Tam Benim Sigortam’dan Medikal Destek Poliçesi (tam tamamlayıcı) sağlık sigortacılığında fark yaratıyor
Tam Benim Sigortam’dan Medikal Destek Poliçesi (tam tamamlayıcı) sağlık sigortacılığında fark yaratıyor

Tam Benim Sigortam’dan Medikal Destek Poliçesi (tam tamamlayıcı) sağlık sigortacılığında fark yaratıyor

Uzun yıllar sağlık sigortacılığı alanında tecrübe kazanmış bir ekipten oluşan IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin bir markası olan Tam Benim Sigortam, tam tamamlayıcı ürünü ile sigortalılara büyük avantajlar sunuyor.

Basit ve SGK tabanlı bir tamamlayıcı sağlık sigortası olan MDP, Medical Park grubu hastanelerinin desteği ve 0-80 yaşına kadar yaptırılabilmesi özelliği ile sektördeki diğer ürünlerden ayrışıyor. Yalnızca Medical Park hastanelerinde geçerli olan MDP, Türkiye genelinde 25’ten fazla hastanede sigortalılara hizmet veriyor. Poliçenin en önemli farklılığı ise geçmişten gelen rahatsızlıkları da kapsam altına alıyor olması ve ayakta tedavilerde hemen, yatarak tedavilerde yalnızca 3 ay bekleme süresinin ardından kullanılabiliyor olması.

Sektördeki diğer tamamlayıcı sağlık poliçelerinde olduğu gibi MDP ürününde de yatarak tedaviler limitsiz, ayakta tedaviler yılda 8 kez ile sınırlı. Poliçe, sigortalının tercihi dahilinde hem yatarak ve ayakta tedavi teminatlı hem de sadece yatarak tedavi teminatlı şeklinde alınabiliyor.

Poliçenin yatarak + ayakta tedavi teminatları arasında Cerrahi ve Dahili Yatışlar, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner Anjiyografi, Küçük Müdahale Giderleri, Standart tek kişilik özel oda, Yemek ve bir adet refakatçi giderleri, Doktor Muayene (yılda 8 adet), Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri, İleri Tanı Yöntemleri ve Fizik Tedavi Giderleri bulunuyor. Yatarak tedavi teminatlı satışlar sadece kurumsal poliçeler için geçerliyken, kanser tanısı ve/veya kesin ameliyat tanısı almış rahatsızlığı bulunan kişiler ile 70 yaş üzeri tüm sigortalı adaylarının tek başına değil, aile fertleri ile birlikte (eş, çocuk) sigorta kapsamına alınması zorunlu.

Gerek yaş kapsamı gerek anlaşmalı kurum ağı ve mevcut rahatsızlıkları kapsama alması nedeniyle sigortalılara çok büyük avantajlar sağlayan tam tamamlayıcı ürünü, sektörde fark yaratmaya devam ediyor.