2020, sektörün güven tazelediği bir yıl oldu
2020, sektörün güven tazelediği bir yıl oldu

2020, sektörün güven tazelediği bir yıl oldu

Sigorta sektörü, 2020 yılında yaşanan olumsuz gelişmelere karşın dik bir duruş sergiledi ve başarılarını devam ettirmeyi bildi. Pandeminin gölgesinde geçen ve doğal afetlerin de büyük zorluklar meydana getirdiği 2020 yılı, sigortacıları ani plan değişikliklerine ve yeniliklere uyum sağlamaya zorlarken, bu zorlu sürece hızlı ayak uyduran sektör, hizmet verdikleri kesimde de güven tazeledi.

2020 yılı, tüm sektörler için zorlu bir yıl oldu. Pandemi ve getirdiği zorlu ortamın üzerine yaşanan doğal afetler ve kayıplar da sigorta sektörüne büyük darbe vurdu. Ancak, şirketler tüm bu zorluklara başarılı bir şekilde göğüs gerdi. Büyümelerde yavaşlamalar meydana gelse de müşteri iletişimindeki başarıları, değişime hızlı ayak uyduran yapıları ve olumsuz durumlarda müşterilerin yanında yer alan tutumlarıyla sigorta şirketleri, yılın tüm zorluklarına karşın adeta güven tazeledi.

31 Ekim 2020 tarihli Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sigorta sektörü Ocak-Ekim ayları arasında tüm branşlar toplamında 64,7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 53,5 milyar TL seviyelerinde idi. Hayat alanında 2019 Ocak-Ekim ayları aralığında 8,6 milyar TL prim üreten sektör, bu yılın aynı döneminde bu rakamı 12,2 milyar TL seviyesine taşıdı. Yaşanan pandemi ve yüksek can kayıpları özellikle hayat branşında bir canlanma getirdi.

Yıl içerisinde yine pandemi etkisiyle sağlık sigortalarında da bir artış trendi gözlendi. Hastalık-sağlık branşında ilgili tarihlerde toplam prim üretimi 8,1 milyar TL oldu. Aynı alanda 2019 rakamları 6,6 milyar TL seviyesinde idi.

Bu yıl uygulanan ve halen hayatımızı şekillendiren sağlık amaçlı kısıtlamalar, sektörü de yeniden şekillenmeye zorladı. Şirketlerin iş yapış biçimleri değişti, uzaktan bağlantılar ve dijital altyapı önem kazandı. İş yapış biçimleri yenilendi, ilişki standartları değişti. Bu durum sektörde önemli değişikliklere neden oldu. Dağıtım kanallarının pazarlama stratejileri ve iletişim biçimleri, müşterilerinse beklentileri değişti. Özellikle yüz yüze iletişim alanındaki güçleri ile fark yaratan acenteler, bu yıl dijital imkanları hat safhaya çıkararak müşterine ulaşabildi. Yüz yüze iletişim neredeyse sona erdi. Çalışanlar, iş süreçlerini evlerden sürdürmeye başladı. Şirketler de bu dönemde tüm dağıtım kanallarına önemli teşvik ve destekler açıkladılar.

Tüm bu değişiklikler hem müşteri hem de sektör tarafını değiştirir ve dönüştürürken, bu değişimlere en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında yine sigortacılık geldi. Hızlı adaptasyon yeteneklerini devreye sokan şirketler, bu dönemde müşterilerine önemli hizmetler sağladı, pandemi giderlerini teminat altına aldı ve salgın hastalıklar konusundaki kırılmaz çizgiler kırıldı.

2021 yılının bir dengelenme ve toparlanma yılı olacağın öngören sigorta sektörü, beklenmeyen risklere ve olumsuzluklara karşı da oldukça hazır.