Sigorta sektörü 2022’nin ilk çeyreğinde hayat dışı branşlarda zarar yazdı
Sigorta sektörü 2022’nin ilk çeyreğinde hayat dışı branşlarda zarar yazdı

Sigorta sektörü 2022’nin ilk çeyreğinde hayat dışı branşlarda zarar yazdı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2022 yılı Mart sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta sektör zarar yazdı. 423 milyon 96 bin TL zarar yazılan hayat dışı branşa ek olarak, hayat branşında 805 milyon 714 bin 511 TL ve emeklilik branşında 247 milyon 506 bin 873 TL’lik teknik kara ulaşıldı. Sektörün toplam karlılığı 630 milyon 125 bin 116 TL olarak görüldü.

İlk çeyrekte teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük oranda düştüğü gözlemleniyor. Hayat dışı branşlardaki toplam teknik karlılık 2021 yılında 2,8 milyar TL iken 2022 ilk çeyreğinde 423 milyon TL zarara dönüştü. Hayat branşında ise teknik karın artarak 646 milyon TL’den 805 milyon TL’ye çıktığı görülüyor. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 oranında azalarak 247,5 milyon TL oldu.

Teknik zarar 7 branşta 8,4 milyar TL

2022 yılının ilk çeyreğinde 7 branşta toplamda 8 milyar 465 milyon 502 bin 522 TL’lik zarar yaşandı. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 4 branşta toplamda 293 milyon 789 bin 599 TL’lik zarar görülmüştü.

İlk çeyrekte kara araçları branşı yüzde -41,3’lük teknik kar oranı ile 1,2 milyar TL zarar etti. Zarar eden diğer branşlara baktığımızda raylı araçlar branşında -20,8’lik teknik kar oranı ile 98 TL, kara araçları sorumluluk branşında yüzde -70,2 teknik kar oranı ile 2,7 milyar TL, kefalet branşında -378,1 oranındaki teknik kar oranı ile 42,7 milyon TL, trafikte -85 teknik kar oranı ile 2,9 milyar TL, kaskoda -41,3 teknik kar oranı ile -1,2 milyar TL ve mühendislik branşında ise -168,8 teknik kar oranı ile 258,8 milyon TL zarar yazıldı. 

İlk çeyrekte 14 milyar 224 milyon TL hasar ödendi

Sektör 2022 yılının ilk çeyreğinde hayat dışı branşta 12 milyar 834 milyon TL net hasar öderken hayat branşında 1 milyar 390 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün sigortalılara ilk çeyrekte ödediği toplam net hasar tutarı 14 milyar 224 milyon TL’ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 7 milyar 813 milyon TL civarında seyretmişti. Ödenen hasarların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82,05 oranında arttığı görülüyor.  2021 ilk çeyreğinde teknik gelire büyük etki yapan yazılan primler, hayat dışı branşta toplam 23 milyar 456 milyon TL, hayat branşında ise 5 milyar 536 milyon TL’ye ulaştı.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 39,1 milyon TL, hastalık-sağlık branşında 2,7 milyar TL, kara araçları branşında 3,8 milyar TL, su araçlarında 7,6 milyon TL, nakliyat branşında 59,6 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 665,5 milyon TL hasar ödendiğini görüyoruz. Genel zararlar branşında 421,6 milyon TL hasar ödemesi yapılırken kara araçları sorumluluk branşında 4,8 milyar TL, su araçları sorumluluk branşında 7,6 milyon TL, genel sorumluluk branşında 114,5 milyon TL, kredi branşında 8,1 milyon TL, kefalet branşında 60,5 milyon TL, finansal kayıplar branşında 8,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 

Trafik branşında zarar derinleşiyor

Sektörün lokomotif branşı olan trafik sigortaları, 2020 yılında uzun bir sürenin ardından ilk kez teknik kar göstermişti. Ancak 2021 yılının ilk çeyreğinde bu durum devamlılık gösterememiş ve trafikte zarar görülmüştü. 2022 ilk çeyreğinde bu zarar daha da derinleşti. 2021 yılı ilk çeyreğinde trafik branşında 260,4 milyon TL teknik zarar görülmüştü. Bu sene bu zarar 2,9 milyar TL’ye yükseldi. Trafikteki zarar %85’leri gördü.

Kasko branşında da teknik zarar yazıldı. Kaskoda %41,3’lük zarar oranı kaydeden sektörün bu branştaki toplam teknik zararı ise 1 milyar 256 milyon TL oldu. Kasko branşındaki yazılan primler 5,8 milyar TL ve ödenen hasarlar 3,8 milyar TL olarak görüldü. 2021 ilk çeyreğinde kasko branşındaki karlılık 655 milyon 783 bin TL olarak görülmüştü.

Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 523 milyon 566 bin TL iken mühendislik sigortalarında 258,8 milyon TL zarar yazıldı. Tarım sigortalarındaki yazılan primler 628,7 milyon TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 790,6 milyon TL’ye ulaştığı görülüyor.