Hayat sigortalarında 17,7 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti
Hayat sigortalarında 17,7 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

Hayat sigortalarında 17,7 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

2020 yılında 14,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren hayat sigortaları, 2021 yılında önemli bir artışla prim üretiminde 17,7 milyar TL’ye ulaştı.

Sigorta sektöründe önemli bir penetrasyona sahip olduğu bilinen ve uzun yıllardır gelişmesi gerektiği dile getirilen hayat branşı; 2017 yılında ulaştığı yüzde 35’lik büyüme ivmesini 2018 yılında koruyamamış, 6,9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmişti. 2019 yılında son yılların rekor büyümesine imza atan branş, toplam prim üretimi olan 69,2 milyar TL’nin yüzde 16,4’ünü gerçekleştirerek 11 milyar 358 milyon TL prim üretimine ulaşmıştı. Branş, 2020 yılında ise pandeminin getirdiği zorlu süreçlere karşın yüzde 26,87 oranındaki büyümesiyle 14,4 milyar TL’lik prim üretimine ulaşmıştı. 2021 yılında büyümesini sürdüren hayat sigortaları 17,7 milyar TL’lik prim üretimiyle başarısını sürdürdü.

Birikim primleri hariç toplam prim üretimi 9,3 milyar TL oldu

Hayat sigortalarında birikim primleri hariç toplam prim üretimi 2021 yılında 9 milyar 328 milyon 918 bin 523 TL oldu.

Yürürlükteki sözleşmelerin birikim primleri hariç teminat bazındaki dağılımına baktığımızda 4,9 milyar TL’lik prim üretimini ile en yüksek payın vefat teminatlarından geldiğini görüyoruz.

Vefat teminatı primlerinin 596,1 milyon TL’lik kısmı kredi harici yıllık vefat sigortalarından, 1,9 milyar TL’lik kısmı kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından oluşurken; 185,1 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından ve 4,1 milyar TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından geliyor. Vefat teminatı primlerinin 15 milyon TL’si birikimli sigortalardan, 810,3 milyon TL’si hayatta kalma şartına bağlı sigortalardan, 1,6 milyar TL’si karma sigortalardan, 23,2 milyon TL’si gelir sigortalarından ve 3,4 milyon TL’si diğer sigortalardan ve 771 TL’si sermaye itfa sigortalarından oluştu.

Hayat sigortası primlerinin 1,1 milyar TL’sini maluliyet teminatı oluşturdu

Hayat sigortası primlerinin 1,1 milyar TL’sini maluliyet teminatı oluşturuyor. Maluliyet teminatının 95,3 milyon TL’si kredi kapsamında olmayan yıllık vefat sigortalarından, 179,8 milyon TL’si kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından, 4,1 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından, 833,5 milyon TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından, 727,3 bin TL’si birikimli sigortalardan, 5,1 milyon TL’si karma sigortalardan ve 152 bin TL’si diğer sigortalarından geldi.

Borç ödeme sigortalarında 2 milyar 8 milyon TL prim üretimi

2021 yılında borç ödeme sigortası kapsamında toplam 2 milyar 8 milyon TL prim üretimine ulaşıldı. Borç ödeme sigortası teminatları arasında kredi ödeme güvencesi 1,6 milyar TL prim üretimine sahip olurken kredi kartı ödeme güvencesi 366,3 milyon TL’lik hacme ulaşan teminat oldu.  Gelir güvencesi prim üretimi 19,4 milyon TL’ye yükselirken diğer teminatların prim üretimi 1,7 milyon TL olarak görüldü.

2021 yılında hayat sigortalarında 4,2 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı

TSB verilerine göre hayat sigortalarında 2021 yılında toplamda 4,2 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı. 2020 yılında bu rakam 4 milyar TL seviyesinde idi. 2021 yılında hayat sigortalarında 4,2 milyar TL’lik toplam ödenen net tazminat tutarının en yüksek aralığını 2,2 milyar TL’lik net tazminat ödemesi ile vefat tazminatları oluşturdu.

Vefat tazminatlarının 2,2 milyar TL’si ecelen vefat teminatından ödenirken, 19,1 milyon TL’si kazaen vefat teminatından ödendi. Hayat sigortalarında vade gelimi tazminatları için 217,4 milyon TL, işsizlik tazminatları için 33,8 milyon TL, irat tazminatları için 60,5 milyon TL ve maluliyet tazminatları için 42,1 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Maluliyet tazminatlarının 1,1 milyon TL’si kazaen maluliyet, 40,9 milyon TL’si ise hastalık sonucu maluliyet teminatı nedeniyle ödendi. Tehlikeli hastalıklar teminatı için 11,9 milyon TL, fesih teminatı için 66 bin 457 milyon TL, geçici iş göremezlik teminatı için 1,1 milyon TL, hastane gündelik tazminatı için ise 523 bin TL net hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Muallak tazminat 1,4 milyar TL

2021 yılında tahakkuk eden muallak tazminatlara baktığımızda ise net muallak tazminatın 1,4 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. Vefat tazminatlarındaki net muallak tazminat 1,2 milyar TL iken; maluliyet tazminatlarında net muallak tazminat 41,3 milyon TL olarak görüldü. 2021 yılındaki diğer muallak tazminatlar; tehlikeli hastalıklar teminatında 798 bin TL, işsizlik teminatında 4,1 milyon TL, geçici iş görmezlik teminatında 319,5 bin TL ve hastane gündelik tazminat teminatında 350,9 bin TL olarak ortaya çıktı.  Tedavi masrafları teminatındaki net muallak tazminat 77,2 bin TL, vade geliminde 105,6 milyon TL, iratta 625,6 bin TL, iştirada 28,9 milyon TL, fesihte 153,8 bin TL ve diğer teminatlarda 37,9 milyon TL olarak görüldü.