Hayat sigortaları, müşteri farkındalığıyla paralel olarak büyümeye devam ediyor
Hayat sigortaları, müşteri farkındalığıyla paralel olarak büyümeye devam ediyor

Hayat sigortaları, müşteri farkındalığıyla paralel olarak büyümeye devam ediyor

Hayat sigortacılığı, Türkiye’de kredi bağlantılı ürünlerle yükselişe geçmiş olan, günümüzde de potansiyeli hızla artan önemli bir branş.

 Son dönemde toplumda artış gösteren sigorta bilinci ile ihtiyari hayat sigortacılığında da büyük bir gelişme yaşanıyor. Bu alandaki farkındalığın artarak devam ediyor olması sigortacılık primlerindeki olumlu havayı arttırırken, sektör karlılığına da ivme kazandırıyor. Türkiye’de artan nüfus ve bireylerin sosyo-ekonomik durumu sigorta sektöründe de önemli bir büyüme hacmi yaratıyor. Hayat sigortacılığı branşı da sigorta sektörünün son dönemlerde önemli ivme yakalayan alanları arasında yer alıyor. 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da büyüme trendini sürdüren bu alandaki gelişmenin, ilerleyen süreçlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Kredi bağlantısı olmayan hayat sigortalarında teminatlar ve fayda oranı giderek artıyor. Hayat sigortalarının Türkiye’deki gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri ise ürün çeşitliliğinin artması. Kredi bağlantılı olarak büyüme gösteren hayat branşı, ürün çeşitliliğinin artması ile ihtiyari hayat sigortaları alanında da büyüme sağlıyor. Bu büyümenin sebebi olarak da teminat-fayda-ihtiyaç üçgeninde yaşanan artış ön plana çıkıyor.

Sigorta sektörü yetkilileri kredi bağlantılı olmayan ihtiyari hayat sigortası ürünlerinin hayat branşındaki büyüme trendi içinde payını artırabilmesi için ürün çeşidinin müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi gerektiği konusunda birleşerek, satış sonrası hizmetlerin artış gösterdiği bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ürünlerin teminat ve fayda bilgilerinin müşterilere anlatılmasının talebi arttıracağının altını çizen sigorta sektörü yetkilileri, bu sayede genç nüfusun hızla arttığı Türkiye’de ihtiyari sigortaların öneminin daha da arttığını belirtti.

Hayat sigortalarında satışların yüzde 80’i banka kanalı tarafından karşılanıyor. Tek kanallı satış yöntemi hayat sigortalarında büyümeyi yavaşlatabiliyor. Sigorta sektörü yetkilileri, acente ve direkt satış kanallarının oto dışı branşlara daha fazla eğilmesi ile hayat ürünlerinin yaygınlaşmasında daha olumlu yol alınabileceğini vurguluyor.

Hayat sigortalarının toplumda yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri farkındalık yaratmak. Prim iadeli hayat sigortası ve eğitim sigortası gibi toplumun ihtiyaçlarına uygun ürünlerle farkındalığı arttırmak da hayat sigortasının yaygınlaşmasını sağlıyor. Sektör yetkilileri bu doğrultuda, özellikle kredi harici hayat sigortalarında sektör payının artırılması için sigorta şirketlerinin toplumu bilinçlendirmesinin ve bunun bir ihtiyaç olduğunu anlatmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Hayat sigortaları branşının geleceğini büyük oranda serbest hayat ürünleri ve yenilikçi ürünler oluşturuyor. Bu ve benzeri yenilikçi ürünler hayat sigortası farkındalığını arttırıyor. Bu bağlamda özellikle prim iadeli hayat sigortalarının ilerleyen dönemlerde önemli bir büyüme yaratması bekleniyor.

Rabia Kübra Kanun