Adendum Teknoloji kuruldu
Adendum Teknoloji kuruldu

Adendum Teknoloji kuruldu

Adendum Aktüerya Emeklilik Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.’nin yüzde 100 ortaklığı ile “Adendum Teknoloji Yazılım ve Bilişim Hizmetleri.Ltd.Şti.” 1 Aralık 2016 tarihinde kuruldu.

Yeni Kurulan Şirketin başına Genel Müdür olarak Sabri Erdem getirildi. Sabri Erdem, Ergo Emeklilik ’deki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 2014 yılından beri Adendum’da Danışman olarak özel projelerde görev alıyordu.

Adendum Teknoloji; öncelikli olarak sigorta ve emeklilik şirketlerine, acentelere, büyük işletmelere, vakıflara, derneklere ve doğrudan bireylere akıllı teknolojik çözümlerle emeklilik ve sigorta alanında hizmet sunacak. Adendum Teknoloji özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde otomatik katılım ile birlikte ortaya çıkacak değişimi de dikkate alan ve çalışmaları devam eden ilk çözüm ürünlerini Mart 2017 tarihinde sunmayı planlıyor.

Adendum Teknoloji; değer yaratan ve nitelikli hizmet sunma anlayışı ile esnek, dinamik ve bütünsel ihtiyacı dikkate alan butik çözümleri hızla ürün haline getirerek şirketlere, sigortalı ve katılımcılara ulaştırmayı hedefliyor.

BES katılımcıları açısından en önemli husus katkı paylarından yapılan kesintilerden çok, fon getirileridir. Hem getirilerin doğru anlaşılması hem de fon tercihlerinin doğru ve zamanında yapılarak getirilerin artırılması oldukça kritiktir. Özellikle BES’de getirilerin doğru zamanda doğru fon tercihlerine bağlı olduğu ve tercih hakkının da katılımcı tarafından kullanıldığı durumlarda karar almayı destekleyecek nitelikli bilgi gerekliliği büyük önem arz ediyor. Bu bilginin genel olarak fonlar ile ilgili olması yerine katılımcı açısından kişiselleştirilmesi önemli. Adendum Teknoloji’nin sunacağı teknolojik çözümler işte bu noktada öne çıkıyor. Şirket, katılımcılara emeklilik süreci ve bu amaçla yaptıkları birikimleri ile ilgili nitelikli ve kişiselleştirilmiş bilgi sunmayı amaçlıyor.  Bunu yaparken de teknolojinin sunduğu tüm olanakları en geniş şeklinde kullanması; bilgiye ve ihtiyaç duydukları yönlendirmeye mobil telefonlar, tabletler veya web üzerinde çalışan emeklilik şirketlerinden bağımsız uygulamalar şeklinde olması planlıyor. Geliştirilecek uygulamalar ile katılımcıya kişiselleştirilmiş yatırım getirileri bilgisi, emeklilik planlamasına katkı sağlayacak fon performans bilgileri ve uyarıları sunulması, emeklilik ve diğer sigorta gereksinmelerin doğru belirlenmesi, yatırım kararlarının sonuçlarının görülmesi, emeklilik planları ile ilgili bağımsız karşılaştırılması sağlanacak ve toplamda emeklilik döneminde refahını artıracak, sistemin özelliklerini en yüksek seviyede kullanmaya yönelik ip uçları verilecek.