ÖZEL RÖPORTAJ: Şeker Sigorta olarak acentelerimizin daima yanlarındayız
ÖZEL RÖPORTAJ: Şeker Sigorta olarak acentelerimizin daima yanlarındayız

ÖZEL RÖPORTAJ: Şeker Sigorta olarak acentelerimizin daima yanlarındayız

Şeker Sigorta Genel Müdürü Recep Duray; “Aidiyet duygusu yüksek, arkasında şirketinin güvenini hisseden bir acente ağıyla çalışıyoruz”

Şeker Sigorta, 2021 yılının başından bu yana nasıl bir büyüme kaydetti? Bu süreçte nasıl bir gelişim izlediniz?

Pandemi dönemi bizi bambaşka bir hayat biçimine götürdü. 2020 Mart ayının ortalarında Covid-19 vaka sayılarındaki artışla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zorlu bir yıl geçti. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı çok önemliydi ve vaka sayılarındaki artışla birlikte şirketimiz evden çalışma ortamına geçti. Eve gitmemizin temel amacı şuydu; Bizim işimiz sürdürülebilir olmalı, kesintiye uğramamalı. Çünkü ne sigortalılarımızın ihtiyaçları ne de hasarlar veya doğal afetler duruyor. Teknolojik altyapımızın uygun olması ve tüm ekibimizin olağanüstü gayreti ile bu süreci hiçbir sıkıntı yaşamadan geçirdik. Dağıtım kanallarımıza ve müşterilerimize her zaman olduğundan daha da yakın olmaya gayret gösterdik, bunu da üretimlerimize yansıtmayı başardık.

Tüm dağıtım kanallarımızla süreci sürekli yakından takip ettik ve oluşan en küçük aksamaya anında müdahale edip çözümler ürettik. Gerek e-posta ortamıyla, gerekse çevrimiçi video konferans platformları sayesinde iletişimde herhangi bir kopukluk yaşamadık.

Şeker Sigorta olarak 2021’in ilk çeyreğini hedeflerimize uygun bir performansla tamamladık. Güçlü sermaye pozisyonumuzla sektörün bu alandaki sağlam şirketleri arasında yer alıyoruz. Şeker Sigorta karlılık içinde büyümesini sürdürüyor. Operasyonel sonuçlardaki sektör üzerindeki büyüme ve net kâr, pandemiden ötürü hâlâ belirsizliklerin yaşandığı ortamda şirketimizin faaliyetlerini etkin olarak yürüttüğünü gösteriyor.

Şeker Sigorta 2020’de sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. 2021 yılı ilk çeyrek dönem ve bu döneme dair performans oldukça olumlu geçti. Şirketimiz, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğünü yüzde 32 artırmış, aynı dönem öz sermaye artışımız ise yüzde 45 olmuştur. Prim üretiminde ise aynı dönemler kıyaslandığında artış yüzde 41 olmuştur. Bu sonuçlarla şirketimiz, hayat dışı sektör ortalamasından pozitif ayrışarak karlı bir dönemi daha geride bırakmıştır. Büyümenin detayına baktığımızda ise; dengeli portföy yapımız ile büyüme ve karlılık gerçekleştirdiğimiz görülmektedir. 2021 yılının kalanında da kârlılık içinde büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum.

İçinde bulunduğumuz dönemde müşterilerinizle olan bağınızı güçlendirmek için girişimleriniz neler oluyor?

2021 yılı pandemi sürecinin etkilerinin devamı dolayısı ile, ürün ve hizmetlere dair müşteri beklentilerinin salgın ekseninde yeniden şekillendiği bir yıl oldu. Şeker Sigorta olarak pandeminin ilk döneminde de yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sunduk. Geçen yıl salgının yarattığı zorlu koşullara rağmen hasar ve ekspertiz sürecinde aksama yaşanmadan hızlı aksiyonlar alınması sigorta sektörünün başarısını ortaya koydu. Tüketiciler nezdinde sigorta şirketlerinin 2020’de iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Dönem içerisinde yaşadığımız önemli hasarlarda sektörün çok hızlı hareket etmesi önemli bir sınavdı.

2021 ve sonrasında da müşteri beklentilerinin dönüşümü devam edecek. Şeker Sigorta olarak bu noktada da hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan uzun dönemli ortaklık stratejimiz ve felsefemizle onların yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Bu dönemde en çok hangi ürün yapılanmalarınızda talep artışı gözlemliyorsunuz?

Salgının günlük hayata etkileri farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını da beraberinde getirdi. Bu dönem finansal sigortalar hem bireysel hem kurumsal alanda önem kazandı.

Kasko ve trafik sigortalarının salgından en çok etkilenen branşlar listesinde üst sıralarda yer aldığı gözlemliyoruz.  Ayrıca salgının aniden ortaya çıkabilecek, günlük hayatı ve işleyişleri derinden etkileyebilecek durumlara karşı geliştirilen sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik talepleri de artırdığını gördük. Pandeminin ilk dönemlerinde ve yeni normalleşme döneminde de hızla beklenti ve ihtiyaçlara Şeker Sigorta ekibi olarak cevap sunduk.

Bu arada bir önemli konu da bilgi güvenirliği. Dışarıdan gelecek ataklarla şirketinizin yaptığı işler ve hizmetler durma noktasına gelebilir. Siber sigortalar yeni normalde, sigorta türlerinin en önemlilerinden bir tanesi olacak diye düşünüyorum.

Yaşadığımız dönem ve dönemin getirdikleri ışığında, yakın geleceğin gözde sigortacılık ürünleri neler olacak? Sizin bu alanlara yatırımlarınız/geliştirmeleriniz nasıl olacak?

Sigorta sektörünün nihai amacı hayatı kolaylaştırmak, oluşabilecek risklere karşı kişileri ve değer verdiklerini güvence altına almaktır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de sigortacılık penetrasyonu hala oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.

Pandemi süreci sigortalı olmanın kıymetinin anlaşılması için oldukça iyi bir örnek oldu. 2020 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyada yaşamı durma noktasına getiren pandemi sürecini, hayatta karşılaşabileceğimiz risklerin anlaşılması açısından oldukça kıymetli buluyorum. Oldukça zorlayıcı olan bu süreç, toplumda risk bilincinin gelişmesi anlamında faydalı oldu. Bunun yansımasını en iyi şekilde sağlık sigortalarında görüyoruz. Elbette tüm sigorta ürünleri için düşündüğümüzde, daha gidilecek uzun bir yolumuz var. Dönemsel olarak artış gösteren sağlık poliçelerinin, pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum.

2021’de küresel anlamda sigortacılık sektörünün iş yapış süreçlerinde değişiklikler bekliyoruz. Yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek. Teknoloji sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede, hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme vb. her alanda yerini alacak.

Kurumsal şirketler için personelin evden çalışmasının getirdiği uzaktan şirket sistem altyapısına bağlanmanın getirdiği riskler sebebiyle ise siber risk sigortalarına da talep artacaktır. Salgın döneminde insanlar nerdeyse tüm zamanını evlerde geçirdiği için internet üzerinden alışveriş önemli ölçüde yaygınlaştı. Bu doğrultuda özellikle bireysel sigorta ürünlerinin de internet üzerinden alınması fikri kişilere daha cazip gelmeye başladı. Dolayısıyla dijital kanalların ülkemizde de hızlı bir gelişim göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ülkemizin çok önemli bir gelir kalemi olan turizmin 2021 yılını da 2020’den farklı geçireceğini düşünmüyoruz. Çünkü sağlıkları açısından tam olarak rahatlamadan insanların gerçek bir tatil yapması zor olacaktır. Sigorta da dahil birçok sektörün bundan etkileneceği aşikâr.

Dijitalleşme mantığı da yeniden şekillenecek. Yeni normalde sigortacılık gibi finansal hizmetlerde, dijital araçların kullanımında büyük artış olduğunu gördük. Evde kalmayı, seyahati ve teması asgariye indirmeyi gerektiren COVID-19 salgını mesafeli hizmetleri hızlandırdı. Bu sayede hizmetlerin dijitalleşme mantığının da ihtiyaçlara göre yeniden tanımlanacağını düşünüyorum.

Operasyon ve hasar süreçlerinin robotik otomasyonu ve müşteri hizmetlerinde kullanılan teknolojik platformlar bizlerin de ilgi alanları arasında yer alıyor. Önceliğimiz, müşterilerimizin kesintisiz ve kolay sigorta hizmetini, konusunda uzman ekibimizden uzun yıllar boyu temin edebilmesini sağlamak.

Acente kanalı, sizler için bu kritik dönemlerde nasıl bir öneme sahip? Acentelerin sizlere sağladığı destek ne boyutta?

Acenteler sektörün en önemli dağıtım kanallarından birisi ve öyle de olmaya devam edecek. Dijital tarafa yaptığımız geliştirmelerin yanında geleneksel yapıyı da bozmayacak şekilde işleyen bir yapımız var. Acenteler çözüm odaklı çalışan şirketlere her zaman daha sıcak yaklaşıyor. Bu çalışma şekli, mevcut acentelerimizin üretimdeki ağırlığını arttırmanın yanında yeni acente kazanımlarında da ciddi bir artış sağladı.

Sizler, bu dönemde acentelerinize nasıl destekler sağlıyor, ilişkilerinizi nasıl güçlendiriyorsunuz?

Acentelerimizin daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek için iletişim kanallarımızı daima açık tutuyoruz. En fazla önem verdiğimiz hususlardan biri; işlem hızı. Üretim ekranlarını kolay anlaşılır, kullanıcı dostu, hataya imkan vermeyen şekilde dizayn ediyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Şirketimizin risk kabul ekibiyle doğrudan iletişim halinde olan bir yapı oluşturduk.  Tüm onaylarını, konusuyla ilgili en yetkili kişilerden birebir iletişimle ve çok kısa bir sürede alabiliyorlar.  Bu sayede aidiyet duygusu yüksek, arkasında şirketinin güvenini hisseden bir acente ağıyla çalışıyoruz. Sektörümüzde dijital dönüşümün tek taraflı bir bakış açısıyla başarıya ulaşabileceğini düşünmüyoruz. Şirketler olarak, sadece kendi süreçlerimizin değil, acentelerimizin de iş yapış şekillerinin şirket politikalarıyla uyum sağlaması durumunda başarılı olacağını düşünüyoruz.

Acentelerinizin kısıtlamalarda daha aktif olabilmesi için onlara sunduğunuz dijital işlem imkanları neler oluyor?

Bizler çözüm odaklı, hızlı, dijital alternatifleri olan fakat geleneksel iletişim yapısını da bozmadan yoluna devam eden bir şirket konumundayız. Bu esneyebilen yapımız sayesinde acentelerimizin özellikle pandemi dönemini daha kolay geçirmesini sağladık. Evlerden çalıştığımız dönemi hiç hissetmediler diyebiliriz. İhtiyaçları olduğu her anda tüm iletişim kanallarımızla acentelerimize destek olmaya devam ettik. Diğer taraftan onların da benzer bir yapıyla çalışmalarını sağlamak için geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Acentelerimizin de fiziki ortamdan bağımsız ve gerektiğinde mobilize çalışabilmelerine yönelik geliştirdiğimiz mobil uygulamamız çok kısa bir süre sonra hayata geçecek.

2021 yıl sonu için elde etmek istediğiniz hedefler nelerdir?

Hizmet kalitemizden ödün vermeden, yenilenen ihtiyaçları da gözeterek karlı büyümemizi sürdürerek tüm dağıtım kanallarımız için çözüm üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilincinde olan şirketimiz, deneyimli ve çalışkan kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye devam edecek.

2021 yılı ve sonrasına “dengeli portföyle büyüme” parolası ve “karlılık içinde büyümeye devam” sloganıyla başladık. Acentelerimizin üretim, hasar, muhasebe ve tahsilat dahil tüm süreçlerimize mobil uygulamamız üzerinden tam entegrasyon sağlaması için çaba sarf ediyoruz. 2021 yılı da bu süreçleri tamamlayıp hızımıza hız katacağımız bir yıl olacak.

Önümüzdeki dönemde fırsat gördüğümüz, teknik kârlılığı olan her müşteri grubunda, her segmentte sürdürülebilir ve kârlı büyümeye hazırız. 2021’de sektör ortalamasının 3-4 puan üzerinde büyüme bekliyoruz. Bu büyümeyi de yine karlılığımızı koruyarak gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz.

RÖPORTAJ: KÜBRA KANUN