Sektör ikinci çeyrekte karlılığını sürdürdü
Sektör ikinci çeyrekte karlılığını sürdürdü

Sektör ikinci çeyrekte karlılığını sürdürdü

2017 yılının ilk yarısı sonunda sigorta sektörünün karlılığı son yılların aynı dönemine göre en yüksek seviyelerinde gerçekleşti. Bu dönemde hayat dışı branşlardan elde edilen teknik kar 1 milyar 283 milyon TL olarak görülürken hayat branşından elde edilen kar ilk yarı sonunda 605 milyon 837 bin TL oldu. Bu dönemde trafik ve kasko branşında toplam 351 milyon TL kar elde edildi

2017 yılının ilk yarısı sonunda hayat ve hayat dışı branşlar toplamında sigorta sektörü teknik karı 1 milyar 888 milyon 949 bin TL olarak ortaya çıktı. Sektörün karlılığı 2013 yılının ilk yarısı sonunda 434 milyon TL olarak görülürken 2017 yılının aynı döneminde 4,4 kat artış gösterdi. Yılın ilk çeyreği sonunda sektörün karlılığı 888 milyon TL olarak görülüyordu ve ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde en karlı branş kara araçları ve kaza branşları oldu. Sektörün hayat ve hayat dışı branşlardaki teknik karı önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 kat artış gösterdi.

Sigorta sektörünün toplam teknik karı 1 milyar 888 milyon 949 bin TL olarak ortaya çıktı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (T.S.B.) Haziran ayı sonunda açıklanan verilerine göre yılın ilk yarısı sonunda hayat dışı branşlardan elde edilen teknik kar 1 milyar 283 milyon TL, teknik kar/zarar oranı yüzde 9,8 olarak yansıdı. Bu branştan elde edilen kar 2013 yılının ilk yarısında 222 milyon TL, 2014 yılı ilk yarısında 548 milyon TL olarak görülürken 2015 yılı ilk yarısı sonunda 216 milyon TL zarar elde edilmişti. 2016 yılı ilk yarısı sonunda bu zarar yok olurken aynı dönemde 368 milyon TL kar olarak ortaya çıktı. Son 5 yılda hayat dışı branşların karı 5,8 kat artmış oldu. Teknik kar/zarar oranı ise 2013 yılının ilk yarısı sonunda yüzde 2,07 olarak görülürken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 9,8 olarak ortaya çıktı.

Hayat branşından elde edilen kar ilk yarı sonunda 605 milyon 837 bin TL, teknik kar/zarar oranı yüzde 19,8 olarak görüldü. Bu branştan elde edilen kar 2013 yılının ilk yarısında 212 milyon TL, 2014 yılı ilk yarısında 225 milyon TL olarak görülürken 2015 yılı ilk yarısı sonunda 296 milyon TL, 2016 yılı ilk yarısı sonunda 355 milyon TL kar olarak ortaya çıktı. Son 5 yılda hayat branşının karı yaklaşık 3 kat artış gösterdi. Bununla birlikte branştaki teknik kar/zarar oranı 2013 yılının ilk yarısı sonunda yüzde 11,6 olarak ortaya çıkarken 2017 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 19,8’e yükseldi.

2017’nin ikinci çeyreği sonunda karlılık son yıllara göre en yüksek seviyelerde gerçekleşirken bu dönemde hayat dışı branşlarda 11 milyar 673 milyon 934 bin TL gelir, 11 milyar 305 milyon 612 bin TL gider elde edildi. Hayat branşında ise 3 milyar 193 milyon 530 bin TL gelir, 2 milyar 752 milyon 201 bin TL gider elde edildi.

“En fazla kar 334 milyon 676 bin TL ile kaza, en fazla zarar 113 milyon 503 bin TL ile kara araçları sorumluluk branşında görüldü”

İkinci çeyrek sonunda en fazla kar yazılan branşı 334 milyon 676 bin TL ile kaza branşı oluşturdu. 328 milyon 742 bin TL ile kara araçları branşı; 202 milyon 428 bin TL ile yangın ve doğal afetler, 150 milyon 705 bin TL ile genel zararlar, 112 milyon 297 bin TL ile kara araçları sorumluluk, 105 milyon 535 bin TL ile sağlık, 91 milyon 830 bin TL ile nakliyat ve 63 milyon 318 bin TL ile hukuksal koruma bu dönemde en fazla kar edilen branşlar arasında yer aldı.

Genel sorumluluk branşı 113 milyon 503 bin TL ile ilk yarı sonunda en fazla zarar elde edilen branş olarak yer aldı. 22 milyon 36 bin TL ile kefalet, en fazla zarar yazılan ikinci branşı oluştururken hava araçları sorumluluk branşında 2 milyon 680 bin TL, hava araçları branşında 767 bin TL zarar ortaya çıktı.

“14 branşta kar, 4 branşta zarar yazıldı”

Kaza, kara araçları, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hastalık-sağlık, nakliyat, hukuksal koruma, finansal kayıplar, su araçları, su araçları sorumluluk, kredi, destek, raylı araçlar olmak üzere 14 branşta kar elde edildi. Hava araçları, hava araçları sorumluluk, kefalet ve genel sorumluluk olmak üzere 4 branşta ise zarar ortaya çıktı.

Önceki yılın aynı dönemine göre kara araçları sorumluluk, sağlık, su araçları sorumluluk, kredi, destek branşları zarardan kara geçen branşlar oldu. Hava araçları, hava araçları sorumluluk branşları ise kardan zarara geçen braşları oluşturdu.

 “Zorunlu trafik sigortası kara geçerek 22 milyon TL teknik kar elde edildi, kaskodaki kar 329 milyon TL olarak görüldü”

Sektörün karlılığına en fazla etki eden branşların başında, önceki dönemlerde olduğu gibi zorunlu trafik sigortası geldi. Bu branş, yazılan hasar frekanslarının yoğunluğu, hasar tutarlarının fazlalığı ve özellikle yurtdışından gelen parçaların kurlardaki artıştan etklenmesi sonucu ortaya çıkan gider kalemlerinin yüksekliğinden ötürü fazlaca zarar yazılan branşların başında geldi. Ancak buna rağmen yılın ilk yarısı sonunda kar etmeyi başardı. Zorunlu trafik sigortasında 2017 yılının ikinci çeyreği sonunda 5 milyar 756 milyon TL gelir, 5 milyar 735 milyon TL gider elde edilerek branşta bu dönemde 21 milyon 903 bin TL teknik kar elde edildi.

Kaskoda ise bu dönemde 3 milyar 352 milyon TL gelir elde edilirken 3 milyar 23 milyon TL gider yazıldı. Buna göre kaskoda 329 milyon TL kar ortaya çıktı.

Bu dönemde trafik ve kasko branşında toplam 351 milyon TL teknik kar oluştu. Bu miktar 2013 yılında 101 milyon TL zarar olarak görülmekteydi. Bu dönemin en öne çıkan maddelerinden biri de trafik branşının önceki yılların aynı döneminde zarar etmesine rağmen bu dönemde kar yazılmış olması oldu.

2017 yılı ikinci çeyreği sonunda sadece trafik ve kasko branşları toplamında 351 milyon TL kar ortaya çıktı. Oysa bu tutar, 2013 yılı üçüncü çeyreği sonunda 101 milyon TL zarar olarak yansımıştı. Trafik ve kasko branşlarının teknik sonuçlarında özellikle 2015 yılının ikinci döneminde 931 milyon TL zarar ortaya çıktığı görülürken 2016 yılının ikinci çeyreği sonunda 240 milyon TL zarar elde edilmişti.

Son dönemlerde sigorta sektörünün karlılık açısından daha önceki dönemlerde, hatta yıllarda olduğu gibi zararlı geçirmediği açıkça görülüyor. Sektörün 2017 yılının ikinci çeyreğinde de görece iyi durumda olduğu görülürken özellikle trafik ve kasko branşlarında kara geçilmiş olması umut vad ediyor.