Image

“Tüm zorlu koşullara rağmen 2021’in ilk çeyreğini tüm alanlarda planlamalarımızın üzerinde tamamladık”

Tüm zorlu koşullara rağmen 2021’in ilk çeyreğini tüm alanlarda planlamalarımızın üzerinde tamamladığımızı belirtmek isterim.


Türkiye Sigorta Birliği’nin 2021 ilk çeyrek verilerine göre hayat sigortası branşında yaklaşık 342 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek %8,83 pazar payına ulaştık ve sektörde beşinci sırada yer aldık. Ferdi kaza sigortası branşında ise yaklaşık 94 milyon TL prim üretimi ile bu alandaki güçlü varlığımızı sürdürdük ve %16,39 pazar payı ile sektörde ikinci sırada yer aldık.

2021 ilk çeyrek itibarıyla bireysel emeklilik sektöründe ise Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Mart 2021 verilerine göre 185 bini aşkın katılımcı ve devlet katkısı dahil 2,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 2021’in ilk üç aylık zaman diliminde katılımcı sayımızı %1 oranında artırdığımızı görüyoruz. Pandemiye rağmen sisteme girişlerde azalma yaşanmaması, düşük de olsa büyümeye devam edilmesi ile burada da olumlu bir seyir olduğunu söyleyebiliriz.

Pandeminin de yoğun etkisiyle geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde hayat sigortası pazarında prim üretimi %6,37 oranında, ferdi kaza sigortası pazarında ise %10,39 oranında azaldı. Her iki alanda da sektör daralırken, MetLife olarak sektörün üzerinde prim üretimi gerçekleştirdiğimiz için kendimizi başarılı kabul ediyoruz. Ancak pandemi gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda sektör için her şeye rağmen başarılı bir ilk çeyrek yaşandığını söyleyebiliriz.

Benzer bir durumun bireysel emeklilik sektöründe de sürdüğünü söyleyebiliriz. Sisteme yeni katılımlar artmaya devam ederken sistemdeki fon büyüklüğü bu dönemde neredeyse stabil kaldı. Bu durum pandemiyle birlikte tasarruf etmeninin öneminin anlaşıldığını, BES’in zor zamanların güvenilir ve avantajlı bir tasarruf aracı olduğunu bu süreçte de ispatladığını gösteriyor.

COVID-19 pandemisinin hepimizi, bundan sonra birçok eylemi uzaktan yapmaya teşvik edeceği kesin. Bu da bizim iş kolumuz için dijital kanallar üzerinden satışın, satış sonrası uzaktan yapılan müşteri hizmetlerinin önemini artıracak; bu alanda yeni yatırımlar ve yeni çözümler getirilmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Biz de MetLife Türkiye olarak bu anlamda halihazırda var olan sistemlerimizi geliştiriyor ve başta DenizBank olmak üzere tüm iş ortaklarımızın müşterilerine dokundukları tüm dijital imkanları ürün ve hizmetlerimizle sunmak üzere dikkate almaya devam ediyoruz.

Pandemi döneminde, bir anda beklenmedik olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınması ve bu durumun hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için tehlike arz etmesi toplum nezdinde sigorta bilincinin oluşmasında, avantajlarının daha iyi algılanmasında etkili oldu. Bu durum, sigorta konusundaki farkındalığa ve bilince olumlu yönde etki etti ve sektörün tablolarına da yansıdı.

Yine geçtiğimiz yıl devlet teşvikleri ve faizlerin düşük olduğu ortamda bankacılıkta ciddi bir kredi büyümesi yaşandı. Bunun sonucunda hayat sigortaları %27 oranında büyüme gösterdi. 2021’in ilk çeyreğinde ise daha mütevazı bir tablo var. Hayat sigortalarında %6,4 gibi bir daralma var, ancak unutmamak gerek ki geçtiğimiz yıl çok yüksek bir bazdı.

Yeni ekonomik düzenlemeler çerçevesinde özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın BES’e girişinin önünün açılması, BES’e güçlü bir ivme katacaktır. Nüfusumuzun yaklaşık %27’sinin 18 yaş altında olduğu düşünüldüğünde 22 milyona yakın kişiye Bireysel Emeklilik Sistemi’ni tanıştıracağımızı düşünüyoruz. Bu nüfusun %5 - %10 arasının sisteme katılacağını öngörüyoruz. Şimdiye kadar çocuklarının geleceği için tasarrufta bulunmak isteyen ebeveynler ya da aile büyükleri kendi adlarına BES katılımcısı oluyordu. Şimdi arzu eden tüm anne-babalar çocuklarını çok erken yaşta BES’e dahil edebilecek. Üstelik BES’teki %25 devlet katkısı 18 yaş altı katılımcılar için de geçerli olabilecek. Gençler erken yaşta sisteme dahil olup küçük meblağlar ile tasarruf yapabilirken sistemde katılımcı sayısı artacak ve tasarruflar artmış olacak.

En önemli düzenlemelerden biri de bütünleşik güvence paketi uygulaması. Bu paket ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre edilerek uygun maliyetler ve devlet destekleri ile vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor. Vatandaşa en büyük avantajlarından biri BES, sağlık ve hayat sigortalarının ayrı ayrı poliçeler yerine hepsinin bir arada olduğu tek pakette, tek poliçede toplanması olacaktır. Öte yandan tek paket olacağı için daha avantajlı ödeme planları ile tanışmamız da muhtemel.

Aynı şekilde BES dışındaki vakıf, sandık, dernek ve benzeri kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek olması, yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önünün açılması ve bu fonların daha profesyonelce yönetilmesi açısından son derece önemli bir karar. Tüm bu planlamalar hayata geçtiğinde genel olarak sigorta sektörünün olması gereken potansiyelinin açığa çıkacağını tahmin ediyoruz.