Üçüncü çeyrekte sektör teknik başarı sergiledi
Üçüncü çeyrekte sektör teknik başarı sergiledi

Üçüncü çeyrekte sektör teknik başarı sergiledi

2016 yılının üçüncü çeyreği sonunda sektörün toplam teknik karı 1 milyar 620 milyon 781 bin TL olarak görüldü. Önceki yılın aynı döneminde zarar eden hayat dışı branşlar bu dönemde kara geçerken hayat branşı karında yüzde 27,8’lik artış yaşandı. Trafik ve kasko branşında 117 milyon TL kar ortaya çıktı. Önceki 5 yılın üçüncü çeyreklerine göre en fazla gelir ve en fazla gider bu dönemde görülmesine rağmen en fazla karlılık da bu dönemde ortaya çıktı

2016 yılı üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörünün toplam karı 1 milyar 621 milyon TL olarak ortaya çıktı. Sektörün karlılığı bu dönemde önceki dönemlere göre oldukça yüksek seyretti ve karlılık daha da toparlanma sinyalleri verdi. Bu dönemde bir yandan hayat dışı branşlar toplamında önceki yılın aynı döneminde oluşan zarar kara dönüşürken diğer yandan da hayat branşı teknik karında daha da artış yaşandı. Bu yılın üçüncü çeyreği, önceki yılların aynı dönemleri ile kıyaslandığında hem en fazla kar edilen, hem de en fazla gelir ve giderin yazıldığı bir dönem oldu.

“Karlılık, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 kat artış gösterdi”

Türkiye Sigorta Birliği’nin (T.S.B.) Eylül ayı sonunda açıklanan verilerine göre; 2016 yılının üçüncü çeyreği, 2015 yılının üçüncü çeyreği ile kıyaslandığında hayat ve hayat dışı branşların toplam karlılığında yaklaşık 4 kat artış yaşandı. Bu dönemde sektörün toplam karı 1 milyar 621 milyon TL olarak ortaya çıkarken 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 411 milyon TL; 2014 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 225 milyon TL, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 958 milyon TL, 2012 yılının üçüncü çeyreğinde 106 milyon TL ve 2011 yılının üçüncü çeyreğinde 129 milyon TL olarak görülmüştü.

“Üçüncü çeyrekte hayat dışı branşlarda 1 milyar 9 milyon TL, hayat branşında ise 611 milyon TL kar görüldü”

“9 ayın karlılığı 1 milyar 621 milyon TL oldu”

2016’nın üçüncü çeyreği sonunda karlılık son yıllara göre en yüksek seviyelerde gerçekleşirken bu dönem hayat dışı branşlarda teknik gelir ve teknik giderin yine en fazla yaşandığı yıl oldu. Hayat dışı branşlarda 1 milyar 9 milyon TL kar elde edildi. Bu kar, son dönemlerde hayat dışı branşlar genelinde ortaya çıkan en yüksek karlılık olarak yansıdı. Son 5 yılın üçüncü çeyrekleri değerlendirildiğinde, hayat dışı branşlarda en fazla gelir 18 milyar 396 milyon 684 bin TL ile 2016 yılında ortaya çıkarken, 17 milyar 387 milyon 294 bin TL ile en fazla gider de yine bu dönemde görüldü. Bu sonuçlar teknik kar/zarar oranına ise yüzde 6,12 olarak yansıdı.

2015 yılı üçüncü çeyreği sonunda hayat dışı branşlarda 67 milyon TL zarar ortaya çıkarken 2014 yılı üçüncü çeyreği sonunda 849 milyon TL kar, 2013 yılı üçüncü çeyrek sonunda 616 milyon TL kar, 2012 yılı üçüncü çeyrek sonunda 78 milyon zarar ve 2011 yılı üçüncü çeyreği sonunda 35 milyon zarar olarak yansımıştı.

Hayat branşında da son yıllardaki en yüksek karlılık ortaya çıktı. Branşta yazılan gelir bu dönemde 3 milyar 513 milyon 302 bin TL olarak görülürken gider 2 milyar 901 milyon 911 bin TL olarak ortaya çıktı. Hayat branşı teknik kar/zarar oranı ise yüzde 19,6 olarak görüldü.

“En fazla kar kaza, en fazla zarar genel sorumluluk branşlarında görüldü”

Üçüncü çeyrek sonunda en fazla kar yazılan branşı 347 milyon 735 bin TL ile kaza branşı oluşturdu. 328 milyon 130 bin TL ile kara araçları branşı; 186 milyon 643 bin TL ile genel zararlar, 121 milyon 896 bin TL ile nakliyat, 115 milyon 570 bin TL ile sağlık, 43 milyon 745 bin TL ile hukuksal koruma, 23 milyon 878 bin TL ile finansal kayıplar branşları bu dönemde kar edilen branşlar arasında yer aldı.

Genel sorumluluk branşı 74 milyon 772 bin TL ile yılın üçüncü çeyreğinde en fazla zarar elde edilen branş olarak yer aldı. 64 milyon 136 bin TL ile kara araçları sorumluluk en fazla zarar yazılan ikinci branşı oluştururken bu branştaki zararın çoğunluğu, giderin oldukça yüksek olduğu zorunlu trafik branşından kaynaklandı. Kredi branşında 50 milyon 414 bin TL, emniyeti suistimal branşında 6 milyon  614 bin TL; su araçları sorumluluk branşında 118 bin TL’lik zarar ortaya çıktı.

“13 branşta kar, 5 branşta zarar yazıldı”

Kaza, kara araçları, genel zararlar, nakliyat, sağlık, hukuksal koruma, finansal kayıplar, su araçları, yangın ve doğal afetler, hava araçları sorumluluk, raylı araçlar, hava araçları, destek branşları olmak üzere 13 branşta kar elde edildi. Emniyeti suistimal, kredi, kara  araçları sorumluluk, genel sorumluluk ve su araçları sorumluluk olmak üzere 5 branşta zarar ortaya çıktı.

Önceki yılın aynı dönemine göre zarardan kara geçen branşlar raylı araçlar, hava araçları, su araçları, hava araçları sorumluluk branşları oldu. Önceki döneme göre kardan zarara geçen branşlar ise genel sorumluluk oldu.

“Zorunlu trafik sigortasında 211 milyon TL zarar yazıldı, kaskoda ise 328 milyon TL kar elde edildi”

Sektörün karlılığına en fazla etki eden branşların başında, önceki dönemlerde olduğu gibi zorunlu trafik sigortası geldi. Bu branş, yazılan hasar frekanslarının yoğunluğu, hasar tutarlarının fazlalığı ve özellikle yurtdışından gelen parçaların kurlardaki artıştan etklenmesi sonucu ortaya çıkan gider kalemlerinin yüksekliğinden ötürü fazlaca zarar yazılan branşların başında geldi. Zorunlu trafik sigortasında 2016 yılının üçüncü çeyreğinde elde edilen toplam zarar 211 milyon TL olarak görüldü

Kasko branşında ise durum daha olumlu seyrediyor. Bu dönemde zarar yazmayan bu branş, 2015 yılı üçüncü çeyreğini 328 milyon TL kar ile kaparken bu yılın üçüncü çeyreği sonunda karı azalarak 328 milyon TL kar ortaya çıkardı.

“2016 yılı üçüncü çeyreği sonunda trafik ve kasko branşında 117 milyon TL kar elde edilirken önceki yılın aynı döneminde bu tutar 1 milyar 285 milyon TL zarar olarak yansımıştı”

2016 yılı üçüncü çeyreği sonunda sadece trafik ve kasko branşları toplamında 117 milyon TL kar ortaya çıktı. Oysa bu tutar, 2015 yılı üçüncü çeyreği sonunda 1 milyar 285 milyon TL zarar olarak yansımıştı. Trafik ve kasko branşlarının gelirlerinde 1 yılda iyileşme görüldüğü ortaya çıkıyor. Bu branşlarda daha önce 2014 yılı üçüncü çeyrek sonunda 4 milyon 944 bin TL’lik kar elde edilmişti. Önceki yıllarda uzun dönemler boyunca zarar yazılmıştı. 2013 yılı üçüncü çeyreği sonunda 37 milyon 637 bin TL zarar, 2012 yılı üçüncü çeyreği sonunda 753 milyon 866 bin TL zarar ve 2011 yılı üçüncü çeyreği sonunda 526 milyon 765 bin TL zarar olarak görüldü.