Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artışı, sağlık sigortalarını zirveye taşıyor
Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artışı, sağlık sigortalarını zirveye taşıyor

Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artışı, sağlık sigortalarını zirveye taşıyor

Türkiye’de sigorta bilincinin yükselmeye başlaması, sağlık sigortası branşının da istenen seviyelere gelmesine destek oluyor. Özel hastanelerin sayısal artışı sonrasında önemli bir ivme yakalayan sağlık sigortacılığı, geçtiğimiz yıl sonunda bir önceki yıla oranla %18,9 prim artışı sağladı. Bu branşta yaşanan aynı tarihli reel büyüme ise %6,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 1991 yılında ayrı bir branş olarak tanımlanan özel sağlık sigortacılığı, özellikle 2000'lerin başından itibaren özel hastanelerin yaygınlaşması sonrasında yükselişe geçti. Son dönemlerde farkındalığın artması ile daha da ivme kazanan sağlık sigortalarında 2017 yılı sonunda prim üretimi önceki yıla göre %18,9 arttı, reel büyüme ise %6,3 olarak gerçekleşti. Yani sağlık sigortalarının hayat dışı sigortalar içerisindeki payı önceki seneye göre %11,9‘dan %12,7’ye yükseldi. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip kişi sayısı 2014’te 64 bin seviyelerindeyken, geçtiğimiz 2017 yılında bu sayı 676 bin seviyesine yükseldi. Aynı verilere göre sağlık sigortası kapsamında 2,7 milyon birey teminat güvencesi altında bulunuyor.

Sağlık sektöründe kurumların gelişmesi ve sayıca artması, sektördeki rekabeti kaçınılmaz olarak yükseltti. Artan rekabet de dolaylı olarak artan hizmet kalitesini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde sağlık sigortalarına olan ilgi hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Toplumda sağlık hizmetlerine ihtiyaçtaki artış, yaşam süresinin uzaması, sağlık bilincinin artması ve sosyo-kültürel gelişimle birlikte sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir olması talebi, sağlık branşının sigorta sektöründe yükselmesinin önünü açan önemli etkenler oldu. Bu alanda özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarının gelişimi, önümüzdeki yıllarda özel sağlık sigortalarına olan talebin artacağını, tabana yayılacağını ve bu alanda daha fazla büyüme yaşanacağını gösteriyor.

Şirketlerin çalışanları için yan haklar kapsamında yaptığı toplu anlaşmaların yanında bireysel sözleşmeler de sektöre önemli bir ivme kazandırdı. Özel sağlık sigortasının yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları, riskli hastalıklara yönelik poliçeler gibi ürünlerle, sektör gelişimini devam ettirdi. 2013'te yürürlüğe giren tamamlayıcı sağlık sigortaları da sigorta sektöründe sağlık branşının yükselişine önemli bir katkı sağladı.


Sağlık sigortacılığının gelişimi konusunda umutlu olduklarını belirten sigorta sektörü yetkilileri, geçtiğimiz yıl sağlık maliyetlerinin 2017 yılındaki dolar kuru dalgalanmaları ve enflasyondaki artış sebebiyle yükselmesi, şirketlerin ister istemez bu artışı prime yansıtmasıyla sonuçlansa da bu dalgalanmaya rağmen branştaki reel artışın yüksek olduğunu ve bu durumun sektör için umut verici olduğunu düşünüyor.

Önümüzdeki dönemlerde sağlık sigortalarının gelişiminin hız kazanması için bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmesi gerektiğine de vurgu yapan sektör yetkilileri, çeşitli tanıtım çalışmaları ve kamusal düzenlemelerle sağlık sektörünün daha hızlı ivme kazanabileceğini belirtiyor.

Rabia Kübra Kanun