Teknoloji tarafında proaktif davranmayan şirketler, sektördeki yoğun rekabette zaman içerisinde geri kalacaktır
Teknoloji tarafında proaktif davranmayan şirketler, sektördeki yoğun rekabette zaman içerisinde geri kalacaktır

Teknoloji tarafında proaktif davranmayan şirketler, sektördeki yoğun rekabette zaman içerisinde geri kalacaktır

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk; “Güçlü bir kurumsal kültürümüz, deneyimimiz ve mali gücümüz var. Anadolu Hayat Emeklilik olarak bütün bu dinamiklerimizi verimli bir şekilde kullanarak, sektörün ve şirketimizin büyümesine katkı sağlayacağız”

Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz. Yılmaz Ertürk döneminde Anadolu Hayat Emeklilik’i hangi misyon, vizyon ve hedefler bekliyor? Görevinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Öncelikle nazik dilekleriniz için teşekkür ederim. Ülkemizin ve sigorta sektörünün en saygın kuruluşlarından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik ailesine katılmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 30 yıl Türkiye İş Bankası’nın muhtelif bölümlerinde görev yaptım. 4 aydır da Anadolu Hayat Emeklilik bünyesinde görevimi sürdürüyorum.  Bankacılık sektöründe edindiğim deneyim ve tecrübeler sayesinde, arkadaşlarımızla beraber Anadolu Hayat Emeklilik’I geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak için çalışacağım. 2019 yılında istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladık. Bu başarıyı daha da yukarıya taşımak öncelikli hedefim olacak. Bu kapsamda şirket olarak teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi özellikle dijitalleşme günümüz finans sektörünün olmazsa olmazı. Teknoloji tarafında proaktif davranmayan şirketler, rekabette zamanla geri kalacaktır. Dolayısıyla, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de teknolojik yatırımlara yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Müşteri deneyimini ve memnuniyetini daha üst seviyeye taşımak anlamında başlattığımız projeleri hızlı bir şekilde tamamlayıp hayata geçireceğiz. Tabi bunları yaparken, insana yatırım yapmayı da sürdüreceğiz. İnsana yapılan her yatırım doğal olarak şirketimizi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşıyacaktır. Güçlü bir kurumsal kültürümüz, deneyimimiz ve mali gücümüz var. Anadolu Hayat Emeklilik olarak bütün bu dinamiklerimizi verimli bir şekilde kullanarak, sektörün ve şirketimizin büyümesine katkı sağlayacağız.

Anadolu Hayat Emeklilik olarak 2019 yılını sektör genelinde ve şirketiniz özelinde nasıl okuyorsunuz?
2019 yılı hepimiz için çok farklı bir yıl oldu. Hem ülkemizde hem de dünyada çok sayıda iktisadi ve siyasi olay yaşandı. Bunların önemli bir kısmı da piyasalarda belirsizliği artıracak özelliğe sahipti. Buna rağmen sektörümüz gerek bireysel emeklilik gerekse hayat sigortaları tarafında büyümesini sürdürdü. Otomatik katılım dahil olmak üzere Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki katılımcı sayısı 13 milyon kişiye yaklaştı. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de 126,4 milyar TL’ye ulaştı. Dolayısıyla, yaşadığımız iktisadi ve siyasi olaylara rağmen bireysel emekliliğe olan inancın 2019 yılında giderek arttığını görüyoruz. Böylesine hareketli bir ekonomik konjonktürde bile sisteme olan ilginin artmasını kişilerin bireysel emekliliğe olan güveninin göstergesi olarak yorumlayabiliriz. Benzer bir durum hayat sigortaları için de geçerli. Hayat sigortalarında da Kasım ayı itibarıyla prim üretimi miktarı 10 milyar TL’ye yaklaştı. Dolayısıyla 2019 yılı sektörümüz açısından kanaatimce iyi bir yıldı. Öte taraftan bireysel emeklilikte değerlendirilen fonların getirilerine bakıldığında hem enflasyonun hem de ortalama mevduat faizinin üzerinde bir getiri sağlandığını görüyoruz. Kısaca, sistemdeki katılımcı sayısı arttı, toplam fon büyüklüğü yükseldi, getiriler enflasyonun üzerinde seyretti. Bu açıdan 2019’u başarılı bir yıl olarak değerlendiriyorum.

“Müşterilerimizden son 1 yıl içerisinde 6 kez fon dağılım değişikliği yapanların oranı sadece %0,04 seviyesinde”

Anadolu Hayat Emeklilik özelinde baktığımızda 2019’da pazardaki güçlü pozisyonumuzu koruduk ve gelişimimizi sürdürdük. Hem aktif toplamında hem de fon tarafında büyüdük. Pazar payımızı pek çok kategoride koruduk, bazılarında ise yükselttik. Bu açıdan 2019 yılı Anadolu Hayat Emeklilik açısından da son derece başarılı bir yıl oldu.

2020’de emeklilik sistemlerinde gelişim yaşanması ve emeklilik sektöründe büyüme gerçekleşebilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Aslında önümüzdeki döneme ışık tutacak çok sayıda düzenleme, son 2 yıldır sektörün gündeminde yer alıyor. 2019 yılında bu konulara biraz daha fazla odaklanıldı. Sektörün geleceğine katkı sağlayacak pek çok mevzuat çalışması halâ devam ediyor. Bunlar arasında devlet katkısının yaş gruplarına göre farklılaştırılması, bireysel emeklilik fonlarında biriken paraların kısmi şekilde çekilmesine müsaade edilmesi gibi konular bulunuyor. Malum, zaman zaman muhtelif nedenlerle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan müşterilerimizin toplu paraya ihtiyacı olabiliyor. Bu ihtiyaç bir eğitim harcaması, bir gayrimenkul alımı ya da buna benzer sebeplerle oluşabiliyor. Bu ihtiyaca cevap verebilecek, birikimlerde kısmi çekişe imkân tanıyacak türden bir çalışma sektörün gündeminde bulunuyor. Başka bir konu da yurt dışındaki Türkler için döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımın mümkün kılınması. Bu da yine sektörün önünü açacak ve bizi geliştirecek uygulamalar arasında. İlaveten sektörün gündeminde otomatik katılımın tamamlayıcı emekliliğe dönüşmesi şeklinde bir gündem maddesi daha var. Bu düzenlemelerin önemli bir kısmının bu yıl hayata geçeceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaları, zaten uzun zamandır sağlıklı bir şekilde büyüyen sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da hızlı büyümesine destek verecek nitelikte önemli gelişmeler olarak nitelendiriyoruz.

Sektörümüz 2020 yılında da bu ve benzer düzenlemeler sayesinde büyümesini sürdürecektir. Hayat sigortaları tarafında da olumlu trendin devam etmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere hayat sigortalarındaki prim üretimi hacmi büyük ölçüde bireysel kredi ve kredi kartı harcamalarıyla paralellik gösteriyor. 2020 yılında hem ekonomimizin hem de bankacılık sektörünün büyüme açısından 2019’a kıyasla daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda kredi bağlantılı hayat sigortaları başta olmak üzere söz konusu branşta 2020 yılında da büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Tamamlayıcı emeklilik sistemine nasıl bakıyorsunuz? Sizce bir ivme yaratacak mıdır sektörde?
Ülkemizde bizzat devletin yönettiği emeklilik sistemi ile gönüllü katılıma dayalı Bireysel Emeklilik Sistemi faaliyet gösteriyor. İlaveten, iş yeri bazlı emeklilik sistemi olarak 2017’de hayata geçen otomatik katılımın Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dönüşmesi planlanıyor.

Açıkçası bunun sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyümesine ve bu kapsamda da Türkiye’nin yapısal sorunlarından bir tanesi olan tasarruf açığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Açıklanan ekonomik programlarda bu sistem için ilgili tarafların mutabakatının alınacağına dair de maddeler var. Çünkü bu konu bir tarafıyla kamuyu, diğer bir tarafıyla da sendikaları doğrudan ilgilendiriyor. Elbette bu sistem hayata geçtiğinde sektör ve Anadolu Hayat Emeklilik olarak bizler de üzerimize düşen vazifenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz.

Röportajın tamamını www.bestdijital.net üzerinden BEST Dergisi Ocak Sayısında okuyabilirsiniz.