Sigorta sektörü 2022’nin üçüncü çeyreğinde 6,1 milyar TL teknik kara ulaştı
Sigorta sektörü 2022’nin üçüncü çeyreğinde 6,1 milyar TL teknik kara ulaştı

Sigorta sektörü 2022’nin üçüncü çeyreğinde 6,1 milyar TL teknik kara ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2022 yılı 3. dönem sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta oluşan toplam teknik kar 2 milyar 552 milyon 181 bin TL, hayat branşında 2 milyar 860 milyon 238 bin TL’ye ulaştı. Emeklilik branşındaki teknik kar ise aynı dönemde 703 milyon 500 bin TL olarak ortaya çıktı. Sektörün toplam karlılığı 6 milyar 115 milyon 920 bin TL olarak görüldü

Üçüncü çeyrekte teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,65 oranında düştüğü gözlemleniyor. Hayat dışı branşlardaki toplam teknik karlılık 2021 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 49,9 oranında azalış gösterirken, hayat branşındaki teknik karlılık yüzde 27,7 oranında arttı. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,4 oranında arttı.

Teknik zarar 6 branşta 15,4 milyar TL’ye ulaştı

2022 yılının 3. Çeyreğinde 6 branşta toplamda 15,4 milyar TL zarar yazıldı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ise 5 branşta toplamda 1 milyar 634 milyon 830 bin TL’lik zarar yaşanmıştı.

Üçüncü çeyrekte trafik branşı yüzde -53 kar/zarar oranı ile 7,9 milyar TL zarar etti. Kara araçları sorumluluk branşı yüzde -46 kar/zarar oranı ile 7,5 milyar TL, hava araçları sorumluluk branşı yüzde -118,6 kar/zarar oranı ile 33,1 milyon TL, kefalet branşı yüzde -7,3 kar/zarar oranı ile 4,4 milyon TL, hava araçları branşı yüzde -6,7 kar/zarar oranı ile 33,1 milyon TL, raylı araçlar branşı 2 bin 520 TL teknik zarar ile karşılaştı.

Üçüncü çeyrekte 47,2 milyar TL hasar ödendi

Sektör 2022 yılının üçüncü çeyreğinde hayat dışı branşta 42 milyar 651 milyon 348 bin TL net hasar öderken hayat branşında 4 milyar 551 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün sigortalılara üçüncü çeyrekte ödediği toplam net hasar tutarı 47 milyar 202 milyon 589 bin TL’ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 25 milyar 227 milyon 134 bin TL idi.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 133,4 milyon TL, hastalık-sağlık branşında 9 milyar 408 milyon TL, kara araçları branşında 12 milyar 299 milyon TL, su araçlarında 346,8 milyon TL, nakliyat branşında 249,1 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 2,1 milyar TL hasar ödendiğini görüyoruz. Genel zararlar branşında 1,5 milyar TL hasar ödemesi yapılırken kara araçları sorumluluk branşında 15,9 milyar TL, hava araçları sorumluluk branşında 1,7 milyon TL, su araçları sorumluluk branşında 19,4 milyon TL, genel sorumluluk branşında 391,3 milyon TL, kredi branşında 20,7 milyon TL, kefalet branşında 66,5 milyon TL, finansal kayıplar branşında 73,8 milyon TL ve hukuksal koruma branşında 2 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 

Trafikte 7,9 milyar TL zarar yazıldı

Trafik branşında 2022 yılının 3. çeyreğinde teknik zarar 7 milyar 907 milyon 366 bin TL olarak kaydedilmişti. Trafikte 2022 3. çeyreğinde yazılan primler 23,4 milyar TL’yi aşarken ödenen hasarlar 15,1 milyar TL olarak görüldü. Kasko branşında ise teknik karlılık 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Kasko branşında yazılan primler 26,3 milyar TL ve ödenen hasarlar 12,9 milyar TL olarak görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 631 milyon 592 bin TL iken mühendislik sigortalarında 89 milyon 485 bin TL’lik kar görüldü. Tarım sigortalarındaki yazılan primler 1,1 milyar TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 2,7 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.