Gençlerin BES'e katılımı büyük bir potansiyel yaratacak
Gençlerin BES'e katılımı büyük bir potansiyel yaratacak

Gençlerin BES'e katılımı büyük bir potansiyel yaratacak

Bireysel Emeklilik Sistemi Kasım ayı itibarıyla 6,8 milyon katılımcı sayısına ve 65,2 milyon TL fon tutarına ulaştı. 2017 yılı itibariyle başlayan otomatik katılım ise 3,3 milyon çalışana ve 1,4 milyon TL fon tutarına ulaştı. Bireysel emeklilik katılımcılarının yüzde 5,69’unu 25 yaş altı katılımcılar oluştururken, yüzde 28,26’sını 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturuyor.

BES ve OKS rakamları, tasarruf bilinci arttıkça yükselmeye devam ediyor. Ancak sektör paydaşları sistemdeki en büyük potansiyelin 18 yaş altı gençler olduğunun altını çizerek, 18 yaş altı bireylerin sisteme katılmasına olanak sağlayacak düzenleme ile BES’in büyük bir ivme yakalayacağı belirtiyor.

 

Kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme, 18 yaş altındaki bireylerin BES’e dahil olabilmesini sağlayacak. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon kişi bulunduğu düşünüldüğünde, düzenleme ile BES’in yaygınlığının büyük oranda artması bekleniyor. 18 yaş altı bireylerin tasarruf alışkanlıklarının gelişmesinde de yeni uygulamanın büyük payı olacağı öngörülüyor. Ayrıca yeni uygulama ile, yüksek oranlarda katkı payı ödemek isteyen ancak en fazla brüt asgari ücret üzerinden devlet katkısı alabilenler, aile üyeleri için ayrı hesap açarak devlet katkısından daha fazla faydalanabilecekler. BES'teki katılımcı bazı tabana yayılarak sistemin kapsayıcılığını genişletecek ve çocukların hayatı erken yaşta güvenceye alınmış olacak.

 

Çocukların yeni kumbarası BES olacak

 

BES’te katılımcıların yaş ortalamasına bakıldığında genç yaştaki katılımcıların oranının düşük olduğu görülüyor. Bu bağlamda genç yaştaki katılımcıların sisteme dahil olması için çeşitli ürünler geliştiren ve kampanyalar düzenleyen emeklilik şirketleri, genç katılımın önünü açan 18 yaş düzenlemesi ile, otomatik katılım sonrasında yavaşlayan BES’in olumlu bir ivme kazanacağını belirtiyor.

 

Yapılan araştırmalara göre Türkiye halkı, gelecek 10 yıldaki beklentilerini büyük oranda çocukları üzerinden şekillendiriyor. Bu noktada çocuklarının ekonomik ihtiyaçları için BES’ten çıkışların sayısı oldukça önemli seviyede. Yeni uygulama ile bu çıkışların da önüne geçileceğini belirten sektör yetkilileri, gençleri kazanabilmek ve ebeveynleri sistemde tutabilmek için ortak çözümün bu uygulamadan geçtiğini savunuyor. 18 yaş altı bireylerin BES’e dahil edilmesini öngören düzenleme; anne babaların çocukları adına ayrıca tasarruf edebilmesine olanak sağlayacak. Sisteme giriş için asgari yaş koşulunun kaldırılması, potansiyel müşteri portföyünü ciddi anlamda genişletecek olup sistemin uzun vadede büyümesine de katkı sağlayacak.

 

Emeklilik sektörü yetkilileri, yeni uygulamanın gelişmesi için kültürel bazı değişikliklerin yapılması, bilinçlendirme için çalışmaların yapılması, tasarruf bilincinin küçük yaştan itibaren aşılanması ve bu konuya destek verilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor. Katılımcılar ayrıca düzenleme ile bireysel emeklilik katılımcılarının ortalama yaşının daha da aşağılara ineceğine inanıyor.