Telesure Sigorta, Türkiye’ye olan inancını arttırarak sürdürüyor
Telesure Sigorta, Türkiye’ye olan inancını arttırarak sürdürüyor

Telesure Sigorta, Türkiye’ye olan inancını arttırarak sürdürüyor

Koalay.com CTO’su Şahin Utar ve Koalay.com Satış ve İK Genel Müdür Yardımcısı Llewelyn Padiachy; “ Telesure Sigorta yeni adımlarımız için ihtiyaç duyduğumuz tüm desteği sağlamaya devam ediyor. Biz doğru zamanda, doğru adımları atmaya devam ederek, iş modelimizin başarısını, dünyanın diğer ülkelerindeki başarı örneklerimize ek olarak yeniden ispat edeceğimize şiddetle inanıyoruz.”

Sizce  platform temelli  iş modelinin başarı esaslarını  hangi faktörler oluşturur?

Platform tabanlı iş modellerinin en zor evresi, başlangıcıdır. Değer üretenleri ve değeri satın alanları bir araya getirecek, başlangıçtaki kısır döngüyü kıracak, yaratıcı ve ivmelendirici geliştirmeler ve elbette yatırım bu işin birinci olmazsa olmazıdır.

Oyunun dengesini ve kurallarını, tüm platform paydaşlarının değer transferi yapabildiği bir yere oturtmak, alternatifliği korumak, kompetisyonu adil ve dengeye oturur şekilde sağlamak, kısacası oyun teorisi disiplinindeki gibi bir pazar tasarımı yapabilmek ise bu işin ikinci olmazsa olmazıdır. Bunları yaparken teknolojiyi çok iyi kullanmak ve oyuncuların hayatlarını kolaylaştırarak karşılıklı değer elde etmelerini sağlamak için regülasyonları çok iyi kurmak gerekir.

Platform tabanlı iş modellerindeki riskler nelerdir? Piyasada nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Platform tabanlı iş modellerinin en büyük riski başlangıç ve ivmelendirici yatırımların ve geliştirmelerin zamanlaması ve geri dönüşüdür. Oyunun dönmeye başlaması için önce uyum sağlarsınız, daha sonra paydaşlarınız arasında ve pazarda, kurguya katkıda bulunacak dönüşüm ve değişimi sağlar, buna liderlik edersiniz. Her faza o anda hazır olmak ve geçişi sağlayabilmek kritik bir konudur. Biz, şu anda kendimizi ikinci fazda yani paydaşlarımızı etkileyebilecek, alışkanlık ve profillerini değiştirebilecek fazda görüyoruz. Telesure, Türkiye’ye olan inancını arttırarak sürdürüyor, yeni adımlarımız için ihtiyaç duyduğumuz tüm desteği sağlamaya devam ediyor. Biz doğru zamanda doğru adımları atmaya devam ederek, iş modelimizin başarısını, dünyanın diğer ülkelerindeki başarı örneklerimize ek olarak yeniden ispat edeceğimize şiddetle inanıyoruz.

Siber güvenlik ciddi bir endişe konusu oluyor, dijital platformların güvenliği konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir?

Tipik siber güvenlik problemleri platform tabanlı iş modelleri için de geçerli. Platform iş modellerinde önlem almak ve yönetmek gibi sorunlara ek olarak, paydaşlarının kişisel ve kurumsal bilgi güvenliklerini, platformun regülasyon ve oyun dengesini bozmayacak şekilde korumak gerekiyor. Sigorta sektöründe Koalay gibi platformların, ürün/hizmet sunan paydaşlar ile bunları tüketen/satın alan paydaşlar arasındaki tahsilata esas bilgilerin güvenli aktarımı ve bunların saklan(ma)ması konusuna ayrı bir önem vermeleri gerekiyor. 

Koalay.com’un yönetim modelinden biraz bahseder misiniz?

Koalay.com’da tüketici, tedarikçi ve buluşturucu rollerini, birbirlerinden transfer ettikleri değerleri çekici kılmak üzere kurgulamaya çalışıyoruz. Rekabetin daimi olduğu ancak hiçbir zaman bir paydaş tipinde tek oyuncu kalmasına izin vermeyecek şekilde regüle edilen, eşit fırsat sunan, daha iyi olmak isteyenin önünü açan bir yönetim kurgusu  uygulamaya çalışıyoruz.

Pazar tasarımınızda denge noktasının oluştuğu yerin, platformun rakiplerinin paydaşlarına sağladığı değerden daha rekabetçi bir noktada oluştuğunu garanti edebilmeniz en kritik konudur. Elbette bazen bu noktanın oluştuğu yeri belirleyici yeni regülasyon ya da yaratıcı fikirler ile pozitif yönde değiştirmek ve bunu yaparken de denge noktasının sonsuza ya da sıfıra gitmesine engel olmak gerekir. Örneğin, kasko ürününü teminat paketleriyle ve planlarla hedef kitleye göre özelleştirmek isteyen sigorta şirketlerine bu yetkinliği sağlamak, şirketlerin hem kendilerine hem tüketicisine, hem de ürünlerini tüketiciyle buluşturanlara avantaj sağlamasına izin vermek, üretilecek toplam değeri, takipçilerin katılmasıyla arttıracak bir platform regülasyonu değişikliği olabilir. Bu tür değişimler, denge noktasının daha iyi bir noktada oluşmasına yardımcı olur, pazar tasarımınız sadece daha da iyiye gider.

Sektördeki sigorta şirketlerinin kendi  platform tabanlı iş modellerini hayata geçirmeleri söz konusu olabilir mi?

Sigorta şirketlerinin platform tabanlı iş modelleri, tanım ve geçerli regülasyonlar itibarı ile söz konusu olamaz. Sigorta şirketlerinin pipe modelleri vardır. Ancak sigorta şirketleri, birer paydaş olarak bu tür platformlarda yer alabilirler. Koalay gibi platformların başarısı ve ürün/hizmet tedarikçilerine vaad ettiği değer önerisi, ancak tedarikçi rolündeki paydaşların teknoloji yatırımları ve bu platformlarda güçlü bir şekilde var olmaya verecekleri önemle bir anlam kazanabilir. 

Daha çok insanın dijital platformlar üzerinden sigorta ürünü satın alması bir çarpan etkisi yaparak sigorta sektörünün dijital platfomlara daha çok yönelmesini sağlar mı sizce?

Bu daha çok sigorta şirketlerinin platform işleticisi olduğu değil, platformda paydaş olduğu modeller ile gelişecek. Başka türlüsü söz konusu değil. Daha fazla insan satın alırsa daha fazla değer üretilir. Daha fazla tedarikçi sunarsa daha fazla değer üretilir, daha fazla buluşturucu çalışırsa da daha fazla değer üretilir. Bir paydaşın diğerinden bir farkı yok bu konuda. Sonuçta konvansiyonel bir müşteri – tedarikçi kurgusundan değil, birbirlerinin sundukları değere talip olan farklı tipteki paydaşlardan söz ediyoruz. Bütün finansal ürün piyasalarında olduğu gibi, dağıtım ve işlem kanallarının süratle platformlara kaymasını bekliyorum.

Sizce sigorta sektörünün dijital platform temelli yeni ekosistem içerisinde sınırları değişir mi? Ne gibi değişiklikler yaşanabilir?

İyi riskler için rekabetin artmasını bekliyorum. Risklerin, kötü niteliklerini teminat altına almayan ve riske göre ürün çeşitliliğini arttıran bir arz bekliyorum. Giderek ürünleri müşterinin şekillendirdiği ve paketlerin ortadan kalkacağı bir pazar oluşmasını bekliyorum. Kategorik ucuz ya da kategorik pahalı şirket ve ürünlerden zamanla artık bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. Tüketicinin karar verme ve satın alma konforuna ve bunu aynı anda yapabilme ihtiyacına gittikçe platformlar tarafından daha iyi yanıt verilmeye başlanacağını düşünüyorum. Platformlarla müşteriyi buluşturacak paydaş rollere ise, günümüzün konvansyonel acentelerinin çok daha rağbet göstermeye çalışacağını düşünüyorum. Platformların önündeki en önemli mesele, regülasyon ve güncel dinamiklerin evrilerek, konvansiyonel aracıların bu platformlarda değer sunan ve elde eden bir rol üstlenmesini sağlamaktır bence.

Koalay.com’un geleneksel brokerler ile rekabet alanlarında öne çıkan özellikleri nelerdir?

Bizim Koalay ile yaptığımız ve konvansiyonel aracılık ile yapılan arasındaki en büyük fark, hacim yönetimidir. Platformun ve teknolojinin bize sağladığı yetkinlikler, yüksek hacimler oluşturabilmek ve bu hacmi, daha düşük marjlarla ve maliyetlerle işletebilmek, transfer edilen değerin içinden alıkonan payın küçülmesini, transfer edilen değerin büyümesini sağlayabilme yeteneğidir. Bunu, yine tanım itibarı ile konvansiyonel aracılar yapamayacaklar, çünkü zaten iş modelleri bu değil.