Emeklilik yatırım fonlarının ilk yarı getirileri
Emeklilik yatırım fonlarının ilk yarı getirileri

Emeklilik yatırım fonlarının ilk yarı getirileri

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2020 yılının ilk 6 ayında katılımcıların fon tutarı 118 milyar 791 milyon TL’yi aştı. Yılın ilk 6 ayı toplamında kıymetli madenler fonları yüzde 34,51 getiri oranı ile yatırımcısına en fazla kazandıran fon grubu olurken aynı zamanda doluluk oranı en yüksek fon grubunu da oluşturdu.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcıların fon büyüklüğü 2020 yılı ilk yarısı sonunda, 2019 yılı ilk yarısına göre yüzde 36,5 oranında artarak 86 milyar 994 milyon TL’den 118 milyar 791 milyon TL’ye yükseldi. Yılın ilk yarısında oransal olarak en fazla kazandıran fonlar sırasıyla; kıymetli madenler, katılım fonları, borçlanma araçları, karma & esnek fonlar, fon sepeti fonları, para piyasası ve hisse senedi oldu.

En fazla getiri oranı kıymetli madenler fonlarında

Yatırımcısına uzun vadede kazanç sağlama hedefinde olan bireysel emeklilik fonlarının ilk yarı performansı incelendiğinde kıymetli madenler fonları katılımcılarına yüzde 34,51 oranında getiri sağladı. Kıymetli madenler fonlarının bir önceki yılın aynı döneminde getiri oranı yüzde 18,70 olarak görülmüştü. Kıymetli madenler fonlarının, aylık doluluk oranlarını incelediğimizde Ocak ayında yüzde 5,81, Şubat’ta yüzde 6,14, Mart’ta yüzde 1,41, Nisan2DA yüzde 6,58, Mayıs’ta yüzde 6,74 ve Haziran’da yüzde 6,95 oranında doluluğa ulaştığını gözlemliyoruz.

Katılım fonları yüzde 13,86 getiri sağladı

2019 yılının ilk yarısında katılımcılarına yüzde 8,86 oranında getiri sağlayan katılım fonları 2020’nin ilk yarısında katılımcısına en fazla getiri yüzdesini sağlayan ikinci fon grubu oldu. Yüzde 13,86’lık getiri sağlayan katılım fonlarının aylık doluluk oranları Ocak ve Şubat’ta yüzde 1,19, Mart’ta yüzde 1,18, Nisan’da yüzde 1,19, Mayıs’ta yüzde 1,20 ve Haziran’da yüzde 1,22’ye ulaştı.

Borçlanma araçları fonlarının getiri oranında  bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş görüldü

İlk yarıda en fazla getiri sağlayan üçüncü fon grubu borçlanma araçları fonları oldu. Borçlanma araçları fonlarının getiri oranı 2019 yılının ilk yarısında yüzde 10,48 olarak görülmüştü. 2020’nin ilk yarısında yüzde 10,24 oranında getiri sağlayan borçlanma araçları fonlarının aylık doluluk oranları Ocak ve Şubat aylarında yüzde 2,98, Mart’ta yüzde 2,96, Nisan’da yüzde 2,94, Mayıs’ta yüzde 2,96 ve Haziran’da yüzde 3 olarak görüldü.

Karma & esnek emeklilik yatırım fonları ise ilk yarıda katılımcılarına yüzde 7,49 oranında getiri sağladı. Bir önceki yılın aynı döneminde getiri oranı yüzde 11,14 olarak görülen karma & esnek emeklilik yatırım fonlarının doluluk oranları Ocak’ta yüzde 3,57, Şubat’ta yüzde 3,61, Mart’ta yüzde 3,50, Nisan’da yüzde 3,41, Mayıs’ta yüzde 3,44 ve Haziran’da yüzde 3,47’ye ulaştı.

Fon sepeti fonlarında yüzde 5,93 oranında getiri

Fon sepeti fonları da 2019’un ilk yarısında katılımcılarına yüzde 5,93 oranında getiri sağladı. 2019 yılının ilk yarısında katılımcılarına yüzde 11,65 oranında getiri sağlayan fon sepeti fonlarının doluluk oranı Ocak ve Şubat aylarında yüzde 0,67 oranında doluluğa ulaştı. Mart ve Nisan aylarında doluluk oranını yüzde 0,65’e düşüren fon sepeti fonları, Mayıs’ta yüzde 0,64 ve Haziran’da yüzde 0,65’e ulaştırdı.

Para piyasası fonları 2020’nin ilk yarısında katılımcılarına yüzde 4,51 oranında getiri sağladı. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 11,77 oranında getiri sağlayan para piyasası fonlarının doluluk oranları Ocak ayında yüzde 4,48, Şubat’ta yüzde 4,39, Mart’ta yüzde 4,42 olarak belirirken Nisan’da yüzde 4,43, Mayıs’ta yüzde 4,39 ve Haziran ayında yüzde 4,33’e ulaştı.

İlk yarıda hisse senedi fonları en az getiri sağlayan fon grubu oldu

2020 yılının ilk yarısında hisse senedi fonları yüzde 1,52’lik getiri oranıyla katılımcısına en az kazandıran emeklilik fonu oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde katılımcısına yüzde 13,85 oranında getiri sağlayan hisse senedi fonlarının doluluk oranı Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1,18, Mart’ta yüzde 1,25, Nisan’da yüzde 1,27, Mayıs’ta yüzde 1,29 ve Haziran’da yüzde 1,25’e ulaştı.

Emeklilik yatırım fonlarının alternatif yatırım araçları karşısındaki performansı

Yılın ilk yarısında kıymetli madenler fonları alternatif yatırım araçları karşısında aylık ortalama yüzde 2,58 oranında getiri sağlarken katılım fonları yüzde 1,11, borçlanma araçları fonları yüzde 0,84, karma & esnek fonlar yüzde 0,65, fon sepeti fonları yüzde 0,56, para piyasası fonları yüzde 0,37 ve hisse senedi fonları yüzde 0,40 oranında  getiriye ulaştı.

Bu dönemde BIST – Altın-TL/Gram’ın getiri yüzde 2,64, BIST – Altın-USD/Ons’un getiri yüzdesi 1,29, TCMB Euro’nun getiri yüzdesi 1,23, TCMB Amerikan Doları’nın getiri yüzdesi 1,22, üretici fiyat endeksinin getiri yüzdesi 0,50, BIST 100’ün getiri yüzde 0,45, tüketici fiyat endeksinin getiri yüzdesi 0,37 ve KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi TL’nin getiri yüzdesi 0,35 olarak görüldü.