ÖZEL HABER: “Marmara’da endüstriyel sigortacılık potansiyeli yüksek”
ÖZEL HABER: “Marmara’da endüstriyel sigortacılık potansiyeli yüksek”

ÖZEL HABER: “Marmara’da endüstriyel sigortacılık potansiyeli yüksek”

Axa Sigorta Marmara Bölge Koordiatörü Önder Akkaya ile, Marmara Bölgesi’ndeki sigortacılık potansiyelini ve bu bölgedeki acente faaliyetlerini konuştuk…

Marmara Bölgesi’nin ülkemizdeki diğer bölgelerle kıyasladığınızda sigortacılık açısından ne tür farklılıkları olduğunu görüyorsunuz?

Marmara Bölgesi otomotiv yan sanayi, tekstil ve tarım sektörü açısından oldukça gelişmiş bir bölge. İş gücü kalitesi ve eğitim düzeyi de diğer bölgelere oranla daha yüksek.  Bu durum, hem kurumsal hem bireysel olarak sigorta potansiyelini arttırıyor.

Aynı zamanda ihracat yoğunluklu bir bölge olması sebebiyle nakliyat ve sorumluluk sigortaları gibi ürünlerde satış ve satın alma alışkanlıkları değiştiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, pandemi dönemiyle artan sağlık farkındalığı ve devlet katkısı olması nedeniyle son dönemlerde tamamlayıcı sağlık sigortalarında da ciddi artışlar görmekteyiz.

Bölgenin sigortacılık potansiyeli konusunda bilgi verebilir misiniz? Şirket olarak bu bölgede kaç adet acente ile faaliyet gösteriyorsunuz? Bu acentelerin toplam prim üretimi ne düzeydedir?

Marmara Bölgesi’nin tekstil ve otomotiv sektöründe çok güçlü sanayi kuruluşlarına sahip olması endüstriyel sigortacılık açısından önemli bir potansiyel yaratıyor. Ayrıca, bölgesel olarak sağlık ve inşaat branşındaki yatırımlar düzenli olarak artıyor. Sağlık sektörüne ve sağlık turizmine yapılan yatırımlar da bölgedeki sağlık sigortası satışına olumlu katkı sağlıyor. Araç yoğunluğu olarak ülke ortalamasının üstünde olması da bireysel ürünler açısından önemli potansiyel teşkil ediyor. Marmara Bölgesi, tarım sektöründe de oldukça verimli arazilere sahip.  Bölgenin ciddi düzeyde bir tarım sigortaları potansiyeli bulunuyor.

2021 yılında yaklaşık 400 milyon üretimimiz bulunmaktadır. Bu portföyümüzün ağırlığı Kasko, Sağlık ve Yangın branşlarından gelmektedir. 

Bölgede sigorta bilinci ve potansiyeli açısından öne çıkan iller hangileridir, bölgede genel olarak tercih edilen ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bölgemizde sigorta bilinci ve potansiyel itibari ile öne çıkan illerin başında Bursa, Balıkesir Eskişehir ve Çanakkale gelmekte. Bu illerde ağırlıklı potansiyel oto kaza branşı iken; son yıllarda sorumluluk, tarım ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında da dikkat çekici bir artış var.   Kurumsal işletmelerin sigorta alanında daha da bilinçlenmesiyle kurumların yangın ve sorumluluk poliçelerine ek olarak, çalışanları için yaptırdığı sağlık sigortaları da artış gösterdi.

Sizce Marmara Bölgesi’nin sigorta konusunda gelişmiş ve geliştirilmesi gereken özellikleri nelerdir? 

Marmara Bölgesi müşteri ve acente kanalı, sigortacılık bilinci konusunda gelişmeye devam ediyor. Bölgenin sigortacılık konusunda eğitim düzeyi ve bilincinin artmasında özellikle üniversiteler ile yapılan yakın iş birliği önemli rol oynamakta.

Geliştirilmesi gereken özelliklere baktığımızda ise; bölgedeki dağıtım kanallarının yeni bilgi teknolojilerine hâkim olmaları, müşterilerine dijital pazarlama ile sosyal medyanın etkin ve verimli şekilde kullanma yetisini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu özellikler gelecek için büyük önem taşıyor.

Marmara Bölgesi için sigortacılık alanında beklentileriniz nelerdir? Bölgedeki acentelere öneri ve mesajlarınızı iletir misiniz?  

Pandemi, ülkelerdeki hem sosyal hem de ekonomik yaşamda büyük değişimlere yol açtı, yarattığı etkiler halen de sürüyor. Elbette, sigorta sektörü de bu değişimlerden etkileniyor. Sigortalıların satın alma davranışlarının da bu süreçte değiştiğini söyleyebilirim. Bu noktada acentelerimize önemli görevler düşüyor. Acentelerin hem iş sürecinin devamlılığı hem de karlılığın büyümesi için müşteri memnuniyetini her zamankinden daha fazla merkeze almaları gerekiyor. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış ve enflasyon sebebiyle sigortalıların hasar anında herhangi bir eksik sigorta uygulamasıyla karşılaşmaması için sigorta bedellerinin güncellenmesi ve yenileme dönemlerindeki bedel tespitinde her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermeleri büyük öneme sahip.