Tamamlayıcı Sağlık Sigortası daha fazla bireye dokunma potansiyeli açısından önemli
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası daha fazla bireye dokunma potansiyeli açısından önemli

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası daha fazla bireye dokunma potansiyeli açısından önemli

Özel sağlık kuruluşlarındaki sayısal büyüme ve gelişen kalite standartları sağlık branşının büyümesine de katkı sağlıyor. Sigorta sektörü sağlık branşının son yıllardaki gelişimini olumlu değerlendirirken, daha fazla sigortalıya ulaşmak ve bilinirliği artırmak amacıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı önemli görüyor

Özel hastane sayısı devlet hastanelerine göre her geçen yıl hızla artıyor. Özel sağlık sigortası olan sigortalılar hastalık ve kaza gibi durumlarda muayene, ameliyat, ilaç gibi bir çok tedavi giderine karşı teminat altında oluyor. Birçok önemli sigorta branşında bulunan vergi avantajı, özel sağlık sigortası için de geçerli.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dışında kalan ödemeleri karşılayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise Türkiye’de gelişimi için önem verilen bir diğer ürün olarak karşımıza çıkıyor. Var olan sağlık güvencesinin yanında çok düşük primler ile sahip olunan bu ürünün gelecekte önemli bir penetrasyon sağlayacağı düşünülüyor. Sağlık alanında yapılan yatırımların artışıyla birlikte bireylerin de rahat ve ekonomik yollarla sağlık hizmetlerine erişmek istediğine dikkat çeken sigorta sektörü, sağlık branşının son yıllardaki gelişimini ve oluşturduğu sigorta bilincini olumlu değerlendiriyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin rakamlarına göre sigorta sektörü sağlık branşında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 4 milyar TL prim üretimi sağladı ve 81 milyon 336 bin TL teknik kar elde etti.

2016 yılında yaklaşık 400 bin kişinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlandığı vurgulanırken, çalışanlarına kaliteli sağlık güvencesi sağlamak isteyen şirketlerin büyümede önemli bir rolü olduğuna dikkat çekiliyor. Tamamlayıcı ürünlerde potansiyelin daha iyi değerlendirilebilmesi için kamu otoritesi ve sigorta sektörü ilişkilerinin daha sıklaşması gerektiğini belirten sektör, farkındalığın da bu yolla artacağını belirtti.

Sigorta pazarında çok sayıda ürün alternatifi yer almasının müşteri ihtiyaçlarını karşılama açısından pozitif etkiler yarattığı biliniyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında sunulan ürünlerin kapsam genişliği ve fiyat aralığı gibi bir çok kriter rekabetten etkilenerek sigortalılara da fayda yaratıyor. Sektör, önümüzdeki dönemlerde pazara girecek tüm seçeneklerin sigortalılar ve aileleri için fayda sağlayacağını düşünüyor. Özellikle SGK’nın karşılamadığı teminatları da kapsayan destekleyici sağlık sigortalarının geliştirilmesiyle ürün çeşitliliğinin artacağı ifade edildi.

Sağlık sigortacılığında geniş bir hizmet ağı, rekabet anlamında da belirleyici bir faktör. Sigortalıların poliçelerinden daha fazla faydalanabilmesi ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için sağlık kuruluşları ile güçlü bir koordine gerekiyor. Sigortacılar sağlık kurumlarını hizmet ağına dahil etmeden önce kalite standardı, hasta memnuniyeti gibi en temel faktörlere dikkat ediyor.