''Acentelerimizin başarılarını desteklemeye devam ediyoruz''
''Acentelerimizin başarılarını desteklemeye devam ediyoruz''

''Acentelerimizin başarılarını desteklemeye devam ediyoruz''

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan; ''Pandemide acentelerimiz ile omuz omuza verdik ve bu sıkıntılı günleri sorunsuz geçirerek, hep birlikte büyümemizi sürdürdük''

Anadolu Sigorta olarak 2021 ilk yarısında nasıl bir süreç geçirdiniz? Bize yılın ilk yarısında geçirdiğiniz gelişimi özetleyebilir misiniz? 

2021 yılı, pandemi döneminde ortaya çıkan davranışların artık alışkanlıklara dönüştüğü; sektör açısından yeni riskler ve fırsatlar barındıran bir yıl olarak öne çıkıyor. Pandeminin de etkisiyle artan farkındalık ile 2021 yılı birinci çeyreği sonrası sağlık sigortalarına olan ilginin yeniden artış gösterdiğini görüyoruz. 2021 yılı ilk 4 aylık prim üretimine bakıldığında özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Buna ek olarak ticari işletmeler açısından “Devlet Destekli Ticari Alacak, Kefalet, Kredi Sigortası, Ticari Parametrik Salgın Hastalık Sigortası” gibi finansal sigortaların öneminin giderek artacağını öngörüyoruz. Bu anlamda, SEDDK tarafından finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmalara devam edileceğine yönelik açıklamaları da çok kıymetli buluyorum. 

2021 yılı ilk çeyreğinde sektörde toplam prim üretiminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 21 oranında bir artış gerçekleşti. 2021 yılında enflasyon üzerinde bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Bununla beraber değişen koşullar ve pandeminin olumsuz etkilerinin azalmasıyla birlikte uzun vadede büyümenin daha yüksek ivmelere çıkacağına da inanıyorum. 

Şirketinizin büyüme ve gelişme basamaklarında bankasürans kanalının artıları neler oluyor?

Banka kanalı tarafında da gelişen teknoloji ve değişen dünya paralelinde dijitalleşmenin ve müşteri odaklılığın önemini çok yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda şirketimizin stratejileri paralelinde; özellikle Türkiye İş Bankası ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar, müşterilerimizin tüm sigortacılık ihtiyaçlarını mobil telefonlarından karşılayabilmesi ve robotik süreçlerin de desteği ile satışların arttırılması hedefiyle hızla devam ediyor. 

Öte yandan, satış hacmimizin artırılması amacıyla dijitalleşme alanında atılan adımlara paralel olarak özellikle ticari ve kurumsal müşterilerimize özel hizmet ve ürünlerimizi de ön planda tutuyoruz.  Geçtiğimiz dönemlere kıyasla gelişen sigorta bilincini arttırma yönünde aldığımız aksiyonların yanı sıra, müşteri yapısına göre kurguladığımız süreçler ile satışlarımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz.

Geçtiğimiz süreçte acentelerinizle de online toplantılar ile buluştunuz. Zorlu ve kısıtlamalarla geçen bu dönemde acente kanalınızla olan süreçlerinizi ve acentelerinizin bu yoldaki başarılarını nasıl buluyorsunuz?

Anadolu Sigorta olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Acenteler Toplantısı’nı bu yıl da online olarak gerçekleştirdik. Pandemi sürecinin en başında aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde acentelerimiz ile omuz omuza verdik ve bu sıkıntılı günleri sorunsuz geçirerek, hep birlikte büyümemizi sürdürdük. Dijital toplantılarımızla iletişimimizi güçlendirmeye ve bilgi paylaşımına devam ettik. Hem maddi hem manevi anlamda yanlarında olmaya devam ettiğimiz acentelerimizi dinlemeyi, ihtiyaçlarını karşılamayı ve sorunlarına çözüm üretmeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Acente kanalımızın güçlenmesi, sigorta sektörüne de katma değer sağlaması açısından önem taşıyor. Bu doğrultuda pandeminin başından bugüne kadar 715 acentemize toplam 8.1 milyon TL avans ödemesi yaptık. Destek paketlerimizle katkımızı aralıksız sürdürdük. Acentelerimizin iş süreçlerine ve dönüşen iş modellerine baktığımızda teknolojinin ve dijitalleşme çalışmalarının hız kazandığını görmekten çok mutlu oluyoruz. Önümüzdeki dönemde acentelere ve sigortalılara kolaylık sağlayan yeni uygulamalar sunarak başarılarını desteklemeye ve büyümelerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dijital gücünüzü büyütmek ve iş süreçlerinin her alanında dijital süreçleri kullanmak için nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Bu alanda faaliyetleriniz oluyor mu?

Anadolu Sigorta olarak, dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor ve dijital süreçleri kurum kültürümüze adapte etmek üzere faaliyetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz.

Dijitalleşmenin ve gelişen teknolojinin etkisiyle iş süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümü, sunduğumuz hizmet ve ürünlere de entegre ediyoruz. Bu kapsamda, AS’lı uygulamamızı pandemi döneminde değişen tüketici davranışları ve sosyal mesafenin korunmasının hayati gerekliliği ile sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz. Şirket içi kaynaklarla geliştirilmiş 20’den fazla yapay zeka modelinin birleşimiyle görüntüden hasar tahmini gerçekleştiren AS’lı, 2020 Nisan ayından bu yana, görüntü işleme yeteneğini hasar sistemi ile entegre hale getiriyor. Anadolu Sigorta hasar sistemi ile entegre bir şekilde çalışan AS’lı, görüntüden hasar tahmini hizmeti ile fotoğrafın arabaya ait olup olmadığını, marka, model ve rengini, ağır hasarlı olup olmadığını, yakın çekilmiş araba fotoğraflarının hasar tespitini ve parça analizini yapıyor. Oluşan hasarın bütün parça üzerindeki oranını da tespit eden AS’lı, ileri teknolojik modellerin çıktılarının hasar tespitinde kullanılmasına da katkı sağlıyor. Tüm tespitlerin sonunda bir hasar raporu da oluşan asli.ai internet sitesinde kullanıcılar, araçlarında oluşan hasara ait fotoğraflarını paylaşabiliyor ve çok kısa bir süre içinde hasar tespit tahminine ulaşabiliyor.  

2017 yılından bu yana Anadolu Sigorta’nın robotik süreç otomasyonunda (RPA) kullanılan hem müşterilerin hem de acentelerin hayatını kolaylaştıran; soru yanıtlamaktan otomatik poliçe teklifi oluşturmaya, fatura onaylamaktan, anlaşmalı kurum yönlendirmesi yapmaya kadar 10’dan fazla süreci gerçekleştiren ileri teknoloji yapay zekâ uygulaması olan AS’lı, Google Asistan platformu ve kurumsal web sitesi ile Whatsapp’ta da sorulara cevap veriyor.

Anadolu Sigorta’nın dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği diğer proje ve uygulamalardan da bahsedecek olursam; konut ve işyeri hasarlarında eksperler, Anadolu Sigorta’nın hasar portalı üzerinden sigortalıların evlerine gitmeden online ortamda hasar tespiti yapabiliyor. Ödüllü projelerimizden olan Yurttaş Veri Bilimci Yetiştirme projesi ile iş akışlarımızı hızlandırarak verimliliğimizi artırdık. Sosyal Ağ Analizi projemiz ile sektörümüzde hizmet veren danışmanlık şirketlerinin vaat ettiği sosyal ağ analizi platformlarından daha yetkin ve şirketimize uygun bir analiz platformu geliştirdik. Yaptığımız veri zenginleştirmeleri ve oluşturduğumuz analiz platformu sayesinde daha önce 3 ayda manuel olarak yapılan suiistimal dosya analizlerini 2 saate indirdik. 2020 yılında ihbar, kusur tespiti, medikal inceleme ve aktüeryal hesap gibi aşamalardan oluşan bedeni tazminat sürecimizi uçtan uca dijitalleştirdik. Şirketimiz, hali hazırda belirli özellikteki hasar taleplerini dijital kanallarımız üzerinden el değmeden karşılıyor. 2021 yılında gerek oto gerekse oto dışı branşlarda yapay zeka temelli geliştirmeler ile el değmeden hasar ödeme kapsamını genişleterek daha çok sayıda üründe tazminat süreçlerini bu kanallar üzerinden gerçekleştiriyoruz.

Anadolu Sigorta, sigortacılık sektöründeki cinsiyet ve fırsat eşitliği gibi kavramların altını doldurmada nasıl bir rol üstleniyor? Özellikle son dönemlerde oldukça önemli olan bu alanlarda şirketinizin sorumluluk boyutu nedir?

Şirketimiz, daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir vizyonla, kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyor. 2020 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 51 olarak kaydedildi. Kadın yönetici oranımızı da önem veriyoruz. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43’ünü kadın yöneticiler oluşturdu. Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.

Kadınların çalışma yaşamının her aşamasında yer alabilmesi, daha adil ve istikrarlı toplumların temel gereksinimlerinden biri. Kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları alanlarındaki uluslararası hedeflere ulaşma yolunda toplumsal cinsiyet eşitliği, ilerlememiz gereken en önemli kilometre taşları arasında bulunuyor. Bu konuda ilk adımın farkına varmak olduğu düşüncesiyle çalışmalarımıza, günlük ve iş yaşamımızda farkında olmadan kullandığımız toplumsal cinsiyet kalıplarını konuşarak başlıyoruz. ‘Eşitlik dilde başlar’ diyerek, önce bireysel olarak günlük dilimizde, ardından ise bu konuda hepimizin kendi iş yapış biçimlerinde ve kurumumuzun iletişim dilinde nasıl daha farklı olabileceğimizi değerlendiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, kadınların iş ve sosyal yaşamlarında desteklenip, güçlenmesine yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. İş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak için UN Global Compact’ın hayata geçirdiği Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) programına katıldık. 2021-2022 döneminde Türkiye’den 24 şirketin katıldığı program kapsamında, kadın işletme sahiplerinin şirket harcamalarından aldığı paydan, üst yönetim kademelerindeki kadın lider sayısına kadar, şirketlerin eşitliğe yönelik hedefler belirlenmesine ve bunlara ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Sektörde klasik ürünlerin dışında alternatif, yaratıcı ve ihtiyaca yönelik ürünler yaratmak, bu ürünleri müşteriyle buluşturmak önemli bir rol haline gelmeye başladı. Anadolu Sigorta için sektörde öne çıkan, farklı ve ihtiyaca yönelik ürünler hayata geçirmek nasıl bir öneme sahip?

Anadolu Sigorta olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve uygulamalarımızla sektörümüzde öncü bir rol üstleniyoruz. Örneğin, bu yılın ilk yarısında hayata geçirdiğimiz “Patim Güvende, İş Yerimde Güvendeyim ve Telefonum Güvende” gibi ürünler müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler kapsamında ortaya çıktı. Bu yönde çalışmalarımızı sürekli olarak güncelliyor, müşterilerimizin taleplerini değerlendirerek, beklentilerini karşılayabilmek amacıyla faydalı ürünler geliştirerek satışa sunuyoruz. Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında sürekli gelişen ve değişen müşteri beklentilerini anlamak ve trendleri yakalamak büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle de geri bildirimleri titizlikle takip ediyor, uygulamalarımızı hayata geçirmek konusunda büyük bir emekle ve hızla aksiyon planlarımızı sürekli olarak güncelliyoruz. Müşterilerimize alışık oldukları branşlarda sigorta güvencesi sunmanın da güvencesi ve referansıyla, çeşitli alanlarda hizmet yelpazemizi geliştirmeyi sürdürüyor ve sigorta sektöründe örnek çalışmalarla öncü rolümüzü pekiştirmeye devam ediyoruz.

Klasikten uzak ve farklılaşmış ürün – hizmetleriniz neler? Bu alanı beslerken nerelerden ilham alıyorsunuz?

Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği pandemi sürecinde, evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle siber güvenliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’de ilk siber sigorta ürünlerimizi yaklaşık dört yıl önce hayata geçirmiştik, bireyleri olduğu kadar şirketleri de siber dünyanın risklerine karşı güvence altına almayı sürdürüyoruz. 

Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçemiz siber güvenlik riskleri nedeniyle sigortalıların kendi veri varlıklarının yok olması, zarar görmesi veya korumakla yükümlü oldukları üçüncü kişilerin veri varlığının çalınması, ifşa olması, kaybolmasından doğacak zararları teminat altına alıyor. Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alıyor. Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalının bilgisayar sistemlerinin durması nedeniyle maruz kalacağı iş durması zararları, poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin ediliyor. Türkiye’de yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının, yaşanan siber güvenlik riski nedeniyle sigortalı tarafından ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından verilen idari para cezaları, poliçede belirtilen limit ile sınırlı olarak karşılanıyor. Sigortalının, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamında yer alıyor.

Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi kapsamında ise sigortalılar kendi rızaları ile izlenmesini ve kontrolünü istedikleri kişisel verilerini platforma kaydettiğinde, bu veriler 7/24 "Dark Web" ve "Deep Web" üzerinde veri tacirlerinin ticaretine konu olabilecek alanlarda sorgulanıyor ve sigortalının ilk veri kayıt işlemi sonrasında platforma eklediği yeni verileri de bu kontrole dahil ediliyor. Yapılan kontrol sonucu oluşturulan raporlar aylık ve periyodik olarak sigortalılar ile paylaşılıyor. Kayıt edilmiş ve takibi istenmiş herhangi bir verinin tehlike altında olduğu tespit edildiğinde ise bu durum sigortalıya derhal SMS veya e-posta kanalları ile haber veriliyor. Ayrıca, sigortalılara tavsiye niteliğinde bir önlem ve aksiyon planı da sunuluyor.  

2021 yılında gerek oto gerekse oto dışı branşlarda yapay zeka temelli geliştirmeler ile el değmeden hasar ödeme kapsamını genişletmeyi sürdürüyoruz. Bu sayede daha çok sayıda üründe tazminat süreçlerini alternatif kanallar üzerinden gerçekleştireceğiz.

2021 yılının ilk yarısında hayata geçirdiğimiz “İş Yerimde Güvendeyim” ürünümüz, küçük işletme sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ortaya çıktı. Bu ürünle küçük işletme sahiplerine özel asistans hizmetleri kapsamında, ambulans veya doktor gönderilmesinden, tesisat ve elektrik işlerine, dolap montajından işyeri dezenfeksiyonuna geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Şirketimizin sahip olduğu geniş acente ağı ve markamıza duyulan güveni, kapsamlı asistans hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Bu doğrultuda değişen bütçelere hitap edebilecek çeşitli alternatif teminat önerileri sunuyoruz. Ürünümüzle birlikte sigortalılarımızın hızlı, güvenilir hizmet almasını sağlamayı ve daha fazla küçük işletmeye ulaşmayı istiyoruz.

“Telefonum Güvende” sigortası da yine bu yılın ilk yarısında bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz bir ürün oldu. Cep telefonlarının ekranının kırılması sonucunda, ekranda veya ekrana entegre parçalarda doğrudan meydana gelecek hasarlara karşı koruma sağlıyoruz. Cep telefonu sahibini olası ekran hasarı durumunda yüksek maliyetli tamir işlemlerinden kurtaran “Telefonum Güvende” müşterilerimize kullanıcı dostu bir deneyim yaşatarak dakikalar içinde telefon ekranının kırılması endişesini ortadan kaldırıyor.

Yakın zamanda evcil hayvan sahiplerine özel olarak hayata geçirdiğimiz bir diğer yeniliğimiz ise “Patim Güvende Sigortası.” Evcil hayvan sahiplerinin, 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi ve köpeklerinin veteriner masrafları için teminat sağlayan yenilikçi ürünümüz “Patim Güvende Sigortası”, isteğe bağlı olarak evcil hayvan sigortasına eklenebilen “Pati Plus Teminatı”yla; kedi ve köpek sahiplerinin acil durum dışındaki muayene, tetkik ve tedavilerle ilgili veteriner masrafları için de teminat sağlıyor. 

COVID-19 salgınında zor günler yaşayan KOBİ’lerin yeni bir pandemide karşılaşabilecekleri kayıplara karşı güvende olmaları için Türkiye’de ilk kez sunulan “Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası” ürünüyle, sigortalılara olası yeni bir pandemide 250 bin TL tazminat ödemesi ile finansal koruma sunuyoruz. Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni bir pandemi nedeniyle oluşabilecek kayıplarını, hasar kontrolü yapılmaksızın parametrik tazminat ödemesi ile telafi ediyoruz.