse de doğrudan projeye müdahil olarak projelerin tamamlanmasını sağlayıp küçük yatırımcıların zarar görmesini engelleyeceğiz, bu bakımdan ürünümüz küçük ve bireysel yatırımcıların ve hatta nitelikli yatırımcıların finansal güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinde de hayati bir rol oynayacak” dedi.

“Anadolu’ya destek olacağız”

Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta ile tüketiciden, yatırımcıya, müteahhitten, iş geliştiriciye herkesin kazandığını vurgulayan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sonuçta kazananın Türkiye Ekonomisi olduğunun altını çizdi.