Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi
Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi

Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi

Konuyla ilgili görüş bildiren Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap:

21 Eylül 2018 tarihinde Utrecht (Hollanda) şehrinde yapılan Avrupa Aktüerler Birliği 41. Genel kurulunda tam üyelik için elektronik oylamanın yapılması kararı alınmıştı. Yapılan elektronik oylama ile Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi.

Avrupa Aktüerler Birliği (AAE),  Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki aktüerya meslek örgütlerini temsil etmek, Avrupa Birliği'nin çeşitli organlarına AB mevzuatı çerçevesinde aktüeryal konular hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere 1978 yılında kurulmuştur. Birlik, 36 meslek örgütünü, 35 Avrupa ülkesini ve 25 bine yakın aktüeri temsil etmektedir.

Tam Üyeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Manş Adaları, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

Gözlemci Üyeler; Malta, Sırbistan, Ukrayna

 Tam Üyelik Ne Getiriyor:

Avrupa Aktüerler Birliği tam üyeliği,  “karşılıklı tanıma” (MRA-Mutual Recognition) anlaşması ile meslek örgütlerine üye aktüerler açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Aktüerler Birliği (AAE)’nin karşılıklı tanıma anlaşmasına göre; AAE’ye tam üye olan bir meslek örgütüne üye aktüer, diğer Avrupa ülkelerinde aktüer olarak çalışabilme imkanını elde etmektedir.

Aktüerler Derneği:

1951 yılında “Türkiye Aktüerler Cemiyeti” adı altında 12 aktüer ile kurulan Aktüerler Derneği,

aynı zamanda Uluslararası Aktüerler Birliği’ne “ (IAA) ” tam üye olan 74 meslek örgütü içerisinde yer almaktadır.

Aktüerya, çok çeşitli tanımları olmakla birlikte en kısa tanımıyla, gelecek ile ilgili belirsizlikleri ve finansal problemleri, risk teorisi ve matematiksel/istatistiksel yöntemler uygulayarak ortaya koyan; bu olayların etkilerini finansal olarak ölçen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Günümüzde aktüerlerin, sigortacılıktan sonra en yaygın çalıştıkları alanların başında bankacılık, finans, yatırım ve emeklilik fonları gelmektedir. Türkiye’de aktüerlik “5684 sayılı Sigortacılık Kanunu” hükümlerine tabidir. Söz konusu kanunda aktüer “Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kar paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişi” olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıtlarına göre 131 Aktüer, 49 Yardımcı Aktüer, 151 Stajyer Aktüer bulunmaktadır (Toplam 331).

67 yıllık geçmişi olan Aktüerler Derneği'nin 30 Mart'ta yapılan genel kurulunda Taylan Matkap başkan seçilmiştir.