''Acenteler olarak; maliyetlerin ve nakit ihtiyaçların çok arttığı bu dönemde sigortalılarımızla kapalı ekran çalışma alışkanlığımızı artırmalıyız''
''Acenteler olarak; maliyetlerin ve nakit ihtiyaçların çok arttığı bu dönemde sigortalılarımızla kapalı ekran çalışma alışkanlığımızı artırmalıyız''

''Acenteler olarak; maliyetlerin ve nakit ihtiyaçların çok arttığı bu dönemde sigortalılarımızla kapalı ekran çalışma alışkanlığımızı artırmalıyız''

Monopoli Sigorta Kurucu Ortakları İzzet Bonofiyel ve Erol Esentürk acentelerin günümüzde karşı karşıya olduğu riskleri açıklayarak çözüm önerilerini paylaştı.

Son dönemde ekonomimizde yaşanan dalgalanmalar neticesinde acentelerin sigorta poliçelerini tahsil etme veya geç tahsil ederek finansal maliyetlere katlanma noktasında zorlanabileceklerini düşünen ikili; “Sigorta şirketleri nezdinde kapalı ekran çalışan acentelerimiz tanzim esnasında poliçelerinin ödemelerini eş zamanlı olarak girebilmektedirler. Ancak ne yazık ki her acentemizin böyle bir çalışma alışkanlığı yok. Sigortalıları yöneterek bu alışkanlığa itebilmek özellikle maliyetlerin ve nakit çıkışlarının çok arttığı bu dönemde zor ancak oldukça önemli bir görev” şeklinde konuştu.

Acentelerin müşteri kazanmak adına belirli nakit avantaj yaratarak tahsilatı açık poliçe tanzimlerine katlandıklarında ve bu yükümlülükleri sigorta şirketleri nezdinde aldıklarında geriye dönük tahsilat yapabilmek ve poliçe primlerini nakde dönüştürebilmekte büyük bir riskle karşı karşıya olduklarını belirten Bonofiyel ve Esentürk; “Sigorta şirketleri nezdinde vadesi gelen poliçe ödemelerini yapan acentelerimiz aynı hızda müşterilerden tahsilat yapamadıkları zaman büyük bir nakit akım sorunu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bizim meslektaşlarımıza önerimiz mevcut şartlar altında olabildiğince cari hesap, açık ekran poliçe çalışmamaları yönünde. Tabi ki bunun neticesinde belirli portföylerini belki de yitiriyor olacaklar ancak özellikle içinde bulunduğumuz dönemde fiyat odaklı müşteri kayıplarının çok daha büyük çaplı kayıplar karşısında belki de alınması gereken bir tedbir olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor” şeklinde konuştular.

Meslektaşlarımız işletme olmanın getirdiği yüklerden olabildiğince arınıp sigortalıların taleplerine yoğunlaşmalı

MonoPoli olarak özellikle son 3-4 yıl içerisinde öngördükleri ve altını çize çize anlatmaya çalıştıkları regülasyon değişikliği riskinin, maliyetlerin ve teknik karşılıkların artması neticesinde komisyon gelirlerinin azalması riski, yeterli ve yetkin personel istihdam edilemediği için her branşta hizmet verememe riski, işletme maliyetlerinin artma riski, dijitalleşmenin arkasında yatan sermaye gücü riski gibi tehditlerin meslektaşlarının karlı ve sürdürülebilir bir acente olmalarının önünde büyük bir engel olduğunu belirten ikili; “Levhaya kayıtlı 15-16 bin adet acentemiz var bu rekabet ortamında belirli gelir seviyesinin altında kalarak devam etmek zaten çok güç. Bugün bütün bu risklere daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi nakit akış sorunlarını ve tahsilat sorunlarını da çok net eklememiz gerekiyor. Bize göre meslektaşlarımızın bütün bu tehditlerin altından tek başlarına kalkabilmeleri çok zor. Bu nedenle belirli çatılar ve organizasyonlar altında belirli yüklerimizden arınarak mutlaka kendi öz işimize dönmeye ihtiyacımız var. Bir an önce tehditlerimizden kurtulup sigorta aracılık hizmetleri faaliyetlerimize, risk danışmanlığı fonksiyonumuza, sigortalıların taleplerine yoğunlaşmaya odaklanmalıyız” dedi.

MonoPoli’nin işbirliği modellerinin öncelikle bütün işletme yüklerinden acenteleri arındırarak tamamen sigorta aracılık hizmetleri faaliyetlerine, risk danışmanlığı fonksiyonuna hızlıca adapte edebildiğine de değinen Bonofiyel ve Esentürk; “Kurumsal bir yapı altına girdiğiniz zaman daha fazla satış odaklı olabiliyorsunuz, yeni satışlara ve portföyünüzün büyümesine odaklanabiliyorsunuz.

MonoPoli olarak iş ortaklarımıza kullanıma hazır bir ofis tahsis ederek başta operasyon olmak üzere hasar ve muhasebe yönetimi desteği de sağlıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz iş birlikteliklerinden gözlemlediğimiz kadarıyla en başta kira gideri olmak üzere tüm işletme maliyetlerinden arınan iş ortağımızın en az %40-60 hizmetlerini artırdığını görebiliyoruz. Bunda kurumsal yapının altında olmak kadar MonoPoli Sigorta’nın 20 sigorta şirketi alternatifi sunabiliyor olması da oldukça büyük bir etken. Sahadan aldığımız geri dönüşler şunu gösteriyor; acente ortakları ile müşteriler birer aile gibi, biz de MonoPoli sigorta olarak iş ortaklarımızdan tamamen müşterileri ile vakit geçirmelerini, onları ziyaret etmelerini, tıpkı aileleri gibi onların ihtiyaç ve taleplerini karşıladıkları birer danışman olmalarını bekliyoruz. MonoPoli olarak ürünü temin eden taraf yani sigorta şirketleri ile ilgili, operasyonla ilgili, hasar süreçleri ile ilgili konulardan iş ortaklarımızı ne kadar koruyabilirsek, iş birlikteliğimizden o kadar fazla verim sağlayabileceğimize inanıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.