Şirketler, dijital dönüşümle yeniden şekilleniyor
Şirketler, dijital dönüşümle yeniden şekilleniyor

Şirketler, dijital dönüşümle yeniden şekilleniyor

Şirketlerin kurumsal değer ölçütü artık fiziki şartlar ve yeterlilikler gibi geleneksel araçlarla değil, işin dijital yolculuğunun seviyesi ve gelecek potansiyeli ile ölçülüyor. Dijitalleşme, şirketlere hem finansal gelişim hem de saygınlık alanlarında önemli avantajlar sağlıyor.

Dünyanın yaşadığı ekonomik belirsizliklere rağmen her geçen gün daha da hızlanan ve hayatlarımıza dahil olan teknolojik gelişmeler, işletmeleri de pazardaki verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak için dijital dönüşüm hareketine dahil olmaya itiyor. Dijitalleşme büyük bir hızla iş dünyasının geleneksel çalışma tarzını değiştirmeye devam ediyor. Giderek daha fazla şirketin dijitalleştiği bir dönemde, iyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisine sahip olmak büyük önem taşıyor. Yenilikçi iş modelleri ve kapsamlı bir IoT stratejisi geliştirmek için hızla harekete geçmeyen şirketler, rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bağlantılı ürünler satan üreticilerden katma değerli hizmetlere ve kesintisiz çok kanallı strateji deneyimi sunan perakendecilere kadar şirketlerin her bir müşteriye olağanüstü deneyimler yaşatmaya odaklanması gerekiyor.

 Kurumlar elektronik bağlarla birbirlerine daha çok entegre olurken, dijital iş yapma araçları ve yöntemleri de hızlı bir değişime uğruyor. Günümüzün standart işletme yapısında artık hemen her iş süreci, iş fonksiyonu ve iş birimleri, dijitalleşmenin dışında düşünülemiyor. Kuşkusuz bu durum iş yönetiminden yepyeni yetkinlikler ve yatırımlar da talep ediyor. Dijitalleşmeyi tam anlamıyla başaran şirketlerde liderlerin temel özelliği dijitalleşme kavramını bir süreç, bir kanal ya da etkinlik olarak değil kurum genelinde “değer yaratmak” olarak ele almaları oluyor. Dijitalleşme ile birlikte ürün geliştirme döngüleri de giderek kısalıyor. Kurumlar artık ürün geliştirme ve sunum döngüsünü yalın organizasyon ve çevik yöntemlerle sürekli iyileştiriyor. Bu adımlar da şirketi, bulunduğu sektörde oldukça ön plana taşıyor.

Günümüzde, verimliliğin tam kalbinde dijital çalışma biçimleri yer alıyor. Dijitalleşme şirketlerin kazanç/kayıp belirlemelerine ve daha etkin iş birliğine yardımcı oluyor. Ölçülebilir ve hızlı yapısıyla tedarik zinciri ve satış pazarlama gibi pek çok alanda da kolaylıkla uygulanabiliyor.

Dijitalin en iyi şekilde uygulanacağı ana alanlarını belirlemek ve bunun gelecekte işletmeyi nasıl etkileyeceğini gösterebilmek için bir vizyon ve bir strateji geliştirmek oldukça önemli. Kârlılığın doğası ve başarıyı oluşturan etkenler değişiyor. Yeni becerilere ve temel yetkinliklere ek olarak inovasyonu da ana eğilimler arasında görmek büyük önem kazanıyor. Başarılı uygulamalar ile bu yetkinlikler dijital çağda karlılığın anahtarı oluyor.

Dijitalleşme sürecindeki sigortacılık şirketlerinin özellikle siber güvenlik risklerinin önlenmesi, kişisel verilerin korunması ve otomasyon alanlarına yatırım yaptıkları görülüyor. Agito, sigortacılık sektöründe dijitalleşmeye öncülük eden lider şirketlerden biri olarak;  uçtan uca entegre dijital platformlar kurarak, teknoloji ve inovasyon gücüyle daha iyi ve kurumlara özel ürünler tasarlıyor. Kurumların, bilgi teknolojileri alt yapılarını dijital iş platformlarına dönüştürerek farklılık gösteren müşteri beklentilerini ve operasyonel gereksinimlerini destekliyor. Teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak geleceğin sigortacılığını şekillendiren Agito, 22 yıllık tecrübesi, iş bilgisi, sektör ihtiyaçları ile örtüşerek oluşturduğu, Dijital Sigortacılık ve InsurTech kavramları ile geliştirdiği ürünleri ile kusursuz bir müşteri deneyimi sunuyor. Bu da Agito’yu tercih eden müşterilerin teknolojik olarak geride kalmamasını sağlıyor.