Telesure Sigorta, dünyanın diğer ülkelerinde son derece başarılı olmuş modelini Türkiye’de de uyguluyor
Telesure Sigorta, dünyanın diğer ülkelerinde son derece başarılı olmuş modelini Türkiye’de de uyguluyor

Telesure Sigorta, dünyanın diğer ülkelerinde son derece başarılı olmuş modelini Türkiye’de de uyguluyor

Türkiye’deki ve dünyadaki brokerlik faaliyetlerini değerlendiren Telesure Türkiye CTO’su Şahin Utar; Telesure’un dünyanın diğer ülkelerinde başarılı olmuş online brokerlik modelinin Türkiye’de de uygulandığına dikkat çekti.

Sigorta brokerliği, uzun zamandır başarılı bir iş modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Tüketicinin tek noktadan alışveriş yapabilmesi ve profesyoneller yardımıyla en doğru kararı verme ihtiyacını karşılayarak katma değer üreten sigorta brokerliğinin yegane dezavantajı; her risk transfer ihtiyacına ayrı ürün geliştirerek sofistike karşılaştırmalar yapılmasının pahalı ve yalnızca kurumsal müşterilerin yüksek hacimli ya da primli ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor olmasıdır. 

20 yıl önce poliçelerini direkt online olarak satmaya başlayan sigorta şirketleri de çok başarılı bir iş modeli kurdular. Dağıtım kanalı maliyetlerini düşürdüler, tarifelerindeki değişken sayısını azaltarak perakende ürünlerini standartlaştırdılar, paketlediler, rekabette öne çıkabildiler ve satın alma deneyimini kolaylaştırdılar.

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde teknoloji geliştikçe ve ucuzladıkça, perakende tüketicilerin bir zamanlar erişemedikleri hizmetlere erişmeye başladığına şahit olduk. Tüketiciler bugün sadece satın alma kolaylığı değil (online), karar verme ve tek noktadan alışveriş yapabilme kolaylığı (broker) da talep ediyor.

Enformatik biliminin en son ve en büyük devrimi “Büyük Veri”yi bu kadar güçlü yapan şey, verinin sadece dikey olarak değil (satır), yatay olarak da (sütun) büyüyor oluşu. Vakaların yalnızca sayısı artmıyor, vakalar hakkında bildiğimiz niteliklerin de sayısı artıyor. Sigorta endüstrisini değiştiren şey de bu oluyor. Aktüerya bilimi, genellikle ortalamalar ile çalışan bir bilim olmaktan çıkıp, risk transfer (poliçe satın alma) vakalarını, her bir vakanın niteliklerine göre cezalandıran ve ödüllendiren ve bu ceza ve ödüllerin toplamından prim üreten bir bilim haline dönüşüyor.

Bu değişim, artık kategorik olarak bir sigorta şirketinin fiyatının ucuz, bir diğerinin pahalı olduğu çıkarımını yapmayı imkansız hale getiriyor. Verilen her bir teminatın, teminatın değerine ve teminatı satın almak isteyen vakanın niteliklerine göre bir fiyatı var ve bu durum, doğru aktüerya yapan hiçbir sigorta şirketinin önünde veremeyeceği bir teminat kalmamasının yolunu açıyor.  Bu da sigorta şirketlerinin perakende ürünlerinde dahi, teminatların varlıklarını ve değerlerini opsiyonlu olarak sunabilmelerini sağlıyor. Dolayısıyla sunulan ürünlerin içerik olarak aynılaştırılamayacağı ve karşılaştıramayacağı savı da ortadan kalkıyor. Böylece sigorta şirketleri, ürünleriyle farklılaşma fırsatını da kaybetmiş oluyor.

Tüm bunlar şu anlama geliyor:

  1. Hiç kimse bir sigorta şirketinin, bir diğerinden daha ucuz olduğunu kategorik olarak söyleyemez. Bu ancak vaka yani satın alma talebinin nitelikleri bilindiğinde yapılabilir. Yani tüketici, artık bütün sigorta şirketlerinden aynılaştırma yaparak teklif almadan ve bunları karşılaştırmadan, parasının karşılığında en iyi değeri alıp alamayacağını bilemeyecek.
  2. Sigorta şirketi, online kanalıyla satın alma deneyimini kolaylaştırsa dahi, karar verme deneyimini, kendisinden başkasının ürününü teklif edemeyeceği için tanım itibarı ile asla kolaylaştıramayacak.
  3. Konvansiyonel aracıların oluşturduğu dağıtım modeli, kısıtlı tedarikçi temsiliyetiyle, teknolojinin saniyeler içerisinde yapabildiğini manuel ve teker teker yapmaya çalışarak, manuel iş gücünün eklediği yüksek dağıtım maliyetlerini prime yansıtmak zorunda kalarak ve ancak sofistike algoritmaların yapabileceği karşılaştırmaları insan gücüyle yapmaya çalışarak güncelliğini yitirecek”

Broker modelinin sağladığı karar verme deneyimini kolaylaştırma ve online modelin sağladığı satın alma deneyiminin kolaylaştırma, bugünün perakende sigorta tüketicisinin bir arada, entegre ve aynı anda talep ettiği bir ihtiyaçtır. Artık pazar, teknoloji ve endüstrinin geldiği yer bu iki ihtiyacı aynı anda karşılamayı gerektiriyor.

Telesure Sigorta, dünyanın diğer ülkelerinde son derece başarılı olmuş modelini Türkiye’de de uygulayarak, her iki tüketici ihtiyacını da aynı anda karşılama yetkinliğine sahip yegane model olan online brokerlik modelini, yaptığı yüksek teknoloji yatırımlarıyla destekleyerek, pazarda direnilemez yegane şey olan tüketici talebinin şekillendirdiği yeni dağıtım modeline bugünden hazır hale geliyor.