2016 yılına trafik sigortaları damga vurdu
2016 yılına trafik sigortaları damga vurdu

2016 yılına trafik sigortaları damga vurdu

2016 yılı gerek global eksende gerekse Türkiye’de birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Ekonomik değişimlerin ve göstergelerin tüm sektörleri etkilediği 2016 yılından doğal olarak sigorta sektörü de etkilendi. Yılı geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde sigorta sektörü bu yıla damgasını vuran gelişmeleri ve sigorta sektörünü değerlendirdi

2016 yılına damga vuran en önemli gelişme kuşkusuz trafik sigortaları. Hem kamuoyunda hem de sigorta sektöründe çokça tartışılan trafik sigortalarındaki prim artışları, yıl içerisinde kamu otoritesinin müdahaleleriyle dengelenmeye çalışıldı. 2015 yılında sektöre rekor bir zarar yaşatan trafik sigortalarında yapılan bu düzenlemeler nedeniyle zarar trendinde yavaşlama da görüldü. 2016 yılında sektörde önem kazanan bir diğer konu ise tamamlayıcı sağlık sigortaları oldu. Ayrıca yaşanan maden kazaları sonrasında çıkarılan maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortaları ve terör saldırıları sonrasında ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılan, poliçelere eklenen terör teminatları da sektörde bu yıla damgasını vuran konular arasında.

Yılın ilk 3 çeyreğinde yaklaşık yüzde 35 oranında büyüyen sigorta sektörünün, 2016 yılını ortalama yüzde 30 oranında büyüme ile kapatacağını öngören sektör yetkilileri, bu oranlarda artan trafik sigortası primlerinin çok fazla etkili olduğunu düşünüyor. Yüzde 35 oranındaki büyümenin trafik branşından kaynaklandığına dikkat çeken yetkililer, aslında büyüme içerisinde trafik sigortaları ayrıştırıldığında ortaya çıkan tablonun pek de olumlu olmadığını, birçok branşta büyüme görülmediğini ve durumun aslında yanıltıcı bir nitelikte olduğunu belirtiyor.

2017 yılı hedef ve stratejilerini şimdiden belirleyen sigorta şirketleri, önümüzdeki yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmanın da son bulmasıyla, sigorta sektörünün çok daha iyi bir noktaya geleceğini öngörüyor.